Děti z chudých rodin v Burkině Faso žijí z ruky do úst.

Vánoční sbírka 2021 – přijďte svými dary na pomoc potřebným

Milí přátelé, chceme Vás pozvat k účasti na Vánoční sbírce, ve které se můžete svými dary podílet na pomoci chudým v zahraničí i mladým lidem v ČR. Máme vždy velkou radost ze štědrosti dárců. Každý dar promění životy potřebných. Sbírka na rozdíl od minulých let potrvá jen do 31. 12. 2021 a o jejím výsledku…