Finanční dary

Finanční dary

Jak a na co můžete darovat? Čtěte zde.
Váš dar je způsob, jak můžete pomoci potřebným.
Děkujeme Vám!

 

Číst dál...

Odečtěte si dary od základu daně

Odečtěte si dary od základu daně
Dary naší nadaci si zaměstnanci, podnikatelé i firmy mohou odečíst od základu daně. Část odvedených daní tak dostanou zpátky a vrácený obnos mohou libovolně použít. Nezdanitelnou část základu daně (daňové odpočty) upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 15 u fyzických osob a § 20 u právnických osob.

K prokázání toho, že jste poskytli dar, neslouží darovací smlouva, ale potvrzení přijatých darů (bezúplatných plnění).

Číst dál...

Jakou část Vašich darů použijeme na provoz (správu)

Na svou činnost nedostáváme dotace ze státního rozpočtu ČR. Správa (provoz) nadace je hrazena z určitého podílu některých příjmů a darů, které nadace získá.

Hospodaření nadace podléhá přísným účetním pravidlům, kontrole vlastních nadačních orgánů (správní rada a dozorčí rada) a auditora. Nadace povinně zveřejňuje své výroční zprávy prostřednictvím rejstříkového soudu. Tuto povinnost jí ukládá občanský zákoník; všechny typy neziskových organizací tuto povinnost nemají.

Nadace Mezinárodní potřeby má ve svém statutu zakotvený limit, že náklady na správu nadace za rok nesmí převýšit 9 % hodnoty nadačního jmění k 31. prosinci. Obvykle dosahujeme zhruba poloviční úrovně uvedeného limitu.

Číst dál...

Podpora práce zaměstnanců nadace

I my – pracovníci – potřebujeme osobní dárce a partnery. Působení nadace prostřednictvím jejích projektů by nebylo možné bez konkrétních lidí. Zaměstnanci jsou součástí celého díla a potřebují podporu i modlitby.

Chceme Vás proto požádat o podporu práce nás, pracovníků kanceláře.
Jde přitom jak o finanční potřeby, tak i o osobní účast na naší službě. Víme, že jsou lidé, kteří se za nás a naši práci budou rádi modlit, pokud jim k tomu dáme příležitost. Každý z nás, pracovníků, je připraven se svými osobními dárci komunikovat pravidelně (bude-li na ně mít kontakt) a sdílet se o výzvách i radostech své práce. Pokud nás chcete takto podporovat, prosím ozvěte se nám.

Finanční podpora pracovníků nadace snižuje náklady na provoz nadace.

Získávání těchto darů nemá vliv na plat pracovníků nadace; ten stanovuje Správní rada nadace.

Budeme rádi, když případná podpora pracovníků nebude znamenat přesunutí darů, které byste jinak darovali nadaci na jiný projekt.
Náš nejbližší cíl je získat od českých dárců srovnatelnou částku na podporu práce zaměstnanců nadace, jakou na tento účel dostáváme ze zahraničí, tj. 140 000 Kč za rok (práci ředitele zčásti osobně podporují někteří zahraniční partneři).
 
Dary na tento účel můžete zasílat na náš účet s variabilními symboly 15, 16, 17, 18 nebo 19 (bližší informace k těmto symbolům naleznete v odkaze).
Zde najdete tým zaměstnanců nadace a jejich úkoly.

Může jít o jednorázový či opakovaný dar. Pro nadaci neexistují příliš malé dary, vážíme si všech darů stejně.
 

Odkaz na staré stránky EN

Skrytí tlačítka "Další aktuality"

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary