Finanční dary

Finanční dary

Variabilní symboly, možné způsoby darování a další praktické informace.
Naše služba není možná bez finančních darů. Děkujeme Vám!

Číslo účtu:
139513054 / 2700
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Liberec
SWIFT/BIC: BACXCZPP

Číst dál...

Odečtěte si dary od základu daně

Odečtěte si dary od základu daně
Dary naší nadaci si zaměstnanci, podnikatelé i firmy mohou odečíst od základu daně. Část odvedených daní tak dostanou zpátky a vrácený obnos mohou libovolně použít. Nezdanitelnou část základu daně (daňové odpočty) upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 15 u fyzických osob a § 20 u právnických osob.

Kdy dostanete naše potvrzení
Potvrzení o darech za tento kalendářní rok rozesíláme ve druhé polovině ledna následujícího roku automaticky, máme-li vaše kontaktní údaje (pokud jste nám nesdělili, že potvrzení nepotřebujete).
Máte-li jistotu, že jste nám předali Vaše kontaktní údaje, a přesto Vám potvrzení nepřijde, nebo na vystaveném potvrzení něco nesouhlasí, prosíme ozvěte se.

Číst dál...

Jakou část Vašich darů použijeme na provoz (správu)

Na svou činnost nedostáváme dotace ze státního rozpočtu ČR. Správa (provoz) nadace je hrazena z určitého podílu všech příjmů a darů, které nadace získá.

Hospodaření nadace podléhá přísným účetním pravidlům, kontrole vlastních nadačních orgánů (správní rada a dozorčí rada) a auditora. Nadace povinně zveřejňuje své výroční zprávy prostřednictvím rejstříkového soudu. Tuto povinnost jí ukládá občanský zákoník; všechny typy neziskových organizací tuto povinnost nemají.

Nadace Mezinárodní potřeby má ve svém statutu zakotvený limit, že náklady na správu nadace za rok nesmí převýšit 9 % hodnoty nadačního jmění k 31. prosinci. Obvykle dosahujeme zhruba poloviční úrovně uvedeného limitu.

Číst dál...

Podpora práce zaměstnanců nadace

I my – pracovníci – potřebujeme osobní dárce a partnery. Působení nadace prostřednictvím jejích projektů by nebylo možné bez konkrétních lidí. Zaměstnanci jsou součástí celého díla a potřebují podporu i modlitby.

Chceme Vás proto požádat o podporu práce nás, pracovníků kanceláře.
Jde přitom jak o finanční potřeby, tak i o osobní účast na naší službě. Víme, že jsou lidé, kteří se za nás a naši práci budou rádi modlit, pokud jim k tomu dáme příležitost. Každý z nás, pracovníků, je připraven se svými osobními dárci komunikovat pravidelně (bude-li na ně mít kontakt) a sdílet se o výzvách i radostech své práce. Pokud nás chcete takto podporovat, prosím ozvěte se nám.

Finanční podpora pracovníků nadace snižuje náklady na provoz nadace.

Získávání těchto darů nemá vliv na plat pracovníků nadace; ten stanovuje Správní rada nadace.

Budeme rádi, když případná podpora pracovníků nebude znamenat přesunutí darů, které byste jinak darovali nadaci na jiný projekt.
Náš nejbližší cíl je získat od českých dárců srovnatelnou částku na podporu práce zaměstnanců nadace, jakou na tento účel dostáváme ze zahraničí, tj. 140 000 Kč za rok (práci ředitele zčásti osobně podporují někteří zahraniční partneři).
 
Dary na tento účel můžete zasílat na náš účet s variabilními symboly 15, 16, 17, 18 nebo 19 (bližší informace k těmto symbolům naleznete v odkaze).
Zde najdete tým zaměstnanců nadace a jejich úkoly.

Může jít o jednorázový či opakovaný dar. Pro nadaci neexistují příliš malé dary, vážíme si všech darů stejně.
 

Odkaz na staré stránky EN

Skrytí tlačítka "Další aktuality"

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Jsme členem mezinárodní organizace International Needs.
Jsme členem Křesťanské misijní společnostiČeské evangelikální aliance.