Finanční dary

Finanční dary

Číslo našeho účtu pro zasílání darů je 2700139555 / 2010.
Tento účet používáme nově kvůli úsporám na poplatcích.
Původní účet č. 139513054/2700 byl zrušen ke 31. 7. 2018.

Níže najdete další praktické informace, variabilní symboly a možné způsoby darování.
Každý dar vykoná mnoho dobrého a zanechá nesmazatelnou stopu také v srdci toho, kdo dává.

Finanční dary

Finanční dary zaslané Nadaci Mezinárodní potřeby jsou daňově odečitatelnou položkou. Na dary automaticky vystavujeme potvrzení, máme-li Vaše kontaktní údaje. Odečtěte si dary od základu daně.


Detailní informace k našemu účtu najdete níže v části Bankovní převod, číslo účtu.

Variabilní symboly projektů - určení účelu darů

350

Platba QR kódemFond programu Zdravá mládež   Více o programu Zdravá mládež

201
QR kód pro mobilní platbuFond rozvoje Nadace Mezinárodní potřeby    Tento fond nadace používá dle aktuálních potřeb, obvykle na doplnění prostředků projektu, který není dostatečně pokryt účelovými dary.
11
QR kód pro mobilní platbuFond rozvoje programů pomoci do zahraničí   Tento fond slouží k úhradě:
– nákladů spojených s návštěvami zahraničních projektů, mezinárodních setkání v rámci partnerské organizace International Needs za účelem koordinace činnosti,
– členského poplatku partnerské organizaci International Needs,
– nákladů spojených se vznikem nových projektů.
971
Platba QR kódemMalý dar s velkým účinkem. Jedno vejce každý den, podvýživo na Filipínách, sbohem.
970
Platba QR kódemMalý dar s velkým účinkem. Kupte boty dětem v Burkině Faso.
1700
Platba QR kódemMalý dar s velkým účinkem. Staňte se přítelem sirotků v Jižním Súdánu.
972
Platba QR kódemMalý dar s velkým účinkem. Zachraňte hladovějící Bangladéšany ohrožené pandemií.
15300
QR kód pro mobilní platbuPodpora Dětského domova Bethany (Bangladéš)    Dětský domov Bethany
15200
QR kód pro mobilní platbuPodpora Dětského domova Savar (Bangladéš)    Dětský domov Savar
200
QR kód pro mobilní platbuPodpora Evangelikálního teologického semináře   Více o podpoře ETS
250
QR kód pro mobilní platbuPodpora Křesťanské misijní společnosti    Více o podpoře KMS
720
QR kódPodpora Křesťanských aktivit v Nepálu     Více o projektu
19
QR kód pro mobilní platbuPodpora práce administrativní pracovnice
Idy Kadlecové  
Takto určeným darem přímo přispíváte na provozní náklady a správu nadace.
Proč podpořit práci zaměstnanců nadace?

Více o týmu zaměstnanců
18
QR kód pro mobilní platbuPodpora práce administrativního pracovníka
Jiřího Kubáta    
Takto určeným darem přímo přispíváte na provozní náklady a správu nadace.
17
QR kód pro mobilní platbuPodpora práce koordinátorky
Lenky Staňkové 
Takto určeným darem přímo přispíváte na provozní náklady a správu nadace.
16
QR kód pro mobilní platbuPodpora práce projektové manažerky
Daniely Horáčkové   
Takto určeným darem přímo přispíváte na provozní náklady a správu nadace.
15
QR kód pro mobilní platbuPodpora práce výkonného ředitele
Petra Horáčka    
Takto určeným darem přímo přispíváte na provozní náklady a správu nadace.
10
QR kód pro mobilní platbuProvoz (správa) nadace   Na provozní náklady a správu nadace mohou dárci přispívat přímo takto určeným darem. Existují mimořádné nebo vysoké výdaje, které můžeme pokrýt jen díky Vašim případným darům s tímto variabilním symbolem, přestože na provoz (správu) nadace používáme také určité procento z darů na některé projekty. Jakou část Vašich darů použijeme na provoz (správu)
bez
symbolu
Dary bez variabilního symbolu jsou zaúčtovány do Fondu rozvoje Nadace Mezinárodní potřeby (var. symbol 201), který používáme dle aktuálních potřeb, obvykle na doplnění prostředků projektu, který není dostatečně pokryt účelovými dary.
  Dálková adopce PLUS® a Nepálští studenti biblických škol v Indii (pravidelná podpora vybrané osoby):   variabilní symbol Vám sdělíme poté, co se přihlásíte, protože je pro každou osobu v projektu speciální.
 Svůj dar nám můžete poslat přes Darujme.cz (vpravo). Tento nástroj umožňuje rychlou online platbu či platbu kartou, více informací se dočtete níže na této stránce. Nadace Mezinárodní potřeby využívá darovací portál DARUJME.CZ. Kliknutím na tlačítko "Darovat" souhlasíte s provozními podmínkami.

Svůj dar nám můžete poslat i klasickým bankovním převodem přímo na náš účet a dalšími způsoby uvedenými na této stránce. V tom případě velmi uvítáme, když nám pošlete i Vaše kontaktní údaje. Děkujeme Vám!

Specifický symbol platby – jednoznačné určení dárce

Jsme velmi vděční za množství dárců, díky kterým můžeme zprostředkovávat pomoc těm, kteří ji potřebují. Jste-li ochotni jednorázově, příležitostně nebo pravidelně přispívat na tuto práci, prosíme zadávejte u každé Vaší platby kromě variabilního symbolu také nový specifický symbol. Jedná se o osobní číselný identifikátor, který jsme v roce 2016 přidělili každému z nám známých dárců, abychom předcházeli nesrovnalostem v platebním styku a mohli jednotlivé dárce snadno určit.

Chcete-li se stát našimi dárci anebo neznáte-li Váš nový osobní specifický symbol, rádi Vám jej sdělíme, když nám napíšete na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Vaše osobní údaje spravujeme dle zásad popsaných v článku Ochrana osobních údajů v Nadaci Mezinárodní potřeby.

Změna se netýká variabilních symbolů plateb, kterými se rozlišuje účel, na nějž je darovaná částka určena.

Děkujeme Vám!

Jakým způsobem nám můžete dát peněžitý dar

Bankovní převod, číslo účtu

2700139555 / 2010
Fio banka, a.s., pobočka Ústí nad Orlicí
Upozornění:
Kvůli úsporám na poplatcích měníme účet. Současné dárce prosíme o přesměrování veškerých plateb na tento výše uvedený účet.
Původní účet č. 139513054/2700 byl zrušen ke 31. 7. 2018.

Název banky Fio banka, a.s.
Kód banky 2010
Adresa banky Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
SWIFT/BIC FIOBCZPPXXX
Číslo účtu 2700139555
Název účtu Nadace Mezinárodní potřeby
Adresa majitele účtu Nadace Mezinárodní potřeby, Vinohradská 909, 560 02 Česká Třebová, ČR
IBAN účtu CZ7920100000002700139555

Vklad hotovosti na náš účet

Svůj dar můžete vložit v hotovosti na náš účet v kterékoliv pobočce Fio banky. Seznam všech poboček banky.
U darů vložených na náš účet se nám nezobrazí Vaše jméno a pak pro nás dárce zůstane neznámý. Obvykle není možné zadat ani účel daru (variabilní symbol).
Chcete-li, abychom byli schopni Váš dar zaúčtovat mezi Vaše dary a na Vámi zamýšlený účel, kontaktujte nás prosím.

Platba kartou pomocí služby PayPal

Po kliknutí na ikonu PayPal u Vámi vybraného projektu, který chcete podpořit, výše na této stránce nám můžete bezpečně, rychle a jednoduše bez jakékoli registrace poslat peníze:
a) prostřednictvím Vaší platební karty bez jakékoli registrace,
b) jste-li zaregistrováni, z Vašeho účtu u PayPal. Na založení účtu PayPal Vám stačí 2 minuty. Získáte jednu z nejbezpečnějších elektronických peněženek pro platby na internetu.

Protože jsme nezisková organizace, PayPal nám udělil slevu na poplatcích, které nám za převody účtuje. Nyní nás dary zaslané přes PayPal stojí jen 1,9 % + 10 Kč z každého daru.
Přehledný návod k založení účtu na PayPalu najdete např. na stránce www.penize.cz.

Platba pomocí služby DARUJME.CZ

Formulář DARUJME.CZ najdete výše na této stránce pod variabilními symboly projektů nebo v levém menu. Tento nástroj umožňuje rychlou a snadnou online platbu, platbu kartou i klasický bankovní převod. Můžete si zvolit, na jaký z našich projektů chcete přispět.
Výši svého daru na Vámi vybraný projekt můžete zvolit v tzv. widgetu pod přehledem variabilních symbolů (výše).
Darovaná částka pak bude po odečtení nákladů 2 % zaslána na náš účet. Ze systému také obdržíme Vaše osobní údaje, které tam vyplníte.

Chcete-li darovat prostřednictvím DARUJME.CZ, rádi bychom Vás informovali, že pro vystavení potvrzení o daru, které bude daňově uznatelné v daném kalendářním roce, je nutné, aby byl váš dar připsán na účet DARUJME.CZ nejpozději dne 31. 12.
Na dary připsané v termínu od 1. 1. následujícího roku bude potvrzení samozřejmě vystaveno také, ovšem jako daňově uznatelné pro rok následující.

Složenkou

Předtištěné složenky Vám zašleme na vyžádání.
Prosím informujte nás současně s odesláním složenky o tom, že jste nám poslali dar složenkou, a sdělte nám své kontaktní údaje (netýká se dárců Dálkové adopce PLUS® a Podpory studentů biblických škol Nepál).
Česká pošta nám žel neposkytuje tu část složenky, kterou jste jí předali a kde jste možná vyplnili celé jméno a příp. adresu. I když na složenku vyplníte zprávu pro příjemce, na našem účtu se obvykle zobrazí zkresleně, což obvykle nestačí pro jednoznačnou identifikaci dárce.
Není-li nám dárce známý např. tím, že je naším pravidelným dárcem, takže jsme mu přidělili variabilní nebo specifický symbol, nemáme žádnou možnost zjistit údaje odesílatele (tím je pro nás Česká pošta), i když použijete naši předtištěnou složenku. Dárce je pak pro nás neznámým dárcem.

Další informace k darování

Zveřejnění našich dárců (nechcete být zveřejněni?)

Pokud nám chcete poslat dar, prosím seznamte se s článkem Ochrana osobních údajů v Nadaci Mezinárodní potřeby.

Uvítáme Vaše kontaktní údaje

Pečujeme o to, abychom Vám poskytovali čerstvé informace o díle, které podporujete. Abychom Vám je mohli předat, potřebujeme Vaše kontaktní údaje. Ty nám můžete sdělit více způsoby:
a) Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo dopisem či telefonem. Při použití e-mailu nebo dopisu nevzniká nejistota, jak se co přesně píše.
b) Ve zprávě pro příjemce přímo při zasílání daru. Pozor, při použití složenky bývá tato zpráva na našem účtu zobrazena zkresleně a nedostatečně (nedostáváme ústřižek složenky, i když ho vyplníte).


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odkaz na staré stránky EN

Skrytí tlačítka "Další aktuality"

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary