Odečtěte si dary od základu daně

Odečtěte si dary od základu daně

Odečtěte si dary od základu daně
Dary naší nadaci si zaměstnanci, podnikatelé i firmy mohou odečíst od základu daně. Část odvedených daní tak dostanou zpátky a vrácený obnos mohou libovolně použít. Nezdanitelnou část základu daně (daňové odpočty) upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 15 u fyzických osob a § 20 u právnických osob.

K prokázání toho, že jste poskytli dar, neslouží darovací smlouva, ale potvrzení přijatých darů (bezúplatných plnění).

Sdělte nám kontaktní údaje a jejich změny
Své kontaktní údaje nám můžete sdělit více způsoby, pro nás je to nejvýhodnější Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či dopisem.
Pokud jste od nás doposud potvrzení nežádali a nyní si ho přejete, můžete nám své údaje sdělit kdykoliv a my Vám potvrzení vystavíme dodatečně.

Změny v údajích jako je příjmení, trvalá i zasílací adresa (ke konkrétní adrese připojte popis, zda jde o trvalou nebo zasílací adresu) nám sdělujte nejlépe Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. průběžně a optimálně do 10. ledna.

Poskytnutím těchto údajů současně souhlasíte se sběrem, uchováním a zpracováním svých osobních údajů popsaných v článku Ochrana osobních údajů v Nadaci Mezinárodní potřeby. Údaje bude nadace využívat v rozsahu nutném pro svou evidenci a pro kontakt s Vámi. Neposkytne je třetím osobám.

Potvrzení pro manželské páry či skupinu dárců
Prosíme především manželské páry, rodiny, skupiny dárců nebo kolektivy, aby se rozhodly, které osobě má být který dar potvrzen, a nejpozději do 10. 1. nám tyto údaje sdělily.
Úplný přehled našich dárců a jejich darů z předchozího roku (shodně s potvrzením o darech) jsme povinni předkládat finančnímu úřadu. Proto po 10. lednu už není možné přesouvat dary mezi osobami. Tento termín jsme určili kvůli dostatku času pro naše zpracování i s ohledem na to, že dárci si přejí získat naše potvrzení co nejdříve po skončení roku.
Jste-li manželé a máte společné jmění manželů (nemáte rozdělené jmění např. předmanželskou smlouvou), může být potvrzení vystaveno na oba najednou (např. „Petr a Petra Novákovi“) a uplatnit je může kterýkoliv z nich. Chcete-li vystavit potvrzení na oba manžele najednou, napište nám to včetně jména, příjmení a trvalé adresy druhého z manželů.

Kdy dostanete naše potvrzení
Písemná potvrzení o darech za uplynulý kalendářní rok rozesíláme do Vašich poštovních schránek ve druhé polovině ledna automaticky, máme-li vaše kontaktní údaje (pokud jste nám nesdělili, že potvrzení nepotřebujete).
Máte-li jistotu, že jste nám dali dar a předali Vaše kontaktní údaje, a přesto Vám potvrzení nepřijde, nebo na vystaveném potvrzení něco nesouhlasí, prosíme ozvěte se.

Kdy a kam potvrzení odevzdáte  
Potvrzení můžete odevzdat ve Vaší mzdové účtárně (nejpozději do 15. 2.) nebo ho můžete uplatnit v daňovém přiznání, které podáte sami na finanční úřad.

Minimální a maximální výše odpočtu darů
To stanoví výše uvedený zákon, pro fyzické osoby platí toto:
Od základu daně lze odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.
To platí o celkovém součtu darů (někdo např. dává dary více organizacím), proto vystavujeme potvrzení vždy kromě případů, kdy nám dárce výslovně napíše, že ho nepotřebuje.

Odkaz na staré stránky EN

Skrytí tlačítka "Další aktuality"

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary