Podpora práce zaměstnanců nadace

Podpora práce zaměstnanců nadace

I my – pracovníci – potřebujeme osobní dárce a partnery. Působení nadace prostřednictvím jejích projektů by nebylo možné bez konkrétních lidí. Zaměstnanci jsou součástí celého díla a potřebují podporu i modlitby.

Chceme Vás proto požádat o podporu práce nás, pracovníků kanceláře.
Jde přitom jak o finanční potřeby, tak i o osobní účast na naší službě. Víme, že jsou lidé, kteří se za nás a naši práci budou rádi modlit, pokud jim k tomu dáme příležitost. Každý z nás, pracovníků, je připraven se svými osobními dárci komunikovat pravidelně (bude-li na ně mít kontakt) a sdílet se o výzvách i radostech své práce. Pokud nás chcete takto podporovat, prosím ozvěte se nám.

Finanční podpora pracovníků nadace snižuje náklady na provoz nadace.

Získávání těchto darů nemá vliv na plat pracovníků nadace; ten stanovuje Správní rada nadace.

Budeme rádi, když případná podpora pracovníků nebude znamenat přesunutí darů, které byste jinak darovali nadaci na jiný projekt.
Náš nejbližší cíl je získat od českých dárců srovnatelnou částku na podporu práce zaměstnanců nadace, jakou na tento účel dostáváme ze zahraničí, tj. 140 000 Kč za rok (práci ředitele zčásti osobně podporují někteří zahraniční partneři).
 
Dary na tento účel můžete zasílat na náš účet s variabilními symboly 15, 16, 17, 18 nebo 19 (bližší informace k těmto symbolům naleznete v odkaze).
Zde najdete tým zaměstnanců nadace a jejich úkoly.

Může jít o jednorázový či opakovaný dar. Pro nadaci neexistují příliš malé dary, vážíme si všech darů stejně.
 

Odkaz na staré stránky EN

Skrytí tlačítka "Další aktuality"

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary