Poskytněte nám fotografie a zážitky

Poskytněte nám Vaše fotografie a zážitky

Navštívili jste jednu ze zemí, ve kterých probíhá naše Dálková adopce PLUS® (Bangladéš, Burkina Faso, Filipíny, Indie, Nepál, Uganda)? Můžete nám pomoci:

  • Propůjčením Vašich fotografií z této země. Vaše fotografie prezentujeme vždy se svolením autora a uvedením jeho jména. Fotografie místních podmínek, lidí či krajiny, nám pomáhají prezentovat naši práci.
  • Poskytnutím Vašich zážitků a postřehů z dané země. Váš pohled na kulturu v těchto zemích je pro nás významný. Díky Vašim zkušenostem získáváme cenné náhledy na místní podmínky.

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js