Co je Dálková adopce PLUS(R)

Co je Dálková adopce PLUS®

Proč dálková adopce
Mnoho dětí v chudých zemích neví, „jak vypadá škola zevnitř“. Jejich rodiny nemají na vzdělání. Děti by byly odsouzeny živořit v bídě.

Poslání Dálkové adopce PLUS®
Najít dárce, který s těmito výdaji pomůže. Dárce dítěti umožní vzdělání, další vývoj a lepší vyhlídky do budoucna.
Pokud Vám vyhovuje jen krátkodobá podpora, dálková adopce není to pravé. Můžete nám však přispět na jiné projekty.

Proč PLUS a co to znamená
Jednu desetinu (což je 10 %) z přijatých darů na podporu dítěte používáme k podpoře křesťanských aktivit a terénních duchovních pracovníků v dané zemi. Toto platí od září 2012, předtím to byla 1/7 (což je 14,29 %).

Dej někomu rybu a nasytíš ho na den. Nauč ho rybařit a nasytíš ho na celý život.

Čínské přísloví

Vzdělání samo o sobě nezaručí, že ho člověk použije k dobrému pro sebe i okolí. V Dálkové adopci PLUS® proto část prostředků slouží k podpoře programů duchovní péče. Jde o terénní službu křesťanských pracovníků, která přináší především duchovní osvětu. Práce těchto lidí má vliv buď přímo na podpořené děti a jejich rodiny nebo na širší okolí. Někteří pracují také jako průkopníci v nových oblastech, kde známost křesťanských pravd chybí a kde doposud nebyly zahájeny další programy pomoci.
Děti (ani jejich rodiče) však nejsou žádným způsobem nuceny opustit své náboženství, pouze jsou seznámeny s křesťanským učením a principy. Rodiče vědí, že podpora přichází od křesťanské organizace. Není na ně vyvíjen tlak, aby kvůli přijetí podpory změnili své náboženství.

Vzhledem k velkému tlaku na křesťany v některých zemích si jiný postup ani nelze představit.

Více o podpoře křesťanských aktivit a terénních duchovních pracovníků najdete v oddíle o každé zemi, kde podpora dětí probíhá (vodorovné menu, Kde pomáháme – Projekty v zahraničí – Více o ... – Podporujeme křesťanské aktivity v ...).

 • Dálková adopce PLUS® zajistí dítěti:
  • vzdělání (školné, knihy, pomůcky do školy, povinnou uniformu, další poplatky)
  • podle situace v konkrétní oblasti:
   • doučování zdarma
   • přístup k počítači, možnost přístupu na internet
   • boty, deštník
   • potraviny pro rodinu
   • denní jídlo
   • lékařskou péči
   • seznámení s křesťanskými hodnotami

Přesný obsah péče o podporované děti v konkrétní zemi neurčujeme z ČR, ale stanovují ho místní pracovníci z podporované země. Ti umějí nejlépe zhodnotit potřeby dětí a komunity a přizpůsobit tomu programy pomoci. V některých zemích naši partneři v organizaci International Needs provozují vlastní školy, v jiných se naopak slouží dětem, které navštěvují různé školy, ať státní či soukromé.

 • Dálková adopce PLUS® zajistí dárcům:
  • 4x ročně aktuální zprávu o dítěti (např. fotografie, osobní dopis, souhrnná zpráva koordinátora o vývoji dítěte, vánoční pozdrav od dítěte)
  • překlad do češtiny dárcům, kteří ho potřebují
  • e-mailové „Čerstvé zprávy“ s novinkami z naší činnosti a z programů a aktivit našich partnerů v zahraničí, do kterých je podpora vzdělání dětí zakomponována
  • Výroční zprávu za minulý rok
  • potvrzení o darech za uplynulý kalendářní rok (o své dary naší nadaci můžete do určité výše snížit základ Vaší daně)

Některá Vaše očekávání pravděpodobně nebudou přes všechnu snahu naplněna.

"Klidně si odpustím jednu tatranku. Není to žádný problém jednou za měsíc, když vím, že dávám peníze na dobrou věc," prozradil Richard ze šesté třídy. Jeho spolužák Michal si zase myslí, že by se do podobných adopcí mělo zapojit mnohem více lidí ve vyspělých zemích. „Někdo si ani neumí představit, v jak tíživých podmínkách tam lidé žijí. A díky našim příspěvkům se Roshani určitě daří lépe," dodal.

Z článku „Školáci si odpustí tatranku, aby mohli pomoci malé Nepálce“ ze Zlínských novin

Co když dítě nemá dárce a co je "rezervní fond"
Děti, které najdete na těchto internetových stránkách, dostávají v mnoha případech podporu z našeho rezervního fondu (vždy podle toho, jaké rezervy máme pro konkrétní zemi). Chceme jim umožnit, aby šly do školy v obvyklém věku a nemusely přerušovat docházku pokaždé, když dárce ukončí podporu nebo zanedbává své platby. Pro tyto děti hledáme osobního dárce, abychom mohli rezervním fondem pomoci zase dalším.

Je to přebytek, který může vzniknout dvojím způsobem:
-    při vzestupu kurzu koruny vůči dolaru,
-    někteří dárci nechtějí vrátit nevyužitou částku svých darů poté, co jejich podporované dítě odešlo z programu podpory, nýbrž ponechají ji nadaci do rezervního fondu.

Rezervní fondy spravujeme pro každou zemi a každý program, a jejich účelem je maximálně stabilizovat průběh podpory. Do zahraničí odesíláme pro každou podporovanou osobu pevnou částku v dolarech dle rozpočtu odsouhlaseného s místní organizací International Needs. Kurzové výkyvy přitom vyrovnáváme z našich rezervních fondů.
Prostředky shromážděné v rezervním fondu se využívají v rámci projektu, pro který byly určeny (např. Dálková adopce PLUS® dětí v Nepálu).
Rozhodnutím správní rady jsme od roku 2018 s ohledem na rozdíly mezi ekonomikami jednotlivých zemí zavedli tzv. „vyrovnávací koeficient“: správní rada může po skončení roku převést až 5 % z ročního přírůstku rezervního fondu Dálkové adopce PLUS® v jedné zemi do rezervního fondu jiné země.
Účelem vyrovnávacího koeficientu je zachovat si možnost reagovat na kurzové a další významné okolnosti.

Další podrobnosti o Dálkové adopci PLUS® a systému místního školství se dozvíte v oddíle o zemi, kde podpora dětí probíhá, případně v Nejčastěji kladených otázkách.   

Dítě může program podpory opustit dříve, než dokončí své studium
I krásná myšlenka může ztroskotat a nikdo za to nemůže. To ale neznamená, že Vaše podpora neměla smysl. Nejčastější důvody k předčasnému odchodu dítěte z programu.

Adopci dítěte můžete dát někomu též darem.

Certifikát dárcovství
 • Zaplaťte dítěti v rozvojové zemi rok vzdělání a Váš blízký člověk dostane certifikát dárcovství a čtyři zprávy o dítěti během následujícího roku.
 • V přihlášce stačí do poznámky napsat „dárkový certifikát“, detaily s Vámi následně doladíme emailem po odeslání přihlášky k adopci.
Udělejte radost dvakrát a na celý rok!

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary