Děti z Burkiny Faso

Děti z Burkiny Faso

Podpora dětí z Burkiny Faso je 800 Kč měsíčně, u některých dětí umožňujeme také poloviční podporu 400 Kč měsíčně.

Pro vodu se chodí do kilometr vzdálené studně kolem hromady veřejných odpadků. Elektřinu má doma jen hrstka šťastlivců. Maminka ani nesní o tom, že by mohla zaplatit poplatek za školu, vždyť  ani neví, za co koupit trochu rýže k jídlu. Jsme v jedné ze dvaceti nejzaostalejších zemí světa, v chudinské čtvrti města Bobo-Dioulasso. Země má jednu z nejnižších gramotností na světě, jen asi 36 % obyvatel umí číst a psát. Přitom většina Burkiňanů jsou děti a mladí do 24 let: 65 %. Kvůli tvrdým sociálním podmínkám je mnoho dětí z neúplných rodin, nebo jako sirotci žijí u příbuzných.

Vaší podporou se naplní pro mnohé děti nedostupný sen: navštěvovat kvalitní  školu, kterou provozuje International Needs. Každé dítě ve škole dostane jídlo a má také přístup ke zdravotní péči. Děti jsou k dálkové adopci vybírány bez ohledu na vyznání.

O Dálkové adopci PLUS® v Burkině Faso

 • Mounira Sako
  Fotka
  Narodila se 12. března 2007.
  Mounira má čtyři sourozence. Otec je tradiční zemědělec a matka se stará o domácnost. Rodina žije v extrémní chudobě a je pro ně nemožné pokrýt školní výdaje svých dětí. Žijí ve městě Bobo-Dioulasso v části zvané „Colma“, která je velmi chudá a vznikla teprve před několika lety. Lidé se sem hromadně stěhují za prací a levným bydlením, které je ale většinou bez elektřiny a rozvodů vody. Rodina obývá domek z cihel nedaleko školy. Stejně jako většina místních obyvatel ale nemají přístup k pitné vodě. Musí pro ni chodit ke studním vzdáleným i kilometry daleko. Rodina je muslimská.
  Mounira ráda tancuje a doma pomáhá matce s vařením. Ve škole má nejraději přírodní vědy a chtěla by se stát lékařkou. Chodí do 4. třídy křesťanské školy v Bobo-Dioulasso,kterou provozuje International Needs.
  Mounira byla až dosud podporovaná z ČR. Jeden z jejích dárců však už nemůže pokračovat v podpoře, takže Mounira hledá dárce zbývajících 400 Kč měsíčně.
 • Bibata Ouédraogo
  Fotka
  Narodila se 14. června 2007.
  Bibata má čtyři sourozence. Její otec obdělává půdu a matka je v domácnosti. Rodiče jsou chudí a nemohou zaplatit náklady spojené se vzděláním jejich dětí. Rodina je muslimská, bydlí v cihlovém domku bez zdroje pitné vody, pro kterou si musí chodit ke studně.
  Bibata ráda tančí a doma pomáhá při vaření. Chodí do 6. třídy křesťanské školy v Bobo-Dioulasso, kterou provozuje International Needs. Školu má poměrně blízko domova, jejím nejoblíbenějším předmětem je čtení.

  Toto dítě můžete podporovat i poloviční podporou 400 Kč měsíčně.

 • Abdoul Razac Ouédraogo
  Fotka
  Narodil se 12. června 2008.
  Abdoul má pět sourozenců. Jeho otec živí rodinu jako tradiční zemědělec, matka se stará o domácnost. Jejich příjem z prodeje výpěstků nestačí na pokrytí školních nákladů dětí. Rodina je muslimská a žije ve čtvrti Colma ve městě Bobo-Dioulasso v cihlovém domku bez elektřiny a vody.
  Abdoul velice rád kreslí. Jeho oblíbeným předmětem ve škole je čtení, po vyučování ochotně pomáhá s úklidem školních prostor. Chodí do 3. třídy křesťanské školy v Bobo-Dioulasso, kterou provozuje International Needs.
 • Fatahou Belem
  Fotka
  Narodil se v roce 2008.
  Fatahou je z pěti dětí. Otec se živí jako farmář, matka je v domácnosti. Rodiče jsou velmi chudí, jejich příjem nestačí na vzdělání dětí. Bydlí v cihlovém domku. Nemají přístup k pitné vodě, musí si pro ni chodit do studny. Rodina je muslimská.
  Fatahou rád čte a hraje fotbal. Po škole pomáhá doma s úklidem. Chodí do 6. třídy křesťanské školy v Bobo-Dioulasso, kterou provozuje International Needs. Školu má poblíž domova.

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js