Děti z Nepálu

Děti z Nepálu

Podpora dětí z Nepálu je 800 Kč měsíčně, u některých dětí umožňujeme i poloviční podporu 400 Kč měsíčně.

Nepál patří mezi 40 nejchudších zemí světa. Více jak 2/3 Nepálců se musí spokojit s příjmy ve výši 1 dolaru denně. Dětem hrozí negramotnost – negramotní jsou většinou i jejich rodiče – ale tato cenná pomoc dárců jim dává šanci stát se vzdělanými lidmi a uniknout tak bídě, která je obklopuje. Děti jsou k dálkové adopci vybírané bez rozdílu vyznání.

Snažíme se od dětí získávat také odpovědi na dopisy jejich dárců. Zejména v Nepálu je to však obtížné a nemůžeme zaručit, že děti budou reagovat na případné zásilky. Pokud žijí mimo údolí Káthmándú, může být kontakt s nimi zdlouhavý.
O Dálkové adopci PLUS® v Nepálu

 • Rebeka Dhakal
  Fotka
  Narodila se 21. února 2003.
  Rebeka má jednu mladší sestru. Jejich otec pracuje v obchodě a matka je v domácnosti. Rodiče pocházejí z velmi chudých poměrů a sami nemohli dosáhnout na žádné vzdělání. Jejich příjem je velmi nízký, a přestože by chtěli, nemohou svým dcerám platit školní poplatky. Díky programu podpory se nemusí chudoba předávat z generace na generaci a Rebeka může studovat na kvalitní škole. Rodina žije v pronajaté místnosti a hlásí se ke křesťanství.
  Rebeka je pilná studentka, zapojuje se také do mimoškolních aktivit a ráda zpívá a tančí. Má velmi dobré výsledky ve škole. Nyní chodí do 10. třídy. Základní škola v Nepálu trvá 10 let a děti obvykle pokračují na dvouleté střední škole.
  Rebeka byla až dosud podporovaná z ČR. Její dárce však už nemůže pokračovat v podpoře, takže Rebeka hledá nového dárce.
 • Melina Lamichhane
  Fotka
  Narodila se 6. září 2005.
  Melina má starší sestru a mladšího bratra. Otec je nájemný zemědělec a matka je v domácnosti. Finanční podmínky rodiny v současné době nejsou dobré. Náklady na studium velice vzrostly po zemětřesení v dubnu 2015 a kvůli politickému nepokoji. Pro rodinu je téměř nemožné platit školní poplatky, učebnice, psací potřeby, uniformy apod. Mají však naději, že díky programu podpory bude moci Melina dále chodit do školy. Žijí v domku s doškovou střechou v blízkosti školy v oblasti Káthmándú ve vesnici Chhaimale, která se nachází stranou od hlavního města. Mají přístup k pitné vodě. Jsou hinduisté.
  Melina se zájmem čte noviny a navštěvuje nová místa, ráda hraje hry s přáteli. Pomáhá s domácími pracemi. Nejradši má bílou barvu. V budoucnu by chtěla být herečkou. Ve škole má nejradši nepálštinu, angličtinu a sociální studia. Chodí do 7. třídy.
 • Hem Kumari Rai
  Fotka
  Narodila se 28. září 2005.
  Hem Kumari je prostřední ze 3 dětí. Otec pracuje jako hlídač v místní škole a matka je v domácnosti. Jejich příjem nestačí na pokrytí potřeb rodiny a nákladů na vzdělání dětí. Proto Hem Kumari dočasně bydlí u pastora T. Raie v Lalitpur, který takto pečuje o několik dětí z chudých rodin, mají přístup k pitné vodě. Rodina je křesťanská.
  Hem Kumari ráda zpívá a tancuje. Když je doma, stará se o mladšího bratra a pomáhá s domácími pracemi. V budoucnu by se chtěla stát zdravotní sestrou. Školu má blízko domova, má vynikající výsledky ve studiu a jejím nejoblíbenějším předmětem je nepálština. Chodí do 5. třídy.
 • Rima Tamang
  Fotka
  Narodila se 18. května 2006.
  Rima má starší sestru. Otec pracuje jako zedník, jeho práce je ale nepravidelná a příjem nestačí na vzdělání dětí. Matka je v domácnosti. Žijí v oblasti Káthmándú v Nayopati v domku z hlíny, dřeva a bambusu. Jsou křesťané.
  Rima ráda tancuje a zpívá, dokonce se účastní pěveckých soutěží. Matce pomáhá s uklízením. Ve škole má vynikající výsledky, nejvíce ji baví sociální studia. Chodí do 5. třídy. Jednou by se chtěla stát lékařkou.
  Rima je od roku 2013 podporovaná z ČR. Jeden z jejích dárců však už nemůže pokračovat v podpoře, takže Rima hledá nového dárce zbývajících 400 Kč měsíčně.
 • Ashis Rai
  Fotka
  Narodil se 18. prosince 2006.
  Ashis nemá sourozence. Otec pracuje jako dělník na stavbách za denní mzdu. Matka se živí jako služebná v domácnostech. Oba pracují těžce, přesto je jejich příjem velmi malý a nestačí na vzdělání dítěte. Žijí v Sainbu Bhainsepati, okres Lalitpur, v jedné pronajaté místnosti. Mají přístup k pitné vodě. Rodina je křesťanská.
  Ashis chodí do 4. třídy, baví ho angličtina a umí výborně napsat dopis. Chtěl by se zlepšit v matematice. Když má volný čas, čte si nebo kreslí. Také si rád hraje s kamarády, tančí a zpívá. Doma pomáhá s krájením zeleniny, vařením a mytím nádobí.
  Ashis byl až dosud podporován z ČR. Jeho dárce však už nemůže pokračovat v podpoře, takže Ashis hledá nového dárce. Toto dítě můžete podporovat i poloviční podporou 400 Kč měsíčně.
 • Emmanuel Ghale
  Fotka
  Narodil se 1. července 2009.
  Emmanuel má jednu mladší sestru, která je také mezi dětmi podporovanými z ČR. Oba jejich rodiče mají vážné zdravotní potíže, a proto mohou vykonávat jen lehčí pomocné práce. Při zemětřesení na jaře 2015 byly jejich dům a pozemek zcela zničeny, přestěhovali se tedy do Saibu v okrese Lalitpur v údolí Kathmandu, kde žijí v pronajatém domku s přístupem k pitné vodě. Příjem rodičů nestačí na školní výdaje obou dětí. Rodina je křesťanská.
  Emmanuel rád hraje hry, zpívá a tancuje. Z barev má nejradši červenou. Doma pomáhá především s péčí o mladší sestru. Ve škole ho nejvíc baví angličtina, přírodní a společenské vědy a matematika. Až vyroste, chce se stát lékařem. Chodí do 3. třídy státní školy, cesta tam mu trvá pěšky půl hodiny.
 • Solomon Maharjan
  Fotka
  Narodil se 3. listopadu 2009.
  Solomon je nejmladší ze tří bratrů. Oba rodiče jsou hluchoněmí. Otec pracuje jako dělník za denní mzdu, ale jeho příjem není stálý. Matka je v domácnosti. Jejich příjem nestačí na vzdělání dítěte. Bydlí v domku s přístupem k pitné vodě v Matchegaun v Káthmandu. Rodina je křesťanská.
  Solomon rád hraje hry a seznamuje se s novými přáteli. Jeho nejoblíbenější barvou je červená. Ve škole ho nejvíc baví angličtina a nepálština. Chodí do 3. třídy, školu má poblíž domova.
 • Phoebe Ale
  Fotka
  Narodila se 25. listopadu 2013.
  Phoebe nemá sourozence. Otec pracuje jako dělník za denní mzdu, matka jako pomocnice v kanceláři. Jejich příjem nestačí na vzdělání dítěte, protože náklady na vzdělání v Nepálu po zemětřesení v r. 2015 velmi stouply. Rodina bydlí v  Káthmándú v pronajaté místnosti v betonovém domě, je zde přístup k pitné vodě. Jsou křesťané.
  Phoebe ráda kreslí, tančí a zpívá, její oblíbená barva je červená. Doma pomáhá s nošením pitné vody. Chodí do předškolního oddělení školky, kde se učí číst, psát a sčítat. Děti v Nepálu se ve školce učí věci, které české děti probírají až v 1. třídě, školka je pro ně nutností.

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js