Děti z Nepálu

Děti z Nepálu

Podpora dětí z Nepálu je 800 Kč měsíčně, umožňujeme i poloviční podporu 400 Kč měsíčně.

Nepál patří mezi 40 nejchudších zemí světa. Více jak 2/3 Nepálců se musí spokojit s příjmy ve výši 1 dolaru denně. Dětem hrozí negramotnost – negramotní jsou většinou i jejich rodiče – ale tato cenná pomoc dárců jim dává šanci stát se vzdělanými lidmi a uniknout tak bídě, která je obklopuje. Děti jsou k dálkové adopci vybírané bez rozdílu vyznání.

Snažíme se od dětí získávat také odpovědi na dopisy jejich dárců. Zejména v Nepálu je to však obtížné a nemůžeme zaručit, že děti budou reagovat na případné zásilky. Pokud žijí mimo údolí Káthmándú, může být kontakt s nimi zdlouhavý.
O Dálkové adopci PLUS® v Nepálu

 • Srishti Ghalan
  Fotka
  Narodila se 23. dubna 1999.
  Srishti má mladší sestru. Pocházejí z rozbité rodiny, otec od nich odešel a matka pracuje jako námezdní dělnice. Rodina je křesťanská. Srishti a její sestra žijí v domově kazatele Thomase Raie v Saibu, Lalitpur, protože jim matka ze svého příjmu nedokáže zajistit vše potřebné. Pan Rai se tímto způsobem stará také o několik dalších chudých dětí, což je finančně velmi náročné. Bydlí u něj v betonovém domku, mají přístup k pitné vodě. Podpora Srishti umožní, aby se o ni pan Rai mohl i nadále starat a aby mohla pokračovat v pravidelné školní docházce.
  Srishti baví tanec, stejně jako její mladší sestru Sakilu. Připravuje pro ostatní jídlo a udržuje příbytek čistý a uklizený. Chtěla by se stát učitelkou. Jejími oblíbenými předměty ve škole jsou angličtina a nepálština. Její škola je poblíž, cesta jí trvá 15 minut, začala studovat poněkud později, navštěvuje teď 8. třídu. (Základní škola v Nepálu trvá 10 let a děti obvykle pokračují na dvouleté střední škole).
 • Rebeka Dhakal
  Fotka
  Narodila se 21. února 2003.
  Rebeka má jednu mladší sestru. Jejich otec pracuje v obchodě a matka je v domácnosti. Rodiče pocházejí z velmi chudých poměrů a sami nemohli dosáhnout na žádné vzdělání. Jejich příjem je velmi nízký, tak přestože by chtěli, nemohou svým dcerám platit školní poplatky. Díky programu podpory se nemusí chudoba předávat z generace na generaci a Rebeka může studovat na kvalitní škole. Rodina žije v pronajaté místnosti a hlásí se ke křesťanství.
  Rebeka je pilná studentka, zapojuje se také do mimoškolních aktivit a ráda zpívá a tančí. Nyní chodí do 10. třídy. Základní škola v Nepálu trvá 10 let a děti obvykle pokračují na dvouleté střední škole.
  Rebeka byla až dosud podporovaná z ČR. Její dárce však už nemůže pokračovat v podpoře, takže Rebeka hledá nového dárce.
 • Samjhana Rai B
  Fotka
  Narodila se 16. listopadu 2003.
  Samjhana má dva mladší bratry. Její otec zemřel, když byla ještě malá. Matka je námezdní dělnice, všechny tři své děti posílá do školy, ale je to pro ni čím dál víc finančně náročné. Proto Samjhana dočasně bydlí ve městě Lalitpur u pastora T. Raie v betonovém domku, mají přístup k pitné vodě. Rodina je křesťanská.
  Samjhanu baví tancování. Její nejoblíbenější barva je modrá. Když je doma, ráda pomáhá matce s domácími pracemi. Chce se stát učitelkou. Jejími oblíbenými předměty ve škole jsou angličtina a nepálština. Školu má poblíž domova, chodí do 9. třídy. Základní škola v Nepálu trvá 10 let a děti obvykle pokračují na dvouleté střední škole.
 • Sakila Ghalan
  Fotka
  Narodila se 23. března 2005.
  Sakila má starší sestru. Pocházejí z rozbité rodiny, otec od nich odešel a matka pracuje jako námezdní dělnice. Rodina je křesťanská. Sakila a její sestra žijí v domově kazatele Thomase Raie v Saibu, Lalitpur, protože jim matka ze svého příjmu nedokáže zajistit vše potřebné. Pan Rai se tímto způsobem stará také o několik dalších chudých dětí, což je finančně velmi náročné. Žijí v betonovém domku a mají přístup k pitné vodě. Podpora Sakile umožní, aby se o ni pan Rai mohl i nadále starat a aby mohla pokračovat v pravidelné školní docházce.
  Sakilu baví zpěv a tanec. Má hodně na srdci čistotu a snaží se ze všech sil, aby byl jejich domov i okolí vždy pečlivě uklizený. Má velmi ráda červenou barvu. Chtěla by se stát zdravotní sestrou a pomáhat nemocným lidem. Jejími oblíbenými předměty ve škole jsou angličtina a nepálština. Její škola je poblíž, cesta jí trvá 15 minut, navštěvuje 5. třídu.
 • Melina Lamichhane
  Fotka
  Narodila se 6. září 2005.
  Melina má starší sestru a mladšího bratra. Otec je nájemný zemědělec a matka je v domácnosti. Finanční podmínky rodiny v současné době nejsou dobré. Náklady na studium velice vzrostly po zemětřesení v dubnu 2015 a kvůli politickému nepokoji. Pro rodinu je téměř nemožné platit školní poplatky, učebnice, psací potřeby, uniformy apod. Mají však naději, že díky programu podpory bude moci Melina dále chodit do školy. Žijí v domku s doškovou střechou v blízkosti školy v oblasti Káthmándú ve vesnici Chhaimale, která se nachází stranou od hlavního města. Mají přístup k pitné vodě. Jsou hinduisté.
  Melina se zájmem čte noviny a navštěvuje nová místa, ráda hraje hry s přáteli. Pomáhá s domácími pracemi. Nejradši má bílou barvu. V budoucnu by chtěla být herečkou. Ve škole má nejradši nepálštinu, angličtinu a sociální studia. Chodí do 7. třídy.
 • Hem Kumari Rai
  Fotka
  Narodila se 28. září 2005.
  Hem Kumari je prostřední ze 3 dětí. Otec pracuje jako hlídač v místní škole a matka je v domácnosti. Jejich příjem nestačí na pokrytí potřeb rodiny a nákladů na vzdělání dětí. Proto Hem Kumari dočasně bydlí u pastora T. Raie v Lalitpur, který takto pečuje o několik dětí z chudých rodin, mají přístup k pitné vodě. Rodina je křesťanská.
  Hem Kumari ráda zpívá a tancuje. Když je doma, stará se o mladšího bratra a pomáhá s domácími pracemi. V budoucnu by se chtěla stát zdravotní sestrou. Školu má blízko domova, jejím nejoblíbenějším předmětem je nepálština. Chodí do 5. třídy.
 • Rima Tamang
  Fotka
  Narodila se 18. května 2006.
  Rima má starší sestru. Otec pracuje jako zedník, jeho práce je ale nepravidelná a příjem nestačí na vzdělání dětí. Matka je v domácnosti. Žijí v oblasti Káthmándú v Nayopati v domku z hlíny, dřeva a bambusu. Jsou křesťané.
  Rima ráda tancuje a zpívá, dokonce se účastní pěveckých soutěží. Matce pomáhá s uklízením. Ve škole ji nejvíc baví sociální studia. Chodí do 5. třídy. Jednou by se chtěla stát doktorkou.
  Rima je od roku 2013 podporovaná z ČR. Jeden z jejích dárců však už nemůže pokračovat v podpoře, takže Rima hledá nového dárce zbývajících 400 Kč měsíčně.
 • Saisa Gajurel
  Fotka
  Narodila se 25. září 2009.
  Saisa má starší sestru. Otec pracuje jako pomocná síla v kanceláři a matka je v domácnosti. Otcův výdělek ale rodině nestačí a nemají žádný jiný zdroj příjmu. Rodina patří mezi oběti zemětřesení z dubna 2015. Ztratili domov i domácí zvířata a nyní žijí ve velice kritické situaci. Po zemětřesení se pro ně školní poplatky staly velkou překážkou a děti nemohou chodit pravidelně do školy. Saisa naléhavě potřebuje podporu, aby mohla pokračovat ve studiu. Rodina bydlí nedaleko školy v provizorní boudě, která je postavená z plechu, dřeva a bambusu. Mají přístup k veřejnému kohoutku s pitnou vodou. Jsou hinduisté.
  Saisa ráda hraje hry, zpívá a tančí. Doma pere prádlo a donáší vodu. Její oblíbená barva je červená. Chtěla by se stát zdravotní sestrou a sloužit nemocným lidem. Chodí do 3. třídy. Její nejoblíbenější předměty jsou matematika a sociální studia.
  Saisa byla až dosud podporovaná z ČR. Její dárce však už nemůže pokračovat v plné podpoře, takže Saisa hledá nového dárce zbývajících 400 Kč měsíčně.
 • Anugrah Dhami
  Narodil se 23. června 2010.
  Anugrah nemá sourozence. Otec i matka pracují jako dobrovolníci v křesťanské organizaci. Nemají stálý příjem a peníze nestačí na vzdělání dítěte. Bydlí v pronajaté místnosti betonového domku s přístupem k pitné vodě. Rodina je křesťanského vyznání.
  Anugrah rád zpívá, kreslí si a hraje hry. Doma pomáhá s mytím oken. Chodí do 2. třídy, kde se mu nejlépe daří v matematice. Jednou by se chtěl stát kapitánem na lodi.
  Anugrah už našel dárce poloviční podpory. Hledáme tedy dárce zbývajících 400 Kč měsíčně.
 • Anusa Nagarkoti
  Narodila se 3. prosince 2011.
  Anusa má jednoho staršího bratra. Její otec má nestálé zaměstnání jako dělník a její matka je v domácnosti. Protože příjem otce není stálý, nestačí na vzdělání Anusy. Rodina bydlí ve vesnici Tika Bhairab ve čtvrti Lalitpur v pronajaté místnosti betonového domku s přístupem k pitné vodě. Rodina je hinduistického vyznání.
  Anusa chodí do školky. Ráda tancuje a hraje si s kamarády. Učí se číst a psát čísla a písmena. Anusa byla až dosud podporovaná z ČR. Jeden z jejích dárců však už nemůže pokračovat v podpoře, takže Anusa hledá nového dárce zbývajících 400 Kč měsíčně od července 2018.
 • Mohit Tolange
  Fotka
  Narodil se 20. února 2014.
  Mohit má jednu starší sestru. Otec pracuje jako námezdní dělník na stavbách, matka je v domácnosti. Mohit a jeho rodina přišli o domek při zemětřesení v dubnu 2015. Od té doby bydlí v provizorním přístřešku z plechu, dřeva, bambusu, hlíny a kamenů ve vesnici Kaping, mají přístup k pitné vodě. V přístřešku s nimi bydlí i dědeček, který také pracuje za denní mzdu. Rodina vyznává hinduismus.
  Mohit rád hraje hry s kamarády. S domácími pracemi zatím doma pomáhat nemusí. Těší se, že se ve škole naučí číst a psát anglicky. Chodí do 1. třídy, školu má poblíž domova.

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js