Ohrožené děti z dětského domova v Bangladéši

Ohrožené děti z dětského domova v Bangladéši

Podpora dívek z dětského domova Savar v Bangladéši je 2 820 Kč měsíčně, umožňujeme i částečnou podporu tak, aby jedno dítě mělo nanejvýš tři dárce (nejnižší možná podpora je 940 Kč).
Jedná se o dětský domov, který provozuje křesťanská organizace International Needs v Bangladéši. Poskytuje ubytování, veškerou potřebnou péči, oblečení, celodenní jídlo a láskyplný přístup 200 dětem, které přišly o rodiče anebo jsou jejich rodiče příliš chudí a nemohou své dítě uživit. A kromě toho i kvalitní vzdělání v místní škole, kterou IN Bangladéš provozuje při domově, včetně školních pomůcek, učebnic a uniformy. Proto je i částka podpory podstatně vyšší než klasická podpora vzdělávání. Informaci o plné výši podpory najdete v článku Výše podpory.

Dívky, které zde čekají na podporu, žijí v dětském domově Savar. Prostředí v domově je velmi prosté a skromné, děti sem však přicházejí takřka z pekla extrémní chudoby, života bez rodiny na ulici či těžké práce. Pracovníci dětem pomáhají i později při studiu na střední či vysoké škole.
Dětský domov má křesťanský charakter a děti zde dostávají příležitost, aby se přirozeně seznámily s křesťanskými hodnotami. Dětem se tyto programy líbí a také veřejnost přijímá práci International Needs přátelsky. Praktická pomoc a láska zde překonávají náboženské rozpory.
Podporou jednoho z těchto dětí se můžete významně podílet na provozu dětského domova a na zlepšování podmínek, které zde děti mají.
O Dálkové adopci PLUS® v Bangladéši

 • Proksima Mowmita Biswas
  Fotka
  Narodila se 25. března 2005.
  Proksima Mowmita má mladšího bratra. Její otec zemřel. Matka pracuje jako dělnice za denní mzdu, aby nějak uživila své děti. Její příjem je velmi nízký. Po smrti otce se rodina přestěhovala k matčiným rodičům, ani ti však nemají dostatečné příjmy, aby mohli zmírnit tuto těžkou situaci. Kvůli velké chudobě nebylo možné, aby děti chodily do školy. Nyní Proksima dostala možnost bydlet v dětském domově Savar, který provozuje International Needs Bangladéš v hlavním městě Dháka. Děti zde dostávají plnou péči a vzdělání až do dokončení základní školy. Poté mohou nadané děti studovat na středních školách a nadále bydlet v domově, dokud se neosamostatní. Rodina je za tuto možnost moc vděčná. Rodina Proksimy bydlí v chatrči z bambusu, dřeva a plechů, v severní části Bangladéše v oblasti Rajshi. Chatrč má jen jednu místnost. Je to asi 600 km od dětského domova Savar. Rodina je křesťanská.
  Proksima Mowmita má ráda hudbu. S kamarádkami pomáhá uklízet modlitebnu a ve škole ji nejvíc baví výuka náboženství. Chodí do 3. třídy ve škole, která je součástí dětského domova.
  Najde-li své dárce, bude se jí moci dostat plného zaopatření a zlepší se i na evropské poměry velmi prosté prostředí, ve kterém děti v domově žijí.
  Proksima už našla dva dárce, proto hledá dárce zbývajících 705 Kč měsíčně.
 • Sormila Murmu
  Fotka
  Narodila se 2. června 2007.
  Sormila má tři sestry. Její otec pracuje velmi tvrdě jako dělník na cizích polích za denní mzdu. Matka se stará o domácnost. Otcova práce je velmi náročná, a  tak nemůže pracovat každý den a potom nic nevydělá. Chudí rodiče nevlastní žádnou půdu, je pro ně nemožné pokrýt všechny potřeby rodiny a své dcery nemohou posílat do žádné školy. Jsou proto velmi vděční, že Sormila dostala příležitost bydlet a studovat v křesťanském dětském domově Savar, který provozuje International Needs Bangladéš v hlavním městě Dháka. Děti zde dostávají plnou péči a vzdělání až do dokončení základní školy. Poté mohou nadané děti studovat na středních školách a nadále bydlet v domově, dokud se neosamostatní. Rodina Sormily žije v severní části Bangladéše v oblasti Dinajpur v chatrči postavené z bambusu, dřeva a plechů, které tvoří jednu místnost. Sormilin domov je vzdálen 700 km od dětského domova Savar. Rodina se hlásí ke křesťanství.
  Sormila si ráda hraje s panenkami. Se spolužačkami pomáhá uklízet místnost na spaní. Ve škole má nejradši výtvarnou výchovu. Chodí do 2. třídy.
  Najde-li Sormila své dárce, bude se jí moci dostat plného zaopatření a zlepší se i na evropské poměry velmi prosté prostředí, ve kterém děti v domově žijí.
 • Tailang Mro
  Fotka
  Narodila se 5. prosince 2009.
  Tailang má staršího bratra a mladší sestru. Otec pracuje jako kočovný rolník, což je jeden ze způsobů obdělávání půdy domorodých lidí v zemi. Nevlastní žádnou půdu, obdělává půdu druhých lidí. Pracuje za denní mzdu, ale částka, kterou vydělá, je příliš malá. Matka se stará o domácnost. Děti chodily s velkým zaujetím do školy, ale kvůli chudobě musely školní docházku ukončit, a tak je Tailang velmi šťastná, že dostala příležitost žít v křesťanském dětském domově Savar, který provozuje International Needs Bangladéš v hlavním městě Dháka, protože se jí zde dostává jídla, vzdělání, oblečení i ubytování. Rodina žije v jižní části Bangladéše v oblasti Bandarbon v chatrči vyrobené z bambusu, dřeva a suchého listí tvořící jednu místnost (místními označované jako „Tonge“). Mají přístup k pitné vodě z místní studny. Domov Tailang je vzdálen od dětského domova Savar 700 km. Rodina je křesťanská.
  Tailang má ráda hudbu. S přáteli pomáhá uklízet modlitební místnost. Ve škole má nejradši výuku náboženství. Chodí do 3. třídy.
  Najde-li své dárce, bude se jí moci dostat plného zaopatření a zlepší se i na evropské poměry velmi prosté prostředí, ve kterém děti v domově žijí.

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js