Ohrožené děti z dětského domova v Bangladéši

Ohrožené děti z dětského domova v Bangladéši

Podpora dívek z dětského domova Savar v Bangladéši je 2 820 Kč měsíčně, umožňujeme i částečnou podporu tak, aby jedno dítě mělo nanejvýš tři dárce (nejnižší možná podpora je 940 Kč).
Jedná se o dětský domov, který provozuje křesťanská organizace International Needs v Bangladéši. Poskytuje ubytování, veškerou potřebnou péči, oblečení, celodenní jídlo a láskyplný přístup 200 dětem, které přišly o rodiče anebo jsou jejich rodiče příliš chudí a nemohou své dítě uživit. A kromě toho i kvalitní vzdělání v místní škole, kterou IN Bangladéš provozuje při domově, včetně školních pomůcek, učebnic a uniformy. Proto je i částka podpory podstatně vyšší než klasická podpora vzdělávání. Informaci o plné výši podpory najdete v článku Výše podpory.

Dívky, které zde čekají na podporu, žijí v dětském domově Savar. Prostředí v domově je velmi prosté a skromné, děti sem však přicházejí takřka z pekla extrémní chudoby, života bez rodiny na ulici či těžké práce. Pracovníci dětem pomáhají i později při studiu na střední či vysoké škole.
Dětský domov má křesťanský charakter a děti zde dostávají příležitost, aby se přirozeně seznámily s křesťanskými hodnotami. Dětem se tyto programy líbí a také veřejnost přijímá práci International Needs přátelsky. Praktická pomoc a láska zde překonávají náboženské rozpory.
Podporou jednoho z těchto dětí se můžete významně podílet na provozu dětského domova a na zlepšování podmínek, které zde děti mají.
O Dálkové adopci PLUS® v Bangladéši

 • Pusporani Pahari
  Fotka
  Narodila se 5. září 2007.
  Pusporani má jednoho malého bratra. Rodina žije na venkově a otec dojíždí do továrny na výrobu oblečení. Musí vstávat brzy ráno, aby dorazil do továrny včas. Často tam chodí pěšky. Plat je zde příliš malý na to, aby měla jeho rodina dostatek jídla a dalších věcí. Matka je v domácnosti. Rodina je křesťanská. Žijí v chatrči o jedné místnosti postavené ze dřeva, bambusu a suchého listí. Pitnou vodu čerpají z veřejného kohoutku. Aby mohla Pusporani studovat a mít zajištěné i ostatní životní potřeby, bydlí v křesťanském dětském domově Savar, který provozuje International Needs Bangladéš v hlavním městě Dháka. Děti zde dostávají plnou péči a vzdělání až do dokončení základní školy. Poté mohou nadané děti studovat na středních školách a nadále bydlet v domově, dokud se neosamostatní.
  Pusporani má ráda hudbu. S ostatními dívkami v domově má na starosti úklid společné jídelny. Ve škole ji nejvíce baví hodiny bengálštiny. Chodí do 4. třídy školy, která je součástí dětského domova.
  Najde-li Pusporani dárce, bude se jí moci dostat plného zaopatření a zlepší se i na evropské poměry velmi prosté prostředí, ve kterém děti v domově žijí.
 • Mita Biswas
  Fotka
  Narodila se 3. července 2012.
  Dívenka Mita nemá sourozence, ale s rodinou žijí také prarodiče. Rodina je velmi chudá. Nemají žádný vlastní pozemek. Otec pracuje za úplatu na polích druhých lidí. V období dešťů nabízí různé opravy a pochůzky. Jeho příjem je velmi malý. Matka je v domácnosti a stará se o prarodiče. Žijí v chatrči vyrobené ze dřeva, bambusu a hlíny. Pitnou vodu získávají z veřejného potrubí. Jsou křesťané. Mita velmi toužila chodit do školy, ale kvůli chudobě nemohla. Rodina proto uvítala možnost ubytovat ji v křesťanském dětském domově Savar, který provozuje International Needs Bangladéš v hlavním městě Dháka. Děti zde dostávají plnou péči a vzdělání až do dokončení základní školy. Poté mohou nadané děti studovat na středních školách a nadále bydlet v domově, dokud se neosamostatní.
  Mita ráda zpívá a pracuje na zahrádce. V dětském domově Savar má s ostatními kamarádkami za úkol uklízet jejich společnou ložnici. Chodí do školky, která je součástí dětského domova. Jejím oblíbeným předmětem je bengálština. Děti v Bangladéši se ve školce učí věci, které české děti probírají až v 1. třídě, školka je pro ně nutností. Mita již našla dárce částečné podpory a hledá ještě dárce zbývajících 1880 Kč měsíčně. Tuto částku je možné rodělit mezi dva na sobě nezávislé dárce.

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary