Ohrožené děti z dětského domova v Bangladéši

Ohrožené děti z dětských domovů v Bangladéši

Výše podpory dětí z obou dětských domovů v Bangladéši je 2 820 Kč měsíčně. Umožňujeme i částečnou podporu tak, aby jedno dítě mělo nanejvýš tři dárce (nejnižší možná podpora je 940 Kč).
Oba dětské domovy provozuje křesťanská organizace International Needs v Bangladéši. V domově „Savar“ nyní žije 200 děvčat, v domově „Bethany“ 150 chlapců. Domovy poskytují ubytování, veškerou potřebnou péči, oblečení, celodenní jídlo a láskyplný přístup dětem, které přišly o rodiče anebo jsou jejich rodiče příliš chudí a nemohou své dítě uživit. Děti dostávají také kvalitní vzdělání v místní škole, kterou IN Bangladéš provozuje při domově, školní pomůcky, učebnice a uniformu. Proto je částka podpory podstatně vyšší než klasická podpora vzdělávání dětí, které žijí v rodině. Další informace o výši a délce podpory najdete v článku Výše podpory.

Dívky, pro které na této stránce hledáme dárce, žijí v dětském domově Savar v hl. městě Dháka. Chlapci žijí v dětském domově Bethany v oblasti Barisal na jihu země. Prostředí domovů je velmi prosté a skromné, děti sem však přicházejí takřka z pekla extrémní chudoby, života bez rodiny na ulici či těžké práce. Pracovníci dětem pomáhají i později při studiu na střední či vysoké škole. Oba dětské domovy mají křesťanský charakter a děti zde dostávají příležitost, aby se přirozeně seznámily s křesťanskými hodnotami. Děti jsou za tyto programy vděčné a také veřejnost přijímá práci organizace International Needs přátelsky. Praktická pomoc a láska zde překonávají náboženské rozpory. Podporou jednoho z těchto dětí se můžete významně podílet na provozu jeho dětského domova a na zlepšování podmínek, které může domov dětem nabídnout.
O Dálkové adopci PLUS® v Bangladéši

 • Anik Biswas
  Fotka
  Narodil se 14. listopadu 2008.
  Jak ses dostal do dětského domova Bethany? Můj otec pracuje jako námezdní rolník na polích jiných lidí, jeho skromný výdělek nestačí ani na pokrytí základních potřeb naší rodiny. Mám ještě mladší sestru, měli jsme velký zájem o vzdělání, ale kvůli chudobě jsme museli přestat do školy chodit. Pak jsem byl přijat do dětského domova Bethany, kde chodím do školy a je o mě postaráno.
  Odkud pocházíš? Moje rodina žije v severní části Bangladéše v oblasti Rajshahi. Bydlí v malé chatrči uplácané z hlíny a vyztužené bambusem, střecha je z plechových plátů. Pro vodu si chodí k místní studně.
  Jakou má tvá rodina víru? Jsme křesťané.
  Co tě baví? V domově mám s ostatními na starost úklid společné ubytovny. Když mám volno, rád hraji s kamarády fotbal.
  V čem jsi dobrý ve škole? Nejvíc mě baví angličtina.
  Do jaké chodíš třídy? Chodím do 3. třídy školy, která je součástí dětského domova.
  Informace o podpoře:
  Plná podpora dětí v dětském domově je 2820 Kč měsíčně, je možné podporovat i poloviční částkou. Umožňujeme i nižší podporu tak, aby dítě mělo maximálně tři dárce nezávislé na sobě. Nejnižší možná podpora je 940 Kč měsíčně.
  Díky podpoře se bude Anikovi moci dostat plného zaopatření a zlepší se i na evropské poměry velmi prosté prostředí, ve kterém děti v domově žijí.
 • Pusporani Pahari
  Fotka
  Narodila se 5. září 2007.
  Pusporani má jednoho malého bratra. Rodina žije na venkově a otec dojíždí do továrny na výrobu oblečení. Musí vstávat brzy ráno, aby dorazil do továrny včas. Často tam chodí pěšky. Plat je zde příliš malý na to, aby měla jeho rodina dostatek jídla a dalších věcí. Matka je v domácnosti. Rodina je křesťanská. Žijí v chatrči o jedné místnosti postavené ze dřeva, bambusu a suchého listí. Pitnou vodu čerpají z veřejného kohoutku. Aby mohla Pusporani studovat a mít zajištěné i ostatní životní potřeby, bydlí v křesťanském dětském domově Savar, který provozuje International Needs Bangladéš v hlavním městě Dháka. Děti zde dostávají plnou péči a vzdělání až do dokončení základní školy. Poté mohou nadané děti studovat na středních školách a nadále bydlet v domově, dokud se neosamostatní.
  Pusporani má ráda hudbu. S ostatními dívkami v domově má na starosti úklid společné jídelny. Ve škole ji nejvíce baví hodiny bengálštiny. Chodí do 5. třídy školy, která je součástí dětského domova.
  Najde-li Pusporani dárce, bude se jí moci dostat plného zaopatření a zlepší se i na evropské poměry velmi prosté prostředí, ve kterém děti v domově žijí.
 • Suresh Tripura
  Fotka
  Narodil se 29. května 2010.
  Jak ses dostal do dětského domova Bethany? Jsem nejmladší z pěti sourozenců. Otec pracuje jako námezdní rolník na cizích polích. Jeho výdělek však těžko stačí i jen na základní potřeby naší rodiny. Všichni sourozenci jsme chtěli chodit do školy, ale kvůli chudobě jsme nemohli. Já jsem byl přijat do dětského domova Bethany, kde se mohu učit a netrpím nouzí.
  Odkud pocházíš? Moje rodina žije v oblasti Khagrasori na jihovýchodě Bangladéše. Bydlí v chatrči z hlíny, bambusu a plechových plátů. Pro vodu si chodí k veřejné pumpě.
  Jakou má tvá rodina víru? Jsme křesťané.
  Co tě baví? V domově mám s ostatními na starost úklid společné knihovny. Ve volném čase rád hraji s kamarády fotbal.
  V čem jsi dobrý ve škole? Nejvíc mě baví výuka náboženství.
  Do jaké chodíš třídy? Chodím do 4. třídy školy, která je součástí dětského domova.
  Informace o podpoře: Plná podpora dětí v dětském domově je 2820 Kč měsíčně, je možné podporovat i poloviční částkou. Umožňujeme i nižší podporu tak, aby dítě mělo maximálně tři dárce nezávislé na sobě. Nejnižší možná podpora je 940 Kč měsíčně. Díky podpoře se bude Sureshovi moci dostat plného zaopatření a zlepší se i na evropské poměry velmi prosté prostředí, ve kterém děti v domově žijí.

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary