Výše podpory

Adopce: výše a délka podpory, jak platit, ukončení

Výše podpory v jednotlivých zemích. Jak funguje poloviční podpora. Jak často platit a jak adopci ukončit.

Výše podpory

 

 

měsíčně

ročně

Bangladéš (kromě dětí z dětského domova), Burkina Faso, Filipíny ZŠ a SŠ, Indie, Nepál ZŠ a SŠ, Uganda ZŠ

plná podpora

 800 Kč

9 600 Kč

poloviční podpora

 400 Kč

4 800 Kč

Bangladéš dítě z dětského domova 4

plná podpora 2

2 820 Kč

33 840 Kč

poloviční podpora 

1 410 Kč

16 920 Kč

Filipíny vysoká škola 1

plná podpora 2

1 860 Kč

22 320 Kč

poloviční podpora 

 930 Kč

11 160 Kč

Nepál vysoká škola 1

plná podpora 2

1 500 Kč

18 000 Kč

poloviční podpora 

 750 Kč

9 000 Kč

Uganda sluchově postižené děti 3

plná podpora 2

1 860 Kč

22 320 Kč

poloviční podpora 

 930 Kč

11 160 Kč

Uganda střední škola 1

plná podpora 2

1 300 Kč

15 600 Kč

poloviční podpora 

 650 Kč

7 800 Kč

Uganda vysoká škola 1; 5

plná podpora 2

2 100 Kč

25 200 Kč

poloviční podpora 

1 050 Kč

12 600 Kč

1 Náklady těchto typů studia jsou vyšší než náklady studia základní školy, protože odrážejí vyšší požadavky na kvalitu a úroveň vzdělání i pedagogického sboru.
2 Výjimečně umožňujeme i nižší podporu tak, aby 1 dítě mělo maximálně 3 dárce. Součet podpor všech tří dárců jednoho dítěte musí tvořit plnou podporu. Nejnižší možná podpora je vždy uvedena u konkrétního dítěte / studenta.
3 Náklady tohoto typu studia jsou vyšší než náklady studia základní školy,  protože děti chodí do speciální školy a z podpory musí pokrýt i cestovní výlohy a vysoké školné.
4 Podporou těchto dětí hradíte jejich pobyt včetně veškeré potřebné péče, oblečení, celodenního jídla a vzdělávání v dětském domově Savar v Bangladéši.
5 Náklady na vysokoškolské studium zahrnují školné, poplatky univerzitě a ubytování na koleji.

Základní částka podpory byla zvýšena na výše uvedené částky v dubnu 2015 kvůli výraznému poklesu kurzu naší měny vůči americkému dolaru.

Poloviční (a nižší) podpora
Dárce poloviční podpory od nás dostává profil, zprávy dítěte a vše ostatní, jako kdyby přispíval plnou podporou. Pro dítě hledáme dárce druhé poloviny podpory.
Oba dárci poloviční podpory jsou na sobě naprosto nezávislí. O jakýchkoli změnách komunikujeme s každým zvlášť a nic, co se týká podpory, nezávisí na shodném rozhodnutí obou.
Když nám dárce 1. poloviny podpory začne posílat dary, do zahraničí zahájíme plnou podporu pro toto dítě. Druhou polovinu podpory totiž vždy doplňujeme z našeho rezervního fondu, dokud se nenajde i dárce druhé poloviny (kromě bangladéšského projektu "Dívky z křesťanského dětského domova „Savar“).
Z našeho hlediska je o něco lepší, když si dárce vybere k poloviční podpoře dítě, které už půlku podpory má, protože se nám tím uvolní rezervy a můžeme je případně věnovat dalšímu potřebnému dítěti.
K poloviční podpoře se můžete rozhodnout i u některých dětí, které potřebují plnou podporu.

Jak platit

Interval a pravidelnost plateb
Podporu nám zasílejte měsíčně, čtvrtletně či pololetně i celou částku za rok najednou – co Vám nejvíce vyhovuje.
Při jiném intervalu plateb než měsíčním je třeba platit odpovídající částku pravidelně a na začátku období, nikoliv na jeho konci.
Můžete si sami zvolit den, kdy pošlete podporu na náš účet (není stanoveno, k jakému dni v měsíci musí být Vaše podpora připsána na účet nadace).
Den platby i interval můžete v případě potřeby změnit.
Žádáme Vás, abyste zavedli trvalý příkaz a zajistili dostatek peněz na účtu, aby nám podpora přicházela pravidelně. Nebo si dobu další platby hlídejte.
Celoroční částka není myšlena pro kalendářní rok, ale na dobu 12 měsíců dopředu.

Způsob platby
Způsobů platby je více, vyberte si ten, který Vám nejvíc vyhovuje.
Ve všech případech je nutné uvádět námi přidělený variabilní symbol. U darů bez příslušného variabilního symbolu hrozí, že je nezaúčtujeme správně.

Délka podpory

Minimální doba podpory je 1 rok (tedy 12 kalendářních měsíců). Optimální: po celou dobu studia.
Podporu lze začít v kterémkoli měsíci roku bez ohledu na to, kdy v dané zemi začíná školní rok. Podpora je rozpočítána i na období prázdnin.

Jak snížit nebo ukončit podporu

V případě, že máte nečekané finanční problémy, komunikujte s námi, vždy se Vám snažíme vyjít vstříc a dohodnout se na nějakém kompromisu nebo na ukončení podpory. Prosíme však o dodržení jednoho roku minimální doby podpory.

Změnu výše podpory nebo její úplné ukončení nám oznamte více než 3 měsíce předem e-mailem nebo dopisem. Ve třech měsících následujících po měsíci, kdy nám to sdělíte, nám prosím posílejte podporu v původní výši. Mezitím můžeme začít hledat nového dárce. Je to v zájmu podporovaného dítěte.

Při časově omezené podpoře Vás před uplynutím dané doby sami kontaktujeme s dotazem, zda chcete s podporou skutečně skončit. Musíte-li podporu ukončit ještě před uplynutím Vámi zvolené doby, kontaktujte nás více než 3 měsíce předem.

 

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary