Ayush Magar

Ayush Magar

Fotka
Narodil se 7. května 1997.
Ayush pochází z hinduistické rodiny z Nepálu. Jeho bratranec byl posedlý zlým duchem a jeho situace byla velmi kritická. Členové rodiny vynaložili velké úsilí, aby mu pomohli, vodili ho k různým léčitelům, ale jeho stav se stále horšil. Rodina začala ztrácet naději. Jednoho dne přišli do jejich vesnice křesťanští pracovníci, kteří s nimi mluvili o Božím slově a pravidelně se za bratrance i celou rodinu modlili. Po několika dnech byl bratranec zcela osvobozen. Tato událost vzbudila v celé rodině veliký úžas, všichni přijali křesťanskou víru a stali se aktivními členy církve.
Protože by Ayush rád profesionálně sloužil v církvi či v církevních organizacích, nastoupil do 1. ročníku bakalářského studia Biblické školy Doon. Před zahájením studia už pomáhal v církvi s vyučováním dětí v nedělní škole. Studium by měl dokončit v roce 2020.
Plná podpora je 1600 Kč měsíčně, je možné podporovat i poloviční podporou; umožňujeme i nižší podporu tak, aby student měl maximálně tři dárce nezávislé na sobě.
Ayush už našel dárce poloviční podpory. Hledáme tedy dárce zbývajících 800 Kč měsíčně.
 
Potřebná výše podpory (za měsíc): 
* Druh podpory:

* Potřebuji překlad zpráv z angličtiny do češtiny (kolektivy a skupiny dárců prosíme, aby si překlad zajistili sami):

* Doba předpokládané podpory (minimálně 1 rok):

Země dítěte:

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js