Uma Thapa

Uma Thapa

Fotka
Narodila se 2. března 1998.
Uma je Nepálka, ale žije s rodinou v indickém státě Uttarakhand. Pochází z hinduistické rodiny, nyní jsou však všichni křesťané. Uma měla nemocnou matku a skrze to přišla rodina k Pánu. Jeden ze sousedů s nimi sdílel evangelium a modlil se za matku, protože nemoc byla vážná. A Bůh ji uzdravil. Rodina začala pravidelně chodit do shromáždění a rostli v Boží lásce, až přijali Pána Ježíše jako svého osobního spasitele. Uma chce sloužit Bohu a předtím by se chtěla o něm více dozvědět, aby mohla být užitečná. Proto byla přijata do 1. ročníku na Biblickou školu Doon do bakalářského programu pro studenty teologie, aby se naučila více o Kristu a mohla účinně šířit evangelium mezi ostatní.
Po absolvování studia na jaře 2021 chce pracovat jako profesionální služebnice v církvi, případně v církevních organizacích.
Plná podpora je 1 600 Kč měsíčně, je možné podporovat i poloviční podporou; umožňujeme i nižší podporu tak, aby student měl maximálně tři dárce nezávislé na sobě. Nejnižší možná podpora je 500 Kč měsíčně.
 
Potřebná výše podpory (za měsíc): 
* Druh podpory:

* Potřebuji překlad zpráv z angličtiny do češtiny (kolektivy a skupiny dárců prosíme, aby si překlad zajistili sami):

* Doba předpokládané podpory (minimálně 1 rok):

Země dítěte:

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js