Splnili si sen - studenti biblických škol

Splnili si sen - studenti biblických škol

Podívejte se na příběhy studentů, kteří díky podpoře získali teologické vzdělání. Mnoho z nich by si bez podpory svých dárců studium nemohlo dovolit. Naprostá většina studentů pochází z Nepálu, kde je nouze o dobré biblické školy. Proto přicházejí do Dehradunu v severní Indii, kde jsou nejméně tři dobré biblické vysoké školy. Většina studentů se po promoci vrací do svých domovů a pokračuje zde ve službě.

Díky podpoře studentů biblických škol můžete spolu s námi pomoci církvi v Nepálu a v severní Indii.

Kvůli bezpečnostním rizikům popisujeme práci některých osob s obezřetností, nepublikujeme jména a detaily jejich práce.

Bývalý student ředitelem centra pro děti

Když chtěl mladý Prasanna Khaling před mnoha lety studovat biblickou univerzitu v severní Indii, neměl na to dost peněz. Studium mu umožnil český dárce, který ho finančně podporoval. Díky tomu Prasanna univerzitu zdárně dokončil. Prasanna byl jedním z prvních studentů podporovaných prostřednictvím naší nadace. V březnu 2016 byl s manželkou Arpanou na kongresu IN. Oba manželé se srdečně hlásili k našemu řediteli Petru Horáčkovi (jakožto k „zástupci“ tehdejšího dárce). Prasanna přitom vyprávěl o tom, co pro něj podpora znamenala. A nejen to: podpora v jejich případě přinesla opravdu krásné ovoce v jejich službě! Manželé Khalingovi nyní vedou sirotčinec pro 40 dětí na východě Indie, kde žije početná nepálská menšina, a projekty programu dálková adopce pro zhruba 300 dětí!

Manželský pár úspěšně slouží v církvi

B. i jeho žena S. vystudovali biblickou školu díky českým dárcům našeho programu podpory. Po promoci se vrátili domů do Nepálu a zapojili se do služby ve své církvi. B. v církvi káže a vyučuje ostatní vedoucí. Navštěvuje okolní vesnice a města, setkává se s věřícími a pořádá vyučování pro křesťanské pracovníky. Spolu s manželkou též pomáhá s lékařskou pomocí pro chudé lidi v odlehlých vesnicích. S. vyučuje děti v nedělní škole, slouží také ženám a pomáhá s překladem.

Uznávaný vedoucí církve

G. dokončil biblické studium v roce 1996, a to díky podpoře zahraničních dárců. Po studiu se vrátil do své církve v Nepálu a stal se pastorem. Díky vytrvalé práci vzniklo v celém regionu mnoho nových sborů. Jeho církev navštěvuje přes 800 věřících. G. je dnes jedním z nejrespektovanějších křesťanských vedoucích v Nepálu.


K. nyní sám učí v biblické škole

K. vystudoval biblickou školu díky podpoře zahraničních dárců. Poté se vrátil do své církve poblíž hranic s Nepálem a začal učit v jedné biblické škole. Nyní je pastorem ve svém sboru. Jeho žena pracuje v křesťanské škole.
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary