Výše podpory studentů

Výše a délka podpory, jak platit, ukončení

Výše podpory

  • plná podpora*              1 800 Kč měsíčně (21 600 Kč ročně)
  • poloviční podpora        900 Kč měsíčně (10 800 Kč ročně)

* Výjimečně umožňujeme i nižší podporu tak, aby 1 student měl maximálně 3 dárce. Součet podpor všech tří dárců jednoho studenta musí být 1 800 Kč měsíčně. Nejnižší možná podpora jednoho dárce je 500 Kč měsíčně.

Poloviční a nižší podpora
Dárce poloviční a nižší podpory od nás dostává profil, zprávy studenta a vše ostatní, jako kdyby přispíval plnou podporou. Pro studenta hledáme dárce zbývající části podpory.
Oba (nebo všichni) dárci poloviční (nebo částečné) podpory jsou na sobě naprosto nezávislí. O jakýchkoli změnách komunikujeme s každým zvlášť a nic, co se týká podpory, nezávisí na shodném rozhodnutí všech dárců.
Když nám dárce 1. poloviny (nebo části) podpory začne posílat dary, do zahraničí pro tohoto studenta posíláme plnou podporu (zbývající část podpory doplňujeme z našeho rezervního fondu, dokud se nenajde další dárce). U poloviční nebo nižší podpory je proto lepší, když si dárce k takovéto podpoře vybere studenta, který už část podpory má, protože se nám tím uvolní rezervy a můžeme je případně věnovat dalšímu potřebnému studentovi. K poloviční podpoře se můžete rozhodnout i u studenta, který potřebuje plnou podporu.

Jak platit

Interval a pravidelnost plateb
Podporu nám zasílejte měsíčně, čtvrtletně či pololetně i celou částku za rok najednou – co Vám nejvíce vyhovuje.
Při jiném intervalu plateb než měsíčním je třeba platit odpovídající částku pravidelně a na začátku období, nikoliv na jeho konci.
Celoroční částka není myšlena pro kalendářní rok, ale na dobu 12 měsíců dopředu.
Netrváme na celoroční podpoře placené předem. Žádáme Vás však, abyste zavedli trvalý příkaz a zajistili dostatek peněz na účtu, aby nám podpora přicházela pravidelně. Nebo si dobu další platby hlídejte.

Způsob platby
Způsobů platby je více, vyberte si ten, který Vám nejvíc vyhovuje.
Ve všech případech je nutné uvádět námi přidělený variabilní symbol. U darů bez příslušného variabilního symbolu hrozí, že je nezaúčtujeme správně.

Délka podpory

Minimální doba podpory je 1 rok (tedy 12 kalendářních měsíců), optimální po celou dobu studia.
Podporu lze začít v kterémkoli měsíci roku bez ohledu na to, kdy začíná školní rok.
Podpora je rozpočítána i na období prázdnin.

Jak snížit nebo ukončit podporu

V případě, že máte nečekané finanční problémy, komunikujte s námi, vždy se Vám snažíme vyjít vstříc a dohodnout se na nějakém kompromisu nebo na ukončení podpory. Prosíme však o dodržení jednoho roku minimální doby podpory.

Změnu výše podpory nebo její úplné ukončení nám oznamte více než 3 měsíce předem e-mailem nebo dopisem. Ve třech měsících následujících po měsíci, kdy nám to sdělíte, nám prosím posílejte podporu v původní výši. Mezitím můžeme začít hledat nového dárce. Je to v zájmu podporovaného studenta.

Při časově omezené podpoře Vás před uplynutím dané doby sami kontaktujeme s dotazem, zda chcete s podporou skutečně skončit. Musíte-li podporu ukončit ještě před uplynutím Vámi zvolené doby, kontaktujte nás více než 3 měsíce předem.

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary