Podpora Evangelikálního teologického semináře

Podpora Evangelikálního teologického semináře

Chceme dárcům a příznivcům Evangelikálního teologického semináře (ETS) umožnit snadno a rychle přispět na práci ETS.

Způsob financování
Každý dar, který nám zašlete s variabilním symbolem 200, předáme ETS.

Tyto dary jsou stoprocentně použity pro ETS (na provoz neboli správu nadace z nich nepoužíváme žádné procento).
Dary na podporu ETS také můžete posílat přímo na náš účet s variabilním symbolem 200.
O své dary naší nadaci můžete snížit základ daně (podle zákona o daních z příjmu). Prosíme, aby nám dárci sdělili své kontaktní údaje pro účely naší evidence! Děkujeme.

 

 

Co je Evangelikální teologický seminář (ETS)

Posláním ETS je duchovně, odborně a prakticky připravovat ke službě v církvi a současně též ve společnosti. Toto poslání naplňuje zejména vyšší odborná škola formou studijních programů teologie, pastorace a sociální práce. A dále službou vzdělávacího institutu, který slouží jednotlivcům i organizacím, aby byli prospěšní společnosti jak svými znalostmi, tak dovednostmi.

Proč ETS podpořit

Škola i institut konají část své činnosti také díky darům sborů, firem a jednotlivců, bez kterých by již dnes nebylo možné nést cca 25 % nákladů činnosti ETS. Tyto dary například umožňují službu pastorační a psychologické poradny, přípravu rozsáhlejších kurzů jako je Bible v kostce, stipendia studentů a další.
Výsledkem činnosti ETS jsou lidé, kteří dále šíří vzdělání jak v naší zemi, tak mimo ni. Na 60 externích spolupracovníků ETS má příležitost předávat své zkušenosti studentům a sami se tak mohou dále vzdělávat. Přes 250 absolventů působí v církvích, sociálních službách a jinde v ČR, ale také v Jemenu v blízkosti válečné zóny, na Sicílii, ve střední Asii nebo na Sibiři.

ETS podporujeme dlouhodobě

Nadace Mezinárodní potřeby podporovala provoz Evangelikálního teologického semináře již v letech 1996–1997 a dále pravidelným stipendiem podporovala 9 českých studentů denního studia ETS (1999–2006).

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary