Podpora Křesťanské misijní společnosti

Podpora Křesťanské misijní společnosti

Křesťanská misijní společnost (KMS) poskytuje důležité služby evangelikálním křesťanům nejrůznějších denominací. Jsme jejím členem a podporujeme ji z výnosů našeho nadačního jmění. Chceme tak zároveň povzbudit a motivovat dárce a potenciální příznivce práce KMS.

Způsob financování
Každý Váš dar, který obdržíme na variabilní symbol uvedený níže, zdvojnásobíme (do určitého limitu) a poskytneme KMS.
Zdvojnásobení darů budeme provádět do limitu, který tvoří vklad vlastních prostředků Nadace Mezinárodní potřeby a mohou jej též zvýšit dary dárců, kteří chtějí svůj dar poskytnout výslovně za tímto účelem.
I v případě, že je tento limit již dosažen, další dary obdrží KMS v plné výši, ale bez zdvojnásobení.


Aktuální stav ke dni 31. 8. 2020
Pro KMS jsme zatím v roce 2020 od dárců obdrželi 33 700 Kč.
Po zdvojení (do výše limitu) od nás letos KMS dostala celkem 67 400 Kč.
Aktuální částka limitu pro zdvojení darů je 7 050 Kč.

 

Prosíme podpořte tuto organizaci, která chce sloužit Božímu lidu, snaží se o prohloubení vztahů mezi křesťany a usiluje o duchovní probuzení.

Na fotografii pracovníci Křesťanské misijní společnosti.

Dary na podporu KMS posílejte na náš účet s variabilním symbolem 250.
Bankovní spojení s číslem našeho účtu. Předtištěné složenky Vám zašleme na vyžádání.
O své dary naší nadaci můžete snížit základ daně (podle zákona o daních z příjmu).

Prosíme, aby nám dárci sdělili své kontaktní údaje pro účely naší evidence! Děkujeme.

Tímto způsobem podporujeme KMS od roku 2011.
V letech 2011 až 2014 jsme takto podpořili také Českou evangelikální alianci a v letech 2012 až 2014 jsme podpořili Českou kancelář kurzů Alfa.

 

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary