Podpora Křesťanské misijní společnosti

Podpora Křesťanské misijní společnosti

Křesťanská misijní společnost (KMS) poskytuje důležité služby evangelikálním křesťanům nejrůznějších denominací. Jsme jejím členem a podporujeme ji z výnosů našeho nadačního jmění. Chceme tak zároveň povzbudit a motivovat dárce a potenciální příznivce práce KMS.

Způsob financování
Každý Váš dar, který obdržíme na variabilní symbol uvedený níže, zdvojnásobíme (do určitého limitu) a poskytneme KMS.
Zdvojnásobení darů budeme provádět do limitu, který tvoří vklad vlastních prostředků Nadace Mezinárodní potřeby a mohou jej též zvýšit dary dárců, kteří chtějí svůj dar poskytnout výslovně za tímto účelem.
I v případě, že je tento limit již dosažen, další dary obdrží KMS v plné výši, ale bez zdvojnásobení.


Aktuální stav ke dni 30. 4. 2020
Pro KMS jsme zatím v roce 2020 od dárců obdrželi 300 Kč.
Po zdvojení (do výše limitu) od nás letos KMS dostala celkem 600 Kč.
Aktuální částka limitu pro zdvojení darů je 35 450 Kč.

 

Prosíme podpořte tuto organizaci, která chce sloužit Božímu lidu, snaží se o prohloubení vztahů mezi křesťany a usiluje o duchovní probuzení.

Na fotografii pracovníci Křesťanské misijní společnosti.

Dary na podporu KMS posílejte na náš účet s variabilním symbolem 250.
Bankovní spojení s číslem našeho účtu. Předtištěné složenky Vám zašleme na vyžádání.
O své dary naší nadaci můžete snížit základ daně (podle zákona o daních z příjmu).

Prosíme, aby nám dárci sdělili své kontaktní údaje pro účely naší evidence! Děkujeme.

Tímto způsobem podporujeme KMS od roku 2011.
V letech 2011 až 2014 jsme takto podpořili také Českou evangelikální alianci a v letech 2012 až 2014 jsme podpořili Českou kancelář kurzů Alfa.

 

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary