Podpora Křesťanské misijní společnosti

Podpora Křesťanské misijní společnosti

Křesťanská misijní společnost (KMS) poskytuje důležité služby evangelikálním křesťanům nejrůznějších denominací. Jsme jejím členem a podporujeme ji skromnou finanční částkou z výnosů našeho nadačního jmění. Chceme zároveň povzbudit a motivovat dárce a potenciální příznivce práce KMS.

Způsob financování
Každý Váš dar, který na tento variabilní symbol obdržíme, zdvojnásobíme (do určitého limitu) a poskytneme KMS.
Zdvojnásobení darů poskytujeme z výnosů našeho nadačního jmění a budeme ho provádět pouze do limitu, kdy celkový součet darů v roce dosáhne výše 15 000 Kč. Pokud by tento limit byl dosažen, další dary bychom jim poskytli již bez zdvojnásobení.


Aktuální stav ke dni 30. 4. 2019:
Pro KMS jsme v roce 2019 od dárců obdrželi 13 000 Kč (tzn. že po zdvojení od nás KMS dostala celkem 26 000 Kč). Další dary budeme zdvojovat až do dosažení limitu 30 000 Kč.

Prosíme podpořte tuto organizaci, která chce sloužit Božímu lidu, snaží se o prohloubení vztahů mezi křesťany a usiluje o probuzení.

Na fotografii pracovníci Křesťanské misijní organizace.

Dary na podporu KMS posílejte na náš účet s variabilním symbolem 250.
Bankovní spojení s číslem našeho účtu. Předtištěné složenky Vám zašleme na vyžádání.
O své dary naší nadaci můžete snížit základ daně (podle zákona o daních z příjmu).

Prosíme, aby nám dárci sdělili své kontaktní údaje pro účely naší evidence! Děkujeme.

Tímto způsobem podporujeme KMS od roku 2011.
V letech 2011 až 2014 jsme takto podpořili také Českou evangelikální alianci a v letech 2012 až 2014 jsme podpořili Českou kancelář kurzů Alfa.

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js