Projekty v ČR

Projekty v ČR

Zdravá mládež

Podporujeme lektory, kteří přednášejí na českých školách na etická témata - drogy, alkohol, kouření, sex, vztahy, šikana a mnoho dalších.

Lektoři provozují také tzv. návaznou činnost, zejména volnočasové kluby, kroužky, možnost osobního setkání a řešení individuálních problémů. Zdravá mládež

 


 Podpořte program
Dar 500 Kč umožní besedu pro jednu třídu.


Podpora mezicírkevních organizací

Podporujeme Křesťanskou misijní společnost.

Můžete se zapojit! Každý dar na podporu této organizace až do určitého limitu zdvojíme.

Podpora Křesťanské misijní společnosti

Podporujeme Evangelikální teologický seminář.

Můžete se zapojit! Každý dar na podporu této organizace pošleme přímo jí.

Podpora Evangelikálního teologického semináře

 

Odkaz na staré stránky EN

Skrytí tlačítka "Další aktuality"

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary