Činnost International Needs v Bangladéši

Činnost International Needs v Bangladéši

Sociální systém v Bangladéši způsobuje, že osiřelé děti jsou velmi zanedbávané a odsouzené k životu dětského dělníka v extrémní chudobě. International Needs (IN) působí v Bangladéši od roku 1974 s cílem pomoci zejména chudým dětem a sirotkům. Výkonným ředitelem je pan MacDonald M. Adhikary (na fotografii s manželkou).

International Needs pracuje v pěti chudých oblastech Bangladéše a svou prací vždy pomáhá zlepšovat život celé místní komunity. 

Škola v oblasti Naogaon na severu země
IN v této zemědělské oblasti provozuje školu a školku pro chudé děti. Oblast je velmi chudá a děti nemají šanci dostat se do státních škol.

Škola Banasri ve slumu v hlavním městě Dháka
IN v tomto slumu provozuje školu a školku pro chudé děti.

Savar Ministry v hlavním městě Dháka
International Needs zde provozuje:

  • Křesťanský dětský domov „Savar“ pro sirotky a ohrožené děti - pro dívky. Během let domovem prošly tisíce dětí. V roce 2015 jich zde bydlelo 198 a pocházejí z různých míst Bangladéše. Dostávají zde vzdělání až do vysokoškolské úrovně, jídlo, bezpečné bydlení, zdravotní péči. Provoz domova je hrazen z podpory zahraničních dárců. Při domově funguje základní a střední škola s 10 učiteli a malé koleje pro vysokoškoláky.
  • Školu ve slumu. Škola je zdarma a děti zde dostávají vyvážený oběd 6x týdně, protože většina z nich trpí podvýživou. Ve škole je zdravotnické zařízení a pitná voda a děti dostávají zdarma také uniformy. V roce 2012 bylo ve škole 60 dětí, o které se starali 3 učitelé.
  • Zdravotní centrum přístupné pro děti z dětského domova Savar i pro další místní chudé obyvatele.
  • A další: odborné kurzy pro dospělé, pomoc seniorům, biblické studium a jiné duchovní služby.

Bethany Ministry v oblasti Barisal na jihu země

International Needs v této venkovské oblasti provozuje:

  • Chlapecký domov pro pro sirotky a ohrožené děti "Bethany Children Village" (česky Dětská vesnička Bethany). Bydlí zde průměrně 90 dětí, které tu dostávají veškerou potřebnou péči. Součástí domova je základní škola a po jejím dokončení mohou děti docházet na střední školu. Škola je přístupná i chudým dětem z okolí a kromě vzdělání poskytuje zdarma uniformy, učebnice, učební pomůcky a každodenní svačinu.
  • A další: odborné kurzy pro dospělé, rybí farmu, duchovní služby.

Jessore, jihozápad země
IN zde provozuje školku a školu pro děti ze slumu, odborné kurzy pro dospělé, duchovní služby a další pomocné programy.

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js