Dálková adopce PLUS v Bangladéši

Dálková adopce PLUS® v Bangladéši

Koho a proč podporujeme

 • V Bangladéši podporujeme dva projekty na pomoc dětem v rámci Dálkové adopce PLUS® :
  • pomáháme dětem z chudých rodin, které žijí ve slumech,
  • podporujeme dívky, které žijí v dívčím dětském domově „Savar“ pro sirotky a ohrožené děti.

V Bangladéši je odhadem 19 milionů dětí ve školním věku a 3 miliony z nich se nedostanou do škol. Celkem asi 4 miliony dětí pracují.
Bangladéš je mezi 40 nejchudšími zeměmi na světě. Je to jedna z nejlidnatějších zemí, žije zde přes 163 milionů lidí. V hlavním městě Dháka žije odhadem 15 milionů lidí, slumy neustále rostou. Mnoho dětí žije bez rodin na ulici a živí se krádežemi, některé děti z chudých rodin musí pracovat, aby svým rodinám pomohly. Vesnické oblasti jsou zaměřené na zemědělství a celá země trpí takřka každý rok záplavami.
 

Děti z chudých rodin ze slumů

Proč poskytujeme dětem z chudých rodin vzdělání
Vláda se snaží zlepšovat vzdělávací systém a základní školy jsou proto zdarma. Děti ze slumů se do nich však nemohou dostat. Školy totiž ve slumech buď vůbec nejsou anebo jsou přeplněné a chudé děti do nich nejsou přijaty. Ve státních školách je navíc v jedné třídě až 80 dětí, kvalita výuky je velmi nízká a velká část dětí nedokončí ani základní školu.
Naše partnerská organizace International Needs (IN) Bangladesh provozuje křesťanské základní školy v několika oblastech země. V programu dálkové adopce mohou děti studovat i na středních a vysokých školách.

Děti jsou vybírány do programu bez ohledu na vyznání. Bangladéš je převážně muslimská země. Všechny děti v programu adopce chodí do křesťanských škol s křesťansky zaměřenou výukou.

Jaké vzdělání je třeba
Už absolvování základní školy (5 tříd) dává dětem šanci na lepší život, než jaký mají jejich rodiče. IN Bangladéš se však vždy snaží umožnit dětem studovat i na střední a vysoké škole, pokud o to mají zájem.

V jakých školách se podporované děti z chudých rodin ze slumů učí
Děti chodí do křesťanských základních škol, které provozuje IN Bangladéš. Pokud pokračují na střední či vysoké škole, chodí na státní či soukromé školy. K tomu mají povinné doplňkové doučování ve školách IN Bangladéš, aby byla zajištěna dobrá úroveň vzdělání a celková péče o každé podporované dítě. Toto doučování je časově uspořádáno tak, aby se nekrylo s normální výukou a děti na něj mohly docházet. Podpora na střední škole je o něco vyšší kvůli školním poplatkům. Případné zvýšení podpory při přechodu na střední školu projednáváme s každým dárcem individuálně až v době, kdy je to aktuální.
Děti v programu adopce vždy dodávají 4 povinné zprávy za rok.

 • Co dá Dálková adopce PLUS® dětem z chudých rodin
  • vzdělání až do vysokoškolské úrovně dle zájmu a nadání dítěte
  • uniformu
  • každodenní svačinu
  • učebnice
  • boty
  • seznámení s Biblí a křesťanskými hodnotami, duchovní podporu
  • poradenství v případě jakýchkoliv problémů
Financování adopce, zajištění a kontrola

Kdo dostává peníze
a) Podpora dětí na základních školách jde na provoz škol.
b) Při podpoře dítěte na střední a vyšší škole se peníze předávají rodičům měsíčně. Rodiče vždy musí doložit doklad o zaplacení školního poplatku v předchozím měsíci, aby mohli dostat podporu na další měsíc. Vydávání podpory a kontrolu dokladů provádějí pracovníci IN Bangladéš.
c) Pro zajištění chodu tohoto programu využívá bangladéšská IN 12 % z Vaší podpory pro dítě (více v části Nejčastěji kladené otázky, konkrétně otázky „Kolik korun z podpory se dostane k dítěti?“ a „Na co se používá zbytek podpory, který se nedostane k dítěti?“).
d) Část z přijatých darů je určena k duchovní osvětě (k podpoře křesťanských aktivit a terénních duchovních pracovníků) podle základních principů Dálkové adopce PLUS®. Více o tom najdete v části Křesťanské aktivity.
e) Podporu dárců z České republiky zasíláme dětem každý měsíc.

Kdo zajišťuje chod podpory dětí z chudých rodin ze slumů v Bangladéši
Naším partnerem pro službu této komunitě je místní pobočka organizace International Needs, jejíž práci podporujeme prostředky od dárců z ČR. Spolupracujeme od roku 2014.
Program dálkové adopce vede pan Lawrence Halder.

Jak se kontroluje využití podpory dětí z chudých rodin ze slumů a hospodaření v Bangladéši?
Hospodaření organizace je každoročně kontrolováno nezávislým auditorem.
Koordinátoři místní pobočky International Needs kontrolují využití podpory i to, zda děti chodí do školy. Nesrovnalosti se dříve nebo později projeví a pak je řešíme. Jde-li o nevyužitou podporu za poslední období, dárci nabízíme vrácení daru nebo jiné řešení.

Bangladéšským dětem můžete pomoci ještě tím, že podpoříte dívky z dětského domova Savar (níže).

Dívky z křesťanského dětského domova „Savar“

Proč poskytujeme dívkám z křesťanského dětského domova Savar vzdělání
Osiřelé či opuštěné děti mají v Bangladéši velmi těžký život. Živoří na ulici nebo musí pracovat. Podle studie UNICEF z roku 2009 žije v Bangladéši více než 3,5 milionů sirotků či opuštěných dětí.
International Needs (IN) Bangladéš začala v této chudé zemi pracovat před 40 lety právě s cílem pomoci těmto nejzranitelnějším a nejvíce trpícím dětem. Dnes provozuje několik dětských domovů a škol pro chudé děti a poskytuje nejrůznější služby těm nejchudším lidem. Práce IN je zde možná jen díky podpoře zahraničních dárců.
Savar je výhradně dívčí dětský domov. Nejsou v něm oddělená sociální zařízení, a proto tento domov nepřijímá chlapce. Dívky přijaté do domova pocházejí z různých míst z celé země.
Ředitel IN Bangladéš, pan MacDonald Adhikary, říká: „Sociální systém v naší zemi je nastavený tak, že se sirotky se zachází velmi špatně, často jsou nuceni pracovat či žít v extrémní nouzi. Děti přicházejí do našeho dívčího domova často s různými traumaty z toho, co zažily. Jsou smutné, opuštěné a vystrašené.“
Po osobní návštěvě projektů IN Bangladéš v roce 2016, zejména dívčího dětského domova Savar v Dháce, jsme se rozhodli připojit se k podpoře tohoto domova. Nyní se můžete přihlásit k pravidelné podpoře Vámi vybrané dívky z dětského domova.

V domově Savar jsou i ohrožené dívky z rodin
V dětském domově nejsou pouze sirotci či opuštěné dívky (těch je asi 17 %). Mnoho dětí (asi 83 %) z tohoto domova sice má rodiče, ale ti nejsou schopni se o svou dceru postarat. Mnoho dětí je z rodin, které konvertovaly od islámu ke křesťanství. Takové rodiny se dostávají do velkých potíží – rodiče obvykle okamžitě přicházejí o práci. Až 70 % dívek v tomto domově pochází z křesťanských rodin. Dívky, které mají rodinu, ji občas navštěvují, zejména na Vánoce.

Do kolika let lze dívku v dětském domově Savar podporovat?
Základní podpora trvá obvykle do konce 10. třídy, tedy do konce dvouleté střední školy, která je zakončena veřejnou státní zkouškou SSC (Secondary School Certificate). To je zhruba do osmnácti až dvaceti let věku dítěte.

V jakých školách se podporované dívky z dětského domova Savar učí
Vzdělání až do středoškolské úrovně probíhá přímo v dětském domově.
Nadaná děvčata je však možné podporovat i v dalším studiu, vždy podle individuální dohody s dárcem a s našimi kolegy v Bangladéši.

 • Co dá Dálková adopce PLUS® dětem z dětského domova
  • prosté ubytování
  • jídlo na celý den
  • oblečení a boty
  • zdravotní a jinou péči
  • vzdělání až do vysokoškolské úrovně dle zájmu a nadání dítěte
  • školní pomůcky, učebnice, uniformu
  • seznámení s Biblí a křesťanskými hodnotami, duchovní podporu
  • poradenství v případě jakýchkoliv problémů (v domově pracují dva zaměstnanci jako poradci)

Více v článku „Dětský domov Savar“.  

Financování adopce, zajištění a kontrola

Kdo dostává peníze
a) Podpora dětí v dětském domově jde na provoz domova. Pokud děvče studuje na jiné než místní škole (v případě středního a vyššího vzdělání), je podpora použita také na toto studium.
b) Pro zajištění chodu tohoto programu využívá bangladéšská IN 15 % z Vaší podpory pro dítě (více v části Nejčastěji kladené otázky, konkrétně otázky „Kolik korun z podpory se dostane k dítěti?“ a „Na co se používá zbytek podpory, který se nedostane k dítěti?“).
c) Část z přijatých darů je určena k duchovní osvětě (k podpoře křesťanských aktivit a terénních duchovních pracovníků) podle základních principů Dálkové adopce PLUS®. Více o tom najdete v části Křesťanské aktivity.
d) Podporu dárců z České republiky zasíláme dětem každý měsíc.

Kdo zajišťuje chod podpory v dětském domově Savar
Naším partnerem pro službu tomuto domovu je místní pobočka organizace International Needs, jejíž práci podporujeme prostředky od dárců z ČR. Spolupracujeme od roku 2014.
Vedoucím dětského domova Savar je pan Lawrence Halder. Na průběh programu dále dohlížejí paní Mary Biswas a pan Banna Florence Rego.

Jak se kontroluje využití podpory a hospodaření v dětském domově Savar?
Hospodaření organizace je každoročně kontrolováno nezávislým auditorem.
Koordinátoři místní pobočky International Needs kontrolují využití podpory. Účetnictví dětského domova vede pan Alex Biswas a paní Chaya Bairagee. Nesrovnalosti se dříve nebo později projeví a pak je řešíme. Jde-li o nevyužitou podporu za poslední období, dárci nabízíme vrácení daru nebo jiné řešení.

Bangladéšským dětem můžete pomoci ještě tím, že podpoříte děti z chudých rodin ze slumů (nahoře).

Školství v Bangladéši

Základní státní školy jsou zdarma. Školní docházka na základních školách je povinná, avšak státní školy nemají kapacitu pro všechny děti a stát docházku nekontroluje.

Jen průměrně 57 % lidí v Bangladéši umí číst a psát.

 • Školní systém
  • jesle
  • školka
  • základní škola
   • 1. stupeň (1. – 5. třída)
   • 2. stupeň (6. – 8. třída)
  • střední škola (9. – 10. třída)
   • na konci 10. třídy studenti skládají závěrečnou zkoušku (SSC – Secondary School Certificate)
   • Střední vzdělání poskytují státní i soukromé školy. Mnoho středních škol poskytuje výuku pouze odděleně pro chlapce a odděleně pro dívky.
  • vyšší střední škola (11. – 12. třída)
  • vysokoškolské vzdělání (2 – 7 let)
   Student musí složit závěrečnou zkoušku na vyšší střední škole (HSC - Higher Secondary Certifikate), která se podobá naší maturitě, aby mohl nastoupit do vysokoškolského studia.

Školní rok začíná v lednu a končí v prosinci. Děti mají dlouhé prázdniny v prosinci.

Výuka angličtiny
Děti se učí anglicky už od školky.

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js