Dětský domov Bethany

Dětský domov Bethany

Obyvatelé dětského domova Bethany v BangladéšiS počtem 169 milionů obyvatel patří Bangladéš k nejhustěji obydleným zemím světa. I přes své přirozené kouzlo a krásu se Bangladéš od svého vzniku v roce 1971 potýká s velkými problémy, mezi něž patří přelidnění, rozsáhlá chudoba, časté záplavy a jiné přírodní katastrofy. Venkovská oblast Barisal v jižním Bangladéši je jedním z nejchudších regionů v zemi. O přežití zde bojuje mnoho sirotků a chudobou ohrožených dětí.

Program
S cílem poskytnout těmto „zapomenutým dětem Bangladéše“ fyzické, emoční a duchovní uzdravení postavila organizace International Needs v roce 1995 dětský domov Bethany. Nachází se přibližně 450 km jižně od Dháky, hlavního města země.
Tento domov v současné době poskytuje domov sto padesáti chlapcům, celková kapacita domova je 200 míst. Kromě ubytování se v areálu dětského domova nachází také základní a střední škola.
V průběhu let tu našly zázemí stovky dětí; mnoho bývalých studentů zdejší školy pokračovalo ve vysokoškolském vzdělání a dosáhlo dobrého postavení ve společnosti.

Chlapci před budovou dětského domova Bethany na jihu Bangladéše.Chlapci z dětského domova Bethany ve skromně zařízené ložnici.Zahrádka u dětského domova Bethany

Dětský domov Bethany můžete podpořit:
  • Pravidelnou podporou konkrétního dítěte v programu Dálková adopce PLUS®.
  • Občasnými dary v libovolné výši na náš účet s variabilním symbolem 15300 a svým osobním specifickým symbolem (neznáte-li jej, kontaktujte nás prosím, rádi Vám ho sdělíme).
    Dárcům, kteří takto Bethany podpoří, poskytujeme během roku zprávy o dění v domově prostřednictvím zpravodaje „Čerstvé zprávy“ a navíc 1x ročně speciální zprávu o pokrocích a vývoji, který je díky podpoře možný.

VÁŠ DAR PŘINESE VELIKOU ZMĚNU!

Vaše podpora je pro duševní a fyzickou pohodu těchto chlapců nedocenitelná. Váš dar jim pomůže získat:

  • pravidelnou kvalitní stravu, lékařskou péči a ošacení,
  • základní a střední křesťanské vzdělání, školní uniformu,
  • praktické dovednosti jako je chov domácích zvířat a pěstování plodin.

Velkým koníčkem dětí v dětském domově je zahradničení, podílejí se také na péči o rybník, který domov vybudoval. Mohou se tak naučit chovu ryb.
Dětský domov slouží také dospělým. Ženy, které se kvůli chudobě nemohou naučit, jak pracovat s počítačem a šít, mají možnost zde tyto dovednosti zdarma získat a rozšířit tak své možnosti výdělku.
V areálu dětského domova je také křesťanská modlitebna a bezplatné zdravotní středisko, které slouží lidem z okolí.

Chlapci ve škole během vyučováníChlapci se učí praktickým dovednostem jako je šít na stroji.Chlapci ve frontě na jídlo

Díky Bethany jsem přijal Pána Ježíše, vystudoval vysokou školu a pracuji v armádě

„Jmenuji se L. D. a od roku 2004 jsem vyrůstal v Dětské vesničce Bethany, kterou v Bangladéši provozuje organizace International Needs. Je zde škola a chlapecký dětský domov pro sirotky a ohrožené děti.

Můj domov je v Čittágongských horách na jihovýchodě Bangladéše. Do určité vzdálenosti tam lze jet vozem, ale pak už jen pěšky. Jediným zaměstnáním obyvatel naší kopcovité oblasti je pěstování plodin. Pracují celý den na svazích kopců tradičními neefektivními způsoby obdělávání půdy, nemají žádné stroje. Jedí pouze dvakrát denně, někdy ani to. V naší vesnici ani v okolí není žádná základní škola. Lidé zde vůbec nepomýšlí na to, že by posílali své děti do školy.

Já jsem se dostal do Dětské vesničky Bethany, kde jsem získal vzdělání v místní škole. V roce 2011 jsem složil závěrečné středoškolské zkoušky. Poté jsem odešel do okresního města, abych mohl pokračovat na vysoké škole. Vydělával jsem si doučováním. Po škole jsem absolvoval výcvik v bangladéšské armádě, kde teď pracuji.

Už na základní škole jsem přijal Pána Ježíše jako svého Spasitele. Věřím, že Pán Ježíš je jediný zachránce pro každého. Snažím se to vyjadřovat svým chováním a postoji i ostatním lidem kolem sebe. Organizace International Needs mi dala šanci na lepší život. Jsem vděčný dárcům a těm, kteří této organizaci pomáhají.“

Chlapci při jídle příbory nepoužívajíChlapci při sportovních aktivitách na venkovním hřištiChlapci se snaží trefit do koše během sportování na venku

 

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary