Dětský domov Savar

Dětský domov Savar

V roce 1980 IN Bangladéš koupila pozemek, na kterém poblíž hlavního města Dháky postavila dětský domov. Na jaře 2016 jsme jej navštívili, můžete se podívat na reportáž. V domově jsou velmi skromné prostory na spaní, stravování, ubytování pro personál a dvě školy. IN Bangladéš se v něm nyní stará o asi 200 dívek, které nutně potřebují bezpečné místo, láskyplnou atmosféru a možnost chodit do školy. Savar je výhradně dívčí dětský domov. Nejsou v něm oddělená sociální zařízení, a proto tento domov nepřijímá chlapce.

Dětský domov Savar můžete podpořit:
  • Pravidelnou podporou konkrétního dítěte v programu Dálková adopce PLUS®.
  • Občasnými dary v libovolné výši na náš účet s variabilním symbolem 15200 a svým osobním specifickým symbolem (neznáte-li jej, kontaktujte nás prosím, rádi Vám ho sdělíme). Vaše dary pomohou zlepšovat prostředí, ve kterém děti žijí, a kvalitu poskytované péče.
    Dárcům, kteří takto Savar podpoří, poskytujeme během roku zprávy o dění v domově prostřednictvím zpravodaje „Čerstvé zprávy“ a navíc 1x ročně speciální zprávu o pokrocích a vývoji, který je díky podpoře možný.

Prostředí v domově je hodně prosté a jednoduché – takové, jaké si IN může dovolit. Pro děti je však i tak prostý život luxusem, který mimo tento domov nezažily. Mají zde plnou a laskavou péči a to je to, co potřebují nejvíce.
Dostávají zde vzdělání až do vysokoškolské úrovně, jídlo, oblečení, bezpečné bydlení a zdravotní péči. Při domově funguje základní a střední škola s deseti učiteli a malé koleje pro vysokoškoláky.

Škola až do 10. třídy je součástí domova. Poté mohou děti studovat na jiných školách a dál bydlí v dětském domově.

Dětský domov dále poskytuje odborné kurzy pro dospělé (např. šití, počítače, ruční práce), pomoc seniorům, biblické studium a jiné duchovní služby.

Provozní náklady jsou pokrývány z pravidelné podpory dárce každého dítěte v rámci programu Dálková adopce PLUS®. Dárci na oplátku dostávají pravidelné 4 zprávy ročně o dítěti, jeho fotku a občasné dopisy stejně, jako tomu je v ostatních projektech Dálkové adopce PLUS®.

Naděje pro nejchudší - příběh
Když mi bylo pět let, můj otec velmi vážně onemocněl. Mám ještě sestru a bratra. Naše matka byla v té situaci bezmocná, nedokázala nás uživit. Byla to opravdu hrozná doba. Proto jsem byla přijata do dětského domova Savar pro sirotky a chudé děti. V domově bylo asi 200 dětí – sirotků nebo dětí z velmi chudých rodin. Bylo tam jídlo, ubytování, možnost vzdělávání. Mohla jsem tam být úplně zadarmo! Všichni pracovníci domova nás vychovávali a věnovali nám spoustu námahy a laskavé péče. Díky tomu jsme se tam cítili jako doma. Učitelé nám také říkali o Bohu. V dětském domově jsme vyrostli v kázni a dobré péči. Díky tomu se z nás mohli stát úspěšní lidé, kteří budou přinášet dobré věci svému okolí. Jsem IN opravdu velmi vděčná.

Podívejte se také na krátká videa, která jsme pořídili při návštěvě dětského domova:
Uvítání v dětském domově Savar                Představení dětí v Savaru
                  

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary