O Bangladéši

O Bangladéši

Rozloha: 143 998 km2
Počet obyvatel: 166 280 712
Náboženské složení: islám 89, 5%, hinduismus 9,6 %, ostatní 0,9 % (stav 2004)
Gramotnost: 57,7 % (stav 2011)
Nezaměstnanost: 9,3 %
Úřední jazyk: bengláština
Písmo: bengálské písmo

Další zdroje informací o Bangladéši:
Wikipedie o Bangladéši
BusinessInfo.cz - oficiální portál pro podnikání a export
Nejaktuálnější informace o zemi: World Factbook (anglicky)
Statistiky OSN (anglicky)
Bedekr.cz o Bangladéši
mapa Bangladéše

Všeobecně
Bangladéš je jedna z nejlidnatějších zemí na světě. Tři čtvrtiny lidí žijí na venkově a zpravidla se živí zemědělstvím. To je velmi obtížné vzhledem k vysoké hustotě zalidnění a přírodním živlům, zejména častým povodním. Podvýživa je proto v Bangladéši běžná.
Polovina obyvatel nemá elektřinu. Lidé z vesnic se v posledních letech stěhují do měst s nadějí na lepší práci. To má za cíl mimo jiné rozrůstání obrovských slumů ve velkoměstech.

Z historie
Bangladéšská lidová republika aneb Bengálsko - původně součást Indie, později britská kolonie. V roce 1947 ponechali Britové Bangladéš svému osudu a země se rozdělila na hinduistický západ a muslimský východ. Západ připadl Indii a východ se stal součástí Pákistánu pod názvem Východní Pákistán (ačkoliv toto území je od Pákistánu 1500 km daleko). V roce 1970 vypukla občanská válka, ve které zvítězily snahy o autonomii Bengálska a v roce 1971 se tak z východní muslimské části stal Bangladéš. I v dalších letech zde vládl značný neklid a násilí hraničící s občanskou válkou a výjimečný stav skončil až v roce 1991. Západní Bengálsko je dodnes součástí Indie.

Náboženství
Téměř 90 % obyvatel Bangladéše se hlásí k islámu. Dalších 9 % vyznává hinduismus a o zbylé procento se dělí buddhismus, křesťanství a další vyznání.

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js