Dálková adopce PLUS v Burkině Faso

Dálková adopce PLUS® v Burkině Faso

Koho a proč podporujeme

Burkina Faso je jednou z nejchudších a nejzaostalejších zemí světa. Leží v západní Africe. Rodiny, které zde podporujeme, žijí v chudinské čtvrti bez elektřiny a vodovodu. Pouze 36 % dospělých Burkiňanů umí číst a psát. Tím se řadí mezi 3 státy s nejnižší gramotností na celém světě. Téměř polovinu (45 %) obyvatelstva tvoří děti ve věku do 14 let. Až 38 % dětí ve věku 5–14 let pracuje. Mnoho dětí trpí podvýživou a nemocemi.
Podporujeme děti z Bobo-Dioulasso, druhého největšího města, které se nachází na jihozápadě země.
K podpoře jsou vybírány děti z chudých rodin, které si nemohou dovolit platit školní poplatky. Často jde o děti, které přišly o jednoho nebo oba rodiče.

Proč poskytujeme dětem vzdělání
Vláda nedokáže zajistit kvalitní bezplatné vzdělání pro všechny burkinské děti. Státní školy jsou sice oficiálně zdarma, ale mají velmi nízkou úroveň a v jedné třídě je obvykle 100–200 dětí. Někdy je škola přeplněná a další děti nepřijme. I ve státních školách musí rodiny kupovat školní potřeby a uniformy a vždy jsou vyžadovány další poplatky.
Proto organizace International Needs provozuje křesťanskou školu, kam zdarma přijímá i děti z rodin, které si nemohou dovolit zaplatit potřebné poplatky. Těmto dětem se pak snažíme najít dárce.
Pomáháme dětem, které by kvůli své situaci zůstaly na společenském dně, díky programu Dálková adopce PLUS® mají šanci vymanit se z chudoby.
Staňte se i Vy součástí řešení jejich nouze; umožněte jim svými dary studium.

Jaké vzdělání je třeba
K získání dobré práce je třeba alespoň středoškolské vzdělání. Děti z Burkiny Faso podporujeme minimálně do ukončení základní školy. Nadané děti pokračují na střední nebo i na vysoké škole.

V jakých školách se podporované děti učí
Podporované děti chodí do křesťanské školy „La Bonne Nouvelle School“ (česky: Škola Dobré zprávy), kterou vybudovala a provozuje organizace International Needs (IN). Škola je financována ze školních poplatků. Mnohé rodiny jsou však v takové sociální situaci, že si poplatek nemohou dovolit a jejich děti studium opouští předčasně či vůbec nezačnou chodit do školy. Pro tyto děti hledáme dárce, díky nimž mohou dostat životní šanci na kvalitní vzdělání. Výběr těchto dětí provádí pracovníci IN, a to bez ohledu na vyznání. Jediným kritériem je špatná finanční situace rodiny, kterou rodina nemůže změnit vlastními silami.
Škola umožňuje vzdělání až do ukončení střední školy. Navštěvuje ji asi 400 dětí. Kvalita vzdělání je vysoká, děti úspěšně absolvují povinné státní závěrečné zkoušky. Ve třídách je 40–50 dětí.
Po dokončení střední školy mohou podporované děti pokračovat ve studiu na vysoké škole.
Více o této škole.

 • Co poskytne Dálková adopce PLUS® dětem v Burkině Faso

  • vzdělání až do vysokoškolské úrovně dle zájmu a nadání dítěte
  • uniformu
  • hlavní denní jídlo
  • učebnice
  • lékařskou péči
  • individuální poradenství
  • seznámení s biblickým poselstvím, s křesťanskými hodnotami
  • duchovní podporu

Financování adopce, zajištění a kontrola

Kdo dostává peníze

a) Vaše prostředky dostane organizace International Needs, která za ně ve svých zařízeních zdarma poskytuje cenné služby dětem a rodinám.
b) Jídlo, oblečení a další vybavení dostávají děti ve škole International Needs přímo a o všem je vedena pečlivá evidence.
c) Zdravotní péče je dětem poskytována ve vlastním zařízení International Needs.
d) Pro zajištění chodu tohoto programu využívá burkinská IN 17 % z Vaší podpory pro dítě (více v části Nejčastěji kladené otázky, konkrétně otázky „Kolik korun z podpory se dostane k dítěti?“ a „Na co se používá zbytek podpory, který se nedostane k dítěti?“).
e) Část z přijatých darů je určena k duchovní osvětě (k podpoře křesťanských aktivit a terénních duchovních pracovníků) podle základních principů Dálkové adopce PLUS®. Dětí z Burkiny Faso, podporovaných z ČR, je zatím málo, proto 1/10 podpory střádáme. Až se shromáždí větší částka, budeme moci i zde podporovat křesťanské aktivity, jako tomu je v ostatních zemích.
f) Podporu dárců z České republiky zasíláme dětem každý měsíc.

Kdo zajišťuje chod podpory v Burkině Faso
Naším partnerem pro službu této komunitě je místní pobočka organizace International Needs, jejíž práci podporujeme prostředky od dárců z ČR. Spolupracujeme od roku 2017. Koordinátorkou podpory dětí je paní Tabita Kone.

Jak se kontroluje využití podpory a hospodaření v Burkině Faso
Koordinátoři místní pobočky International Needs udržují kontakty s rodinami podpořených dětí. Vzhledem k tomu, že děti docházejí přímo do školy International Needs, je dohled nad využitím podpory na dobré úrovni. Pokud dojde k tomu, že dítě opustí program podpory, řešíme tuto situaci s dárcem. Jde-li o nevyužitou podporu za poslední období, dárci nabízíme vrácení daru nebo jiné řešení.
Hospodaření organizace je každoročně kontrolováno nezávislým auditorem.

Školství v Burkině Faso

Školní docházka v Burkině Faso je teoreticky povinná, ale vláda to nedokáže kontrolovat a nemá ani prostředky na zřízení dostatečného množství státních škol. Mnoho dětí proto do školy vůbec nechodí. Rodiny nemají prostředky na pokrytí poplatků spojených se studiem a nemohou dětem zajistit ani potřebné pomůcky. Hodně dětí také musí pomáhat svým rodičům při získávání obživy. Pro sirotky je pak situace ještě mnohem složitější.
Míra gramotnosti je v průměru jenom 36 %.

 • Školní systém
  • školka
  • základní škola: 1. až 6. třída
  • střední škola: 7. až 10. třída
  • vyšší střední škola: 11. až 13. třída
  • vysoká škola nebo odborný kurz

Předškolní docházka je pro děti velkou výhodou, protože získají základní sociální dovednosti. Školek je však málo a jsou velmi drahé. International Needs zatím neprovozuje předškolní výuku.
Děti do 1. třídy nastupují obvykle ve věku čtyř až sedmi let (podle schopností dítěte či možností a zájmu rodičů). Naopak je také běžné, že dítě začne chodit do školy až v pozdějším věku, vždy však začíná v 1. třídě.

Základní škola je zakončena závěrečnou zkouškou, kterou dítě musí složit, aby mohlo pokračovat ve studiu na střední škole.
Střední školu studuje pouze malé množství mladých lidí, přestože je středoškolské vzdělání podmínkou pro získání dobrého zaměstnání. Po prvních čtyřech ročnících získá diplom, na základě kterého se může zapsat na vyšší střední školu anebo nějaký učňovský kurz. Pokud student absolvuje i vyšší střední školu, může pokračovat studiem na univerzitě.

Školní rok základních škol začíná na začátku října a končí zkouškami v červnu. Prázdniny jsou od července do září.

Výuka angličtiny

V Burkině Faso je úředním jazykem francouzština. Podporované děti se angličtinu učí až na střední škole. Naši kolegové z International Needs usilují o to, aby byla výuka angličtiny zavedena i v nižších ročnících.
Znalost angličtiny je v Burkině Faso mnohem nižší než v rozvojových zemích, kde je angličtina úředním jazykem.

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js