Křesťanské aktivity v Indii

Křesťanské aktivity v Indii

Díky našim dárcům můžeme být partnery této práce International Needs v Dehradunu.
Kvůli bezpečnostním rizikům popisujeme práci našich partnerů v Dehradunu s obezřetností, nepublikujeme jména a detaily jejich práce.

Z České republiky podporujeme v rámci Dálkové adopce PLUS® tuto terénní duchovní pracovnici:

„Soňa“ (z bezpečnostních důvodů neuvádíme skutečné jméno)
Paní Soňa pochází z chudé rodiny z Dehradunu. Rodina uvěřila v Boha, když byla Soňa ještě malá. Její rodiče dokázali zajistit vzdělání pouze pro tři z pěti dcer. Otec však později rodinu opustil, protože nechtěl čelit skutečnosti, že má pět dcer, o které by se měl postarat.
Indičtí rodiče totiž obvykle upřednostňují syny; dcery jsou pro ně přítěží. Podle tradice syn (a jeho manželka) pečuje o staré rodiče. Aby se dcera mohla vdát, potřebuje věno. Po svatbě dcera odchází k manželově rodině a nedá se od ní čekat, že by se starala o své rodiče.

Soňa získala potřebné vzdělání a od roku 2002 pracuje pro charitativní organizaci v Dehradunu. Její touhou je pomáhat dětem z chudých a rozbitých rodin ze slumů, jako byla ta její. S dětmi si výborně rozumí a přirozeně získává jejich důvěru, protože prožila podobný život jako ony. Její osobní přístup a kontaktní způsob práce dává dětem i jejich rodičům prožít zájem i dobrotu, které pramení z víry v Krista.  

Soňu podporujeme v její poradenské činnosti poskytované dětem a rodinám, kterým pomáháme v programu Dálková adopce PLUS®. Pro Soňu je tato činnost „srdeční záležitostí“ a děti i rodiny ji vnímají jako druhou maminku a rodinnou přítelkyni zároveň. Často jednotlivé rodiny navštěvuje. O této práci říká: „Nejsem odborný poradce, avšak lidi léčí, když jim někdo naslouchá. Chodí za mnou hodně rodičů dětí z programu.“
Soňa je podporována od května 2017.

Centrum Prayas
Při naší návštěvě v Dehradunu v roce 2016 jsme se přesvědčili, že jednoduchý projekt doučovacího centra je srdcem praktické pomoci International Needs (IN) Dehradun. Zde probíhají důležité mimoškolní aktivity pro děti, včetně doučování.
Částí našich prostředků jsme proto od roku 2017 začali podporovat provoz tohoto centra. Naši partneři z IN Dehradun naši podporu uvítali s velikou vděčností.
________________________________________
International Needs (IN) v Dehradunu vznikla kolem osoby Nicanora Tamanga (více viz zde: Vyhoštěný z Nepálu). Ten se jako mladík obrátil ke křesťanství a následně se neúnavně věnoval křesťanským aktivitám v prostředí hinduistického království Nepál. Po mnoha perzekucích byl ze země vyhoštěn do Indie, usadil se v Dehradunu a začal sloužit početné menšině nepálských přistěhovalců. Jedná se o lidi žijící obvykle na spodní příčce sociálního žebříčku. IN v Dehradunu proto rozvinula praktickou, vzdělávací a také duchovní činnost. Křesťanská víra sehrává v životech těchto prostých lidí ohromnou roli. Mnozí obdrželi trvalou sílu k vybřednutí ze závislostí a k odpovědnému životnímu stylu.

Náboženská situace země
Indie je sekulární stát, kde se většina lidí hlásí k hinduismu. V zemi panuje relativní náboženská svoboda.
V posledních letech (přibližně od roku 2014) narůstá tlak proti křesťanským charitativním organizacím, které jsou často kontrolovány a napadány hinduistickými skupinami. V mnoha případech již došlo k pozastavení licence, která organizaci umožňuje přijímat finanční pomoc ze zahraničí. Indická vláda tak například v březnu 2017 donutila organizaci Compassion International k ukončení veškeré práce v Indii, kde její pomoc využívalo 147 tisíců dětí a mladých lidí.

Způsob financování
Podporu dárců z České republiky zasíláme pracovníkům každý měsíc.

Zprávy podporovaných pracovníků
Od těchto pracovníků dostáváme 4 zprávy za rok. Pravidelné informace o jejich práci zveřejňujeme v našem zpravodaji Čerstvé zprávy a ve výročních zprávách.

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js