Činnost International Needs v Nepálu

Činnost International Needs v Nepálu

Stručně z historie International Needs v Nepálu
Mezinárodní organizace International Needs (dříve I.N. Network) zahájila službu v Nepálu v roce 1974 pod vedením Dr. Nicanora Tamanga a jeho manželky Elizabeth. Vyhoštěný z Nepálu
Od r. 2018 řídí nepálskou pobočku pan Jnyan Narayan Shrestha (na fotografii). Pobočka International Needs v Nepálu má své sídlo v hlavním městě Káthmándú.

Nepál je většinově hinduistickou zemí, kde před půlstoletím prakticky neexistovalo křesťanství. Dr. Nicanor Tamang je přesvědčen, že Nepálu nelze pomoci, pokud se nezmění něco důležitého v myšlení a srdcích Nepálců. Na počátku stála především osvětová duchovní práce a vzniklo mnoho nových církví. Ty se stávají přirozeným centrem vzdělání, osvěty v oblasti zdraví a hygieny. Více o této činnosti najdete v sekci Křesťanské aktivity v Nepálu.
 

Odborné výcvikové centrum Lydia

Po splnění programu získávají studentky diplom uznaný i nepálskou vládou.

Tento vynikající projekt International Needs řeší obtížnou situaci žen, na které zvláště tvrdě dopadá zaostalost a chudoba. Nepálské dívky a ženy bývají kvůli chudobě mnohdy prodávány jako prostitutky do Indie. Jejich společenské postavení bývá nízké a nezaměstnanost vysoká.

Centrum Lydia je jedno z prvních křesťanských center v Nepálu, kde ženy dostanou komplexní výcvik v oblastech povolání a základní péče o zdraví. Obdrží též duchovní podporu. Je to projekt, který dobře zapadá do přirozeného prostředí a potřeb žen v Nepálu a přináší velký užitek.
V centru Lydia se 20 žen po dobu 5 měsíců učí praktickým dovednostem jako je: šití, vaření, základy hygieny, preventivní zdravotní péče, výživa, péče o děti, gramotnost, základy křesťanského života.

V počátcích projektu stála misionářka Danmit Sharma, registrovaná zdravotní sestra a porodní asistentka, která už předtím navštěvovala ženy v několika vesnicích. Ženy ji žádaly, aby založila školu, kam by mohly přijít, několik měsíců se učit a potom své znalosti využít ve svých vesnicích. To se uskutečnilo v roce 1997.
V centru získávají ženy praktické dovednosti a díky duchovní podpoře také novou sebedůvěru a vědomí vlastní hodnoty. Po skončení kurzu dostávají darem šicí stroj. Když se vrátí do své vesnice, jsou schopny si vydělávat a ostatní ženy se k nim chodí učit. Každá žena z kurzu Lydia má závazek předat své umění a nabyté znalosti nejméně dalším pěti ženám. Tím se dopad programu ještě násobí. Mnohé absolventky kurzu jsou v tom velmi aktivní a úspěšné. Dr. Tamang vypráví o jedné z absolventek kurzu, která požádala o další šicí stroj a sama začala malou výcvikovou školu ve své vesnici.

 

Návštěva z Velvyslanectví České republiky v Dillí

Nepálskou pobočku International Needs v Káthmándú navštívil 10. 3. 2004 pan velvyslanecký rada z Velvyslanectví České republiky v Dillí, Ing. Václav Štor, a s ním i česká honorární konzulka v Nepálu, paní Zdeňka Karkyová. Byli příjemně překvapeni tím, co všechno tato organizace dělá pro děti a pro mladé ženy. Pan velvyslanecký rada nám sdělil, že podpora nepálských dětí zprostředkovaná z ČR Nadací Mezinárodní potřeby je platnou součástí rozvojové pomoci poskytované českými nevládními organizacemi.
8. 11. 2009 navštívil nepálské projekty vedoucí velvyslaneckého úřadu ČR v Dillí, pan Mgr. Jan Kreuter. Následně nám zaslal dopis (viz fotografie).
 

Odkaz na staré stránky EN

Skrytí tlačítka "Další aktuality"

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary