Křesťanské aktivity v Nepálu

Křesťanské aktivity v Nepálu

Vzkažte Nepálcům dobrou zprávu: podpořte tamní duchovní pracovníky.

Vaše dary umožní dalším z nich vyjít na tuto krásnou žeň.

Pro podporu jednoho služebníka potřebujeme získat 30 000 Kč ročně. Můžete pomoci i občasnými dary. Dárcům poskytneme 4 zprávy z této služby ročně.

 

Nepálci se modlí v kroužku.Terénní pracovník pomáhá lidem na ulici

 

Díky našim dárcům můžeme být partnery této práce International Needs v Nepálu.
Kvůli bezpečnostním rizikům popisujeme práci našich partnerů v Nepálu s obezřetností, nepublikujeme jména a detaily jejich práce. Věříme, že pochopíte, že demokratické výsady mají v různých částech světa různou podobu.

QR kód pro mobilní platbuNa nepálské duchovní pracovníky můžete přispívat na náš účet s variabilním symbolem 720.

 

Z České republiky podporujeme v rámci Dálkové adopce PLUS® tyto terénní duchovní pracovníky:

Raj
Podporován od: září 2019
Pan Raj pochází z velmi zaostalé etnické skupiny nepálských Chepangů, žijících v oblasti západně od hlavního města Káthmándú. Komunita Chepangů žije ve stanech, což vyhovuje jejich kočovnému způsobu života. Tito lidé uctívají přírodu, jejich náboženský systém je plný pověr a většina žije velmi chudě. Pan Raj se stal křesťanem a velmi aktivně se zapojil do křesťanských projektů, které přinášely Chepangům praktickou pomoc (studny s pitnou vodou) a také duchovní osvětu. Je pastorem malého, ale rostoucího společenství křesťanů. Má syna a dceru a jeho manželka se spolu s ním věnuje duchovní službě, zejména mezi ženami.

Lek
Podporován od: října 2010
Lek vyrostl v hinduistické rodině. V 33 letech se stal křesťanem a rodina mu začala dělat problémy, takže musel odejít z domova. Po dvou letech však uvěřila v Boha i jeho žena a děti a Lek se mohl vrátit domů. Ve své vesnici založil křesťanský sbor, který nyní vede.

Bipin
Podporován od: července 2007
Bipin pochází z tradiční hinduistické rodiny. V mládí se připojil k bandě vandalů, bral drogy a kradl. Oženil se, ale ani pak se nedokázal změnit. Švagr mu vyprávěl o Bohu, ale jeho to jen rozčílilo. Brzy poté vážně onemocněl a lékaři mu neuměli pomoci. Znovu za ním přišel švagr a mluvil o evangeliu a tak se Bipin rozhodl uvěřit v Boha. Byl uzdraven a je svobodný od návyků, které málem zničily jeho život. Vystudoval biblickou školu a nyní se svojí ženou pracuje v křesťanském sboru západně od Káthmándú, který sám založil. Pomáhá rostoucím skupinkám křesťanů také na jiných místech a velmi rád slouží hledajícím lidem.

Dambar
Podporovaná od: února 2007
Dambar pochází z křesťanské rodiny. Prošla několika biblickými semináři a nyní pracuje v křesťanském sboru.

Jasmaya
Podporovaná od: února 2005
Jasmaya je manželkou velmi aktivního kazatele. Věnuje se práci v místním křesťanském sboru a jezdí do okolních vesnic, aby přinášela evangelium tamním ženám.

Mary
Podporovaná od: března 2003
Mary pochází z buddhistické rodiny. Když jim strýc vyprávěl o Ježíši Kristu, celá rodina uvěřila v Boha. Mary je vdaná a její manžel pracuje jako kazatel v místní církvi. Mary cestuje po okolí a mluví s lidmi o evangeliu. Navštěvuje také ženy, které jsou oběťmi domácího násilí. Kromě evangelia přináší informace o zdraví a zásadách hygieny.


Nepálci jsou většinou hinduisté a svým způsobem velmi zbožní lidé. Jejich život je silně provázán s kultickými úkony a obřady. Za vnější krásou rituálů je hluboká tradice náboženských pověr, uctívání nesčíslných bohů a tisíce zvířecích obětí. Sochy božstev jsou o svátcích několik dní doslova smáčeny v krvi.
Mnozí lidé ale hledají něco, co přinese jejich životu skutečný prospěch a jsou ochotni naslouchat tomu, co se lze o Bohu dozvědět z Bible.

Podle současných odhadů se během posledních 50 let zvýšil počet křesťanů v Nepálu z nuly na 1 000 000 (Nepál má 30 milionů obyvatel).

Do roku 1990 bylo předávání křesťanské víry trestným činem s hrozbou několika let za mřížemi. Také zakladatel nepálské organizace International Needs, Dr. Nicanor Tamang, byl vězněn a později vykázán ze země.

Veřejnost začala postupně vnímat, že s křesťanstvím přichází do životů věřících dobré změny. Často bylo možno vidět dramatické obraty v životě lidí, kteří přijali víru v Ježíše Krista.

Praktická pomoc křesťanů ostatním lidem si získala zasloužený respekt. Církve se stávají centrem vzdělání a praktické osvěty v oblasti zdraví a hygieny. Křesťanské pracovníky proto nazýváme „community workers“, česky: veřejně prospěšní pracovníci, protože jejich vliv je prospěšný celé komunitě.

Jednoduchý "kostel" z bambusu

Organizace International Needs v Nepálu spolupracuje s 45 křesťanskými pracovníky. Většina z nich jsou prostí věřící bez vysokého vzdělání, ale často se silnou osobní zkušeností víry.
Slouží skupinkám nově věřících a hovoří s lidmi, kteří hledají. Vyučují základům Bible, modlitbě, poskytují poradenství. Mnozí lidé prožívají díky víře osvobozující změny ve svém životě. Prostí Nepálci jsou často obtíženi nemocemi a démonickými svázanostmi. Při modlitbách bývají často uzdravováni z vážných chorob a osvobozeni od ničivých vlivů. Vidí sami, že Bůh Bible je skutečný.

Způsob financování
Podporu dárců z České republiky zasíláme pracovníkům každý měsíc.

Zprávy podporovaných pracovníků
Od těchto pracovníků dostáváme 4 zprávy za rok. Pravidelné informace o jejich práci zveřejňujeme v našem zpravodaji Čerstvé zprávy a ve výročních zprávách.

 

 

 

Odkaz na staré stránky EN

Skrytí tlačítka "Další aktuality"

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary