O Nepálu

O Nepálu

Rozloha: 147 181 km2
Počet obyvatel: 29 890 686
Náboženské složení: hinduismus 80,6 %, buddhismus 10,7 %, islám 4,2 %, Kiraté (domorodé náboženství s vlivem  hinduismu) 3,6 %, křesťanství 0,5 %, 0,4 % jiné (stav 2001)
Gramotnost: 48,6 % (stav 2001)
Nezaměstnanost: 46 % (stav 2008)
Úřední jazyk: nepálština
Další užívané jazyky: Ve velkých nepálských městech se lze domluvit anglicky. Angličtina je i obchodním jazykem.
Písmo: Nepálština používá písmo dévanágarí (píše se zleva doprava).

Další zdroje informací o Nepálu:
Wikipedie o Nepálu 
BusinessInfo.cz – oficiální portál pro podnikání a export 
Nejaktuálnější informace o zemi: World Factbook (anglicky)   
Statistiky OSN (anglicky) 
Bedekr.cz o Nepálu  
mapa Nepálu   

Zhruba polovina obyvatel žije pod hranicí bídy a trpí podvýživou, více než polovina je negramotná.
Program dálkové adopce pomáhá právě takovým dětem.

Všeobecně
Nepál je země mezi Indií a Čínou, jediný hinduistický stát na světě. Je známý Himalájem, méně již svou obrovskou chudobou. Udává se, že Nepál je nejchudší z asijských zemí. Země je politicky nestabilní s ekonomikou v troskách. V dubnu 2015 zasáhlo Nepál ničivé zemětřesení, které nepřežilo přes 8 600 lidí. Na pomoc lidem s obnovou bydlení jsme pořádali sbírku.
Do této situace se v naší zemi jen stěží dokážeme vcítit. Lidé v Nepálu žijí v pro nás neuvěřitelně chudých podmínkách. Většina dětí nemůže bez cizí podpory vůbec chodit do školy.

 • Několik nepálských skutečností:
  • kastovní systém funguje, ač je diskriminace zakázaná zákonem
  • 2,6 milionu dětí pracuje, 70 % z nich víc než 10 hodin denně; 2/3 populace jsou mladí lidé
  • 80 % onemocnění je způsobeno nedostatkem základní péče
  • ročně zemře 50 000 dětí, z toho 60 % kvůli podvýživě
  • oficiálně 2 miliony, ale ve skutečnosti asi 10 milionů Nepálců, pracuje ilegálně v zahraničí; téměř každá nepálská rodina má jednoho člena v zahraničí; nejvíce v Indii, celkem asi ve 100 zemích

Stručně z historie
V roce 1951 vznikla nepálská monarchie a ukončila tak staletí starý systém dědičného předávání vlády. Díky reformám v roce 1990 fungovala v rámci konstituční monarchie pluralitní demokracie. V roce 1996 vypukla vzpoura vedená maoistickými extrémisty. Následná občanská válka trvala 10 let, až nakonec došlo k rozpuštění vlády a parlamentu a absolutní moci se chopil král. Na jaře 2006 ovládly zemi masové protesty následované několikaměsíčním vyjednáváním mezi maoisty a oficiální vládou. V listopadu 2006 uzavřely obě strany mír a bylo vyhlášeno prozatímní zřízení. V dubnu 2008 vzniklo Ústavní shromáždění, které zrušilo monarchii a prohlásilo Nepál federální demokratickou republikou, a byl zvolen první prezident. V r. 2008 se konaly první demokratické volby.

Od té doby se ve vedení vlády střídají politické strany a premiéři a veškeré pokusy o vytvoření a schválení ústavy ztroskotaly, většinou za doprovodu nucených generálních stávek a nepokojů.

Náboženství
Nepál je většinově hinduistickou zemí, kde před půlstoletím prakticky neexistovalo křesťanství. Církev roste a Nepálci jsou velmi smělí ve sdílení o své víře. Nyní je v Nepálu odhadem více než milion křesťanů.
Hrozí však, že bude znovu uzákoněn zákaz obracení na víru (tzv. „anti-conversion bill“).

 

Odkaz na staré stránky EN

Skrytí tlačítka "Další aktuality"

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary