Činnost International Needs v Ugandě

Činnost International Needs v Ugandě

Naše partnerská organizace International Needs (zkráceně IN; dříve I.N. Network) působí v Ugandě od roku 1994 a práci řídí výkonný ředitel Justus Miwanda (na fotografii).

 • Základní záměry International Needs Uganda
  International Needs chce celkově zasáhnout životy lidí v komunitách v celé oblasti, přinést jim naději a nabídnout pozitivní změny. K tomu jí slouží řada projektů. Kromě vzdělávání se práce ugandské International Needs zaměřuje na:
  • poskytování zdravotní péče,
  • zajištění pitné vody,
  • prevenci AIDS,
  • posilování ekonomiky nejchudších rodin,
  • výuku řemeslných dovedností,
  • biblické vzdělávání křesťanských služebníků,
  • zakládání nových křesťanských společenství v odlehlých oblastech.
 • Víceúčelové křesťanské centrum služby v Buikwe
  Nachází se v něm Trinity Bible School, vzdělávací a konferenční centrum, křesťanské společenství Buikwe Community Fellowship a kancelář International Needs.
  Služby centra:
  • pořádání všeobecných konferencí a seminářů na podporu křesťanských služebníků,
  • služba ženám v oblasti Buikwe,
  • služba dětem v křesťanském společenství v Buikwe,
  • přinášení biblického poselství do okolních vesnic,
  • roční biblický kurz pro 10–15 kazatelů nebo pracovníků zakládajících nová společenství.

Lékařská klinika Makonge – Kiyindi
Toto zdravotní centrum poslouží více než 200 lidem týdně. Centrum je k dispozici pro téměř 20 000 lidí především ze tří okrsků: Kiyindi, Tukulu a Busagazi. Mnoho lidí také přichází z Buvuma Islands.
Centrum má ordinaci praktického lékaře, dětského lékaře, poradnu pro těhotné maminky, porodní oddělení, centrum pro plánování rodiny, laboratoř a kliniku HIV/AIDS. V r. 2006 byla otevřena zubní a oční ordinace. Mezi další činnosti patří terénní zdravotní služba a očkování dětí.

Ve školách se vyučuje předmět „Výchova ke zdraví“. Centrum také pořádá programy pro prevenci onemocnění virem HIV přímo ve vesnicích v regionu.
Zdravotničtí a křesťanští pracovníci v Ugandě prožívají úspěch díky zaměření na skutečné problémy lidí.

Existuje řada projektů s výukou základní hygieny, školení zaměřená na prevenci nemocí. Projekty bývají založené na praxi, tzn. ti, kdo školí, znají prosté ugandské rodiny a jejich potřeby. Lidé také obdrží duchovní osvětu.

Pomoc rodinám ke zvýšení ekonomické nezávislosti
International Needs rozvíjí některé praktické projekty, ve kterých vyučuje místní farmáře zásadám správné péče o dobytek a pěstování plodin. Potřebným rodinám je jako vstupní investice poskytnuto hospodářské zvíře s tím, že další zvířata narozená z jejich chovu jsou zčásti rozdána dalším rodinám.

Odkaz na staré stránky EN

Skrytí tlačítka "Další aktuality"

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js