Dálková adopce PLUS v Ugandě

Dálková adopce PLUS® v Ugandě

Koho a proč podporujeme

Uganda je jednou z nejchudších zemí světa a donedávna byla zemí s největším výskytem AIDS na světě. Životní podmínky podpořených rodin a úroveň jejich bydlení jsou z evropského pohledu těžko pochopitelné.
Přes polovinu obyvatel Ugandy tvoří děti do 15 let.

K podpoře jsou vybírány především děti, které osiřely (až třetina podpořených dětí jsou sirotky v důsledku AIDS), děti narozené mimo manželství, děti opuštěné rodiči – hlavně z polygamních manželství a děti z úplných rodin, které žijí ve velké chudobě. Podporujeme děti z oblasti do 60 km od hlavního města Kampaly.

Proč poskytujeme dětem vzdělání
Stát nedokáže zaručit vzdělání všem dětem. Pro mnoho dětí je proto pomoc organizace International Needs (IN) jedinečnou příležitostí získat gramotnost. Stejně tak jídlo, které ve škole dostávají, je často jediným jídlem, které tyto děti za celý den mají.
V programu Dálková adopce PLUS® pomáháme dětem, které by kvůli své situaci zůstaly na společenském dně.

Staňte se i Vy součástí řešení jejich nouze; umožněte jim svými dary studium.

Jaké vzdělání je třeba
K získání dobré práce je třeba pokud možno více než jen dokončené základní vzdělání.
Ugandské děti podporujeme minimálně do ukončení základní školy. Nadané děti pokračují na střední nebo i na vysoké škole. Ostatní mohou studovat odborný kurz, např. v oboru krejčovství, kadeřnictví, stavebnictví apod. Podpora studentů střední a vysoké školy je nákladnější než podpora dětí na základní škole.

 • Co poskytne Dálková adopce PLUS® dětem v Ugandě

  • Školní uniformu, boty, školní učebnice, pomůcky a materiály.
  • Svačinu a oběd.
  • Základní lékařskou péči zdarma – většinou ve vlastním zdravotnickém zařízení International Needs.
  • Děti a rodiny jsou pravidelně navštěvovány pracovníky International Needs za účelem dohledu, podpory a povzbuzení.
  • Pro děti jsou každý týden organizovány společné akce za účelem duchovní podpory a rozvoje. Mohou se seznámit se základy biblického poselství a hodnot.
  • Organizují se zvláštní oblastní setkání pro rodiče a přátele školy.

V jakých školách se podporované děti učí
Většina dětí chodí do škol, které vybudovala a provozuje organizace International Needs.
Část dětí chodí do partnerských křesťanských škol, které International Needs nepatří, ale spolupracují s ní, aby podpora byla dostupná více dětem.

Vlastní školská zařízení International Needs – téměř 2000 žáků:
1. Základní škola Makonge – Buikwe – škola provozovaná organizací International Needs, asi 51 km východně od Kampaly, cca 1100 žáků.
2. Základní škola Makonge – Kiyindi – škola provozovaná organizací International Needs, asi 58 km východně od Kampaly na břehu Viktoriina jezera, cca 800 žáků.

Partnerská školská zařízení – asi 750 žáků:
3. Dvě partnerské školy v Lugazi, asi 44 km od hlavního města Kampaly. O děti z těchto škol se zaměstnanci International Needs soustavně zajímají, mají s nimi společenství a různá setkání.
4. Tři partnerské školy v Kayunga, asi 55 km na severovýchod od hlavního města Kampaly. Zaměstnanci International Needs zodpovídají za pravidelnou návštěvu těchto škol.
 
Střední školy:
Buikwe Secondary School – školu provozuje organizace International Needs od r. 2010 a stále se rozvíjí. Má kapacitu cca 500 žáků. Míří na ni většina z podporovaných dětí ze základní školy v Buikwe, ale i některé ze škol v Kiyindi a Lugazi. V celé Ugandě je přes 2500 středních škol rozličné úrovně. Tato patří kvalitou k těm lepším (např. na žebříčku The Observer byla v první pětině podle úspěšnosti studentů v závěrečných zkouškách v r. 2017).

Ostatní děti z Buikwe i dalších oblastí studují na jiných středních školách srovnatelné kvality.

Středoškolské studium je šestileté. V 1. a 2. ročníku se studenti učí zhruba 15 předmětů, ve 3. a 4. ročníku pak 10 předmětů, z nichž 7 je povinných (angličtina, matematika, zeměpis, dějepis, chemie, fyzika a biologie).
Poslední 2 roky někteří pokračují na vyšší SŠ, kde už je studium specializované, student se učí 3 předměty, které odpovídají oboru jeho studia, a 2 doplňkové (administrativa a matematika nebo PC).
Jiní studenti si po skončení 4. ročníku zvolí nějaký odborný kurz, obvykle rovněž dvouletý. V Buikwe je na výběr například krejčovství, tkaní, kadeřnictví nebo zednické a betonářské práce či kurz výroby mýdel a svíček. Škola má dobře vybavenou laboratoř pro výuku přírodních věd a knihovnu s přístupem k internetu pro žáky. Nesamozřejmým vybavením je také vodovodní potrubí s nezávadnou pitnou vodou. Škola umožňuje také ubytování v internátu vedle školní budovy.

Financování adopce, zajištění a kontrola

Kdo dostává peníze
a) Vaše prostředky dostane organizace International Needs, která za ně ve svých zařízeních zdarma poskytuje cenné služby dětem a rodinám.
b) Jídlo, oblečení a další vybavení dostávají děti v centrech International Needs přímo a o všem je vedena pečlivá evidence.
c) Zdravotní péče je poskytována dětem ve vlastním zařízení International Needs.
d) Pro zajištění chodu tohoto programu využívá ugandská IN 9 % z Vaší podpory pro dítě (více v části Nejčastěji kladené otázky, konkrétně otázky „Kolik korun z podpory se dostane k dítěti?“ a „Na co se používá zbytek podpory, který se nedostane k dítěti?“).
e) Část z přijatých darů je určena k duchovní osvětě (k podpoře křesťanských aktivit a terénních duchovních pracovníků) podle základních principů Dálkové adopce PLUS®. Více o tom najdete v části Křesťanské aktivity.
f) Podporu dárců z České republiky zasíláme dětem každý měsíc.

Kdo zajišťuje chod podpory v Ugandě
Naším partnerem pro službu této komunitě je místní pobočka organizace International Needs, jejíž práci podporujeme prostředky od dárců z ČR. Spolupracujeme od roku 2007. Program dálkové adopce vede paní Sarah Yeheyo.

Jak se kontroluje využití podpory a hospodaření v Ugandě
Hospodaření organizace je každoročně kontrolováno nezávislým auditorem.
Koordinátoři místní pobočky International Needs udržují poměrně čilé kontakty s rodinami podpořených dětí. Vzhledem k tomu, že děti docházejí přímo do škol International Needs nebo do partnerských škol, je dohled nad využitím podpory na dobré úrovni. Pokud přesto dojde k tomu, že dítě opustí program podpory, řešíme tyto situace s dárcem. Jde-li o nevyužitou podporu za poslední období, dárci nabízíme vrácení daru nebo jiné řešení.

Školství v Ugandě

Školní docházka je teoreticky povinná, ale dodržování se nijak nekontroluje. Teoreticky mají všechny děti možnost navštěvovat státní školy.
Mnoho dětí však nechodí do školy proto, že buď pomáhají rodičům s obživou nebo jsou rodiny příliš chudé na to, aby zaplatily výdaje spojené se vzděláváním. U sirotků je situace mnohem horší – jsou rádi, že přežívají.
Rodiče musí svým dětem platit školné, pro někoho je však i malá částka příliš vysoká.
Také ve školách International Needs platí rodiče – pokud jsou schopni zaplatit – malý poplatek (přibližně 1,5 amerického dolaru za 4 měsíce), aby nesli přiměřený díl zodpovědnosti.
Stát omezeně přispívá na základní vzdělávání, v r. 2007 začal určitým způsobem dotovat i sekundární vzdělávání.
Míra gramotnosti je v průměru 66,8 %.

 • Školní systém
  • jesle (třída N1)
  • školka (třídy: N2 až N3)
  • první stupeň – 1. až 3. třída (třídy: P1 až P3)
  • druhý stupeň – 4. až 7. třída (třídy: P4 až P7)
  • nižší střední škola (O-level): 1. až 4. ročník (označují se S1 až S4.)
  • vyšší střední škola (A-level): 5. až 6. ročník (označují se S5 a S6)
  • vysoká škola nebo univerzita

Pro děti je dobré chodit alespoň do předškolního oddělení školky, kde se už učí číst a psát, takže jim to pomůže při nástupu do 1. třídy.
Školní rok základních škol začíná na začátku února a končí na začátku prosince. Dělí se na tři trimestry, kdy každý trvá asi 2,5 měsíce - únor až duben, červen až půlka srpna, půlka září až začátek prosince.
Poslední třída základní školy končí až v lednu.
Poslední třída střední školy končí v únoru.
Prázdniny jsou v prosinci a v lednu.

Zkoušky
Žáci 7. třídy musí složit primární postupovou zkoušku (PLE, Primary leaving examination), což je státní zkouška, která žákům umožní postoupit na střední školu.
Výsledky této zkoušky jsou známé většinou až na konci ledna.

Střední škola
Po 4. ročníku nižší střední školy si student může vybrat specializaci, kterou studuje další 2 roky na vyšší střední škole.
Výsledky závěrečné zkoušky 6. ročníku střední školy jsou známé na konci února nebo začátkem března.

Vysoká škola, univerzita a další obdobné školy (terciární vzdělání) – dokončení vysokoškolského vzdělání trvá 2–3 roky. V Ugandě to je buď vysoká škola, nebo jiné vyšší vzdělání pro získání titulu, nebo diplomový kurz v době trvání nejméně 2 roky.

Výuka angličtiny
Angličtina je úředním jazykem. Dítě se začíná učit anglicky v 1. třídě.

Odkaz na staré stránky EN

Skrytí tlačítka "Další aktuality"

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js