Křesťanské aktivity v Ugandě

Uganda - křesťanské aktivity

Díky našim dárcům můžeme být partnery této práce International Needs v Ugandě.
Z České republiky podporujeme v rámci Dálkové adopce PLUS® tyto terénní duchovní pracovníky:

Emmanuel Kumalirira
Datum narození: 25. 12. 1965
Oblast: Bugabo, oblast Wakiso, centrální Uganda (asi 20 km severozápadně od hlavního města Kampaly)
Rodina: manželka Rebecca, 4 dospělé děti
Podporován od: května 2011

Emmanuel uvěřil v Boha, když mu bylo 25 let. Začal chodit do křesťanského shromáždění a studoval biblický kurz. V roce 2006 se stal kazatelem a po nějaké době odešel do nově založeného sboru v oblasti Bugabo Wakiso, ve kterém nyní pracuje. Podílel se na založení 4 sborů, které spadají pod církev Gateway pentecostal churches of Uganda (církev letničního typu).

John Richard Mubiru
Datum narození: 10. 3. 1968
Oblast: Nsaggu Nakawuka Road
Rodina: manželka Rose, 5 dětí
Podporován od: května 2011

John Richard se v roce 1987 stal křesťanem díky pouličním kazatelům, kteří mu řekli o Bohu. Zapojil se do křesťanského sboru a o 10 let později se oženil. Prošel biblickým kurzem a 10 let vedl křesťanský sbor Saints Gate Pentecostal Church (církev letničního typu) v Kampale. V roce 2006 dokončil teologické vzdělání. O rok dříve založil misijní organizaci v Nsaggu Nakawuka Road, ve které pracuje doposud. Tato organizace realizuje školu pro sirotky, péči o staré lidi (fyzickou, materiální a zdravotní pomoc pro lidi starší 70 let), komunitní zdravotní kliniku (základní zdravotní péče a první pomoc pro chudou veřejnost, semináře o zdravém životě) a evangelizační projekty, zakládání nových sborů nebo semináře.

Stephen Bamulabiire
Datum narození: 12. 5. 1964
Oblast: oblast Kayunga
Rodina: manželka Agnes, 6 dětí
Podporován od: března 2010

Stephen pochází z polygamní katolické rodiny. Katolická víra mu nebránila v holdování alkoholu a smilstvu. V 21 letech uslyšel kázání o Ježíši Kristu, uvěřil tomu a odevzdal svůj život Bohu. Začal žít životem pro Krista. Po třech letech se stal kazatelem v nově založeném sboru. Od té doby založil dalších 7 křesťanských sborů. Oblast Kayunga se nachází asi 55 km severovýchodně od hl. města Kampaly. Převažuje zde islám a celá oblast je známá pro své pochybné praktiky jako čarodějnictví a modloslužba.
 


Služba křesťanských pracovníků International Needs v Ugandě
Nabídka hodnot evangelia patří k základům, na kterých vyrůstá práce International Needs v Ugandě. Podle některých zpráv přišel první misionář do Ugandy v roce 1875. To znamená, že křesťanství je v Ugandě teprve přes 100 let. Předtím byla krajina horního Nilu centrem démonických kultů, které přinášely do lidských životů zpustošení, bídu a pověrčivost. Formálně se v Ugandě hlásí ke křesťanství mnohem více lidí, než si umíme díky naší evropské zkušenosti představit (často tím chtějí říct jen to, že nejsou muslimy).

Ve službách International Needs spolupracuje asi 15 pracovníků v odlehlých oblastech Ugandy, kde zakládají nová křesťanská společenství. Většina správců společenství tráví týdny daleko od svých rodin, když pracují ve venkovských oblastech, kam většinou cestují na kole. Tito lidé jsou příkladem obětavé služby. Díky jejich práci vzniká v primitivních podmínkách na různých místech Ugandy každý rok průměrně 10 nových společenství.

Jde o důležitou a náročnou práci – křesťanští pracovníci čelí zejména sklonům místních lidí k pověrám, k zaměňování biblického poselství s modloslužebnými prvky.

Ve službě International Needs v Ugandě se lidé mohou seznámit se zprávou Bible a dozvědět se o ní víc, ale mají také svobodu „vyslechnout a odejít“.

Způsob financování
Podporu dárců z České republiky zasíláme těmto pracovníkům každý měsíc.

Zprávy podporovaných pracovníků
Od těchto pracovníků dostáváme 4 zprávy za rok. Pravidelné informace o jejich práci zveřejňujeme v našem zpravodaji Čerstvé zprávy a ve výročních zprávách.

Odkaz na staré stránky EN

Skrytí tlačítka "Další aktuality"

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js