O Ugandě

O Ugandě

Rozloha: 241 038 km2
Počet obyvatel: 35 873 253
Náboženské složení: katolíci 41,9 %, protestanti 42 % (anglikáni 35,9 %, letniční 4,6 %, adventisté sedmého dne 1,5 %), islám 12,1 %, jiné 3,1 %, žádné 0,9 % (stav 2002)
Gramotnost: 66,8 % (stav 2002)
Nezaměstnanost: údaj není k dispozici
Úřední jazyk: angličtina
Další užívané jazyky: Hovoří se zde přibližně 40 různými jazyky. Nejčastějším je luganda (nebo také gandština, ganda), používá se v jižní Ugandě včetně okolí hlavního města Kampaly. Dále se používá svahilština.
Písmo: Jazyk luganda používá latinku. Svahilština dříve používala arabské písmo, dnes se však píše latinkou.

Další zdroje informací o Ugandě:
Wikipedie o Ugandě
BusinessInfo.cz – oficiální portál pro podnikání a export 
Nejaktuálnější informace o zemi: World Factbook (anglicky)   
Statistiky OSN (anglicky) 
Bedekr.cz o Ugandě   
mapa Ugandy

Všeobecně
Winston Churchill řekl o Ugandě, že to je „perla Afriky“. Je jednou z nejkrásnějších afrických zemí. Má mimořádné přírodní scenérie, světově proslulá jsou safari.
Uganda je zaostalý stát, kde se 80 % obyvatel věnuje především pěstování plodin pro domácí spotřebu. Většina důležitých měst je soustředěna na jihu okolo Viktoriina jezera.
Když je sucho a neurodí se čirok, základní obilnina pro obživu, mnozí Uganďané jsou nuceni živit se i hlodavci.

Odhaduje se, že v zemi žijí 2 miliony sirotků, kteří tvoří celých 8 % obyvatel Ugandy. Většině z nich zemřeli rodiče na AIDS.
Těchto osiřelých dětí se často ujímají příbuzní, ale ti sami většinou nemají dost peněz ani na zaplacení vzdělání svých vlastních dětí. Pomáhá jim také náš program Dálková adopce PLUS®.

V roce 1995 začaly ugandské církve ve spolupráci s vládou země provádět ve všech školách celoplošnou prevenci, která byla založena na biblických principech, a během 8 let se jim podařilo snížit počet HIV pozitivních obyvatel na 8 %! Uganda je nyní jedinou zemí na světě, ve které se podařilo zastavit epidemii AIDS. Také International Needs v Ugandě pracuje v osvětových programech prevence AIDS na školách.

Stručně z historie
Ve středověku se na území dnešní Ugandy rozkládaly domorodé kmeny, z nichž nejvýznamnější bylo království Buganda. Od poloviny 19. století pronikali do oblasti evropští misionáři a cestovatelé. Roku 1894 vyhlásila Velká Británie protektorát nad jižní částí Ugandy a postupně rozšířila tento protektorát i na severní oblasti země. 9. října 1962 byla vyhlášena nezávislá republika. Stala se zemí se zdravou ekonomikou, ale diktátorské vlády Idi Amina a Miltona Oboteho přinesly Ugandě nesmírné utrpení. Zlepšení nastalo až po r. 1986.

Náboženství
V Ugandě je nyní náboženská svoboda bez jakéhokoliv omezení, Uganda je jednou z nejkřesťanštějších zemí na světě. To se promítá i do života: např. v hl. městě Kampale klesla míra kriminality.
Většina Uganďanů se označuje za křesťany, ale často tím chtějí říct jen to, že nejsou muslimy.

Odkaz na staré stránky EN

Skrytí tlačítka "Další aktuality"

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js