Podpora křesťanských aktivit v Nepálu

Staňte se dobrou zprávou pro Nepálce: podpořte místní duchovní pracovníky.

Vaše dary umožní dalším z nich vyjít na tuto krásnou žeň. Pro podporu jednoho služebníka potřebujeme získat 30 000 Kč ročně. Můžete pomoci i občasnými dary.

Ještě v roce 1950 byste prý v Nepálu nenašli jediného křesťana. Dnes se počet křesťanů v této zemi, kde převažuje hinduismus, odhaduje na miliony. A Pán denně přidává další věřící.

Přehled terénních duchovních pracovníků z Nepálu, které podporujeme, najdete zde. Můžete nám pomoci rozšířit tuto práci. Díky Vašim darům se bude moci v Nepálu dít více krásných událostí, jako například tyto, o kterých nám pracovníci píší:

Rodina byla zlomená
„Při nehodě ztratili dvě ze čtyř dětí. Po několik dní prováděli hinduistické rituály, ale pokoj jim to nepřineslo. Požádali nás o návštěvu a my jsme jim vyprávěli o Boží lásce a milosti. Celá rodina pak přijala Pána Ježíše a stali se členy církve,” vypráví Bipin, jeden z nepálských pracovníků. 

V pravý čas na pravém místě
„Jeden soused jménem Yekram je buddhista. Stěžoval si na nás policii, že naše bohoslužby narušují klid v komunitě. Za několik týdnů uštkla kobra jeho manželku. Yekram zrovna nebyl doma. Jiný vesničan zavolal sanitku, ale ta nebyla k dispozici a nemocnice je odtud daleko. Já jsem právě dorazil domů na motorce a když jsem to uslyšel, okamžitě jsem tu ženu odvezl do nemocnice. Ještě včas. Když jsem se chystal z nemocnice odejít, pan Yekram zrovna přicházel a omluvil se za to, co našemu sboru udělal.” Váš Lek.

Jak je to možné?
Paní Goma vyznávala animismus, ale její rodina je ovlivněna i hinduismem a buddhismem. Potkal jsem ji při jedné z mých cest, při kterých chodím po kraji a sdílím lidem evangelium. Goma trpěla neznámou nemocí, kdy nemohla hýbat rukama a celé její tělo se třáslo. Prodala svůj pozemek, aby si mohla zaplatit pobyt v nemocnici, prošla léčbou, ale nemoc se jí vrátila. Řekla mi, že už čeká jen na smrt. Já jsem ji ale pozval k naději v Kristu. Se zájmem vstala a ptala se: „Jak je to možné?“ Vyložil jsem jí evangelium a ona řekla: „Chci v něj věřit.“ Do měsíce se začala hýbat a všechny bolesti jí ustaly! Úplně překonaná vděčností přitančila Goma do našeho shromáždění, chválila Pána Boha a křičela radostí.

Nikdy není pozdě
Setkala jsem se s jedním osmdesátiletým staříkem, vyrostl v hinduistické rodině a sloužil modlám, jako to dělali už jeho předci. Avšak hluboko v srdci mu tyto náboženské obřady nepřinášely pokoj. Často přemýšlel o tom, kam půjde duše, až člověk zemře. Později ho ovlivnil komunismus a on se stal aktivním členem strany. Ani to mu však nepřineslo uspokojení. Byl ze svého života doslova deprimován. Když jsem mu zvěstovala evangelium, okamžitě pocítil pokoj v srdci a začal navštěvovat naše bohoslužby. Pravidelně a včas chodí do shromáždění a na podzim byl pokřtěn v řece. Silně ho ovlivňují slova „Pojďte ke mně všichni, kdo jste obtíženi a já vám dám odpočinutí.” (Bible, Matouš 11, 28). Ze zprávy pracovnice jménem Jasmaya.

V Kristu jsou si lidé rovni
Nedávno jsem se seznámil s mladíkem Umeshem. Jeho rodina vyznává hinduismus, a protože patří k nízké kastě, celý život zažívá ponižování, diskriminaci a neskrývané znechucení ostatních. Pozval jsem Umeshe k nám do sboru. Po bohoslužbě byl nadšený z přátelského prostředí a z nového pocitu, že jsou si všichni lidé rovni. Když později o Kristu slyšel víc, rozhodl se mu vydat svůj život. Je první věřící v celé rodině, proto se za něj prosím modlete.

Po několika hodinách to démon vzdal
V oblasti Gorkha žije chlapec Suman, který byl posedlý zlým duchem. Rodina požádala terénní duchovní pracovnici Dambar, aby se za chlapce modlila; byli velmi sklíčení. Při modlitbách Suman kvílel: „Nechte mě být, nebo vás sežeru!“ Po několika hodinách se ale démon vzdal a chlapec řekl: „Chci Bohu za všechno poděkovat.“ Když mu pak Damber četla Boží slovo, Suman seděl a poslouchal, jako by se nic nestalo.

 

Dárcům poskytujeme během roku výňatky ze zpráv těchto pracovníků prostřednictvím newsletteru „Čerstvé zprávy“ (o Nepálu píšeme obvykle 1–2x ročně) a navíc 1x ročně speciální zprávu z této služby. Tyto unikátní zprávy najdete i v sekci Články. Souhrnné informace o jejich práci zveřejňujeme ve výročních zprávách.

Nejnovější zprávy z projektu:

Zpráva z projektu „Podpora křesťanských aktivit v Nepálu“ za rok 2020 3. 3. 2021

Pomoc se jako jiskry od ohně šíří dál 12. 1. 2021

Každý je teď doma a rád si poslechne o Ježíši 12. 1. 2021

Duchovní změny v Nepálu za posledních 400 let 15. 5. 2020

Na nepálské duchovní pracovníky můžete přispívat na náš účet s variabilním symbolem 720 a svým osobním specifickým symbolem (neznáte-li jej, můžete si o něj napsat prostřednictvím tohoto formuláře).