Místo působení: Brno
Zaměstnavatel:
Young Life Česká republika z.ú.
Webové stránky: www.younglife.cz

Bc. Bára A. Klečková již druhým rokem vede dramatický kroužek „Drama Club“ na Gymnáziu Slovanské náměstí v Brně. V rámci kroužku pomáhá studentům rozvíjet jejich talent a zájem o herectví. Cílem setkání dramatického kroužku je nejen nacvičit výsledné představení, ale především navázat se studenty pevné přátelské vazby.

Nově nabízí školám i klasické programy primární prevence sociálně patologických jevů organizace ACET.

V dramatickém kroužku i v rámci preventivních programů chce Bára předávat studentům zdravý pohled na složitá témata života a rozvinout jejich osobitý potenciál.

Pracovníci organizace Young Life připravují pro studenty i různé volnočasové aktivity – filmové večery, výlety, sportovní odpoledne, kluby, tvořivé dílny, letní tábory. Bára patří do týmu organizátorů.

Variabilní symbol určený pro osobní dárcovství: 347

Více o přednáškách

V období dospívání Báru natolik ovlivnilo setkání a blízké přátelství s vedoucí Drama Clubu pořádaného organizací Young Life, že se sama v roce 2014 rozhodla v rámci Young Life sloužit mladým lidem. Její služba se zatím ustálila v Drama Clubu, jež poslední dva roky vede na Gymnáziu Slovanské náměstí v Brně.
Zároveň se těší, že své působení na školách coby lektorka ACETu rozšíří nově o přednášky primárně prevence.

Témata přednášek:
Sex, AIDS a vztahy
Přátelství a láska
Závislosti
Kult krásného těla