Místo působení: Hrádek nad Nisou
Zaměstnavatel: MAJÁK o. p. s.
Webové stránky: www.majakops.cz

MgA. Filip Dvořák je už nějakou dobu součástí volnočasových klubů a dalších obecně prospěšných činností Jednoty bratrské v Hrádku nad Nisou zaměřených na pomoc mladé generaci. Od října 2017 postupně vstupuje i do lektorské činnosti na školách, kde navazuje na mnohaletou práci Patrika Müllera. V rámci organizace Maják o. p. s. má k dispozici kvalitní pracovní zázemí a zaškolení do lektorských dovedností.

 

Od ledna 2018 jeho práci podporuje Nadace Mezinárodní potřeby. Školám v Hrádku nad Nisou a okolí Filip nabízí komplexní programy primární prevence. Volnočasové kluby pro děti a mládež poskytují mladým lákavou možnost, jak bezpečně trávit volný čas, najít porozumění a zažít mnoho nového na víkendových či prázdninových akcích.

Variabilní symbol určený pro osobní dárcovství: 339

 

Navštivte reportáže z přednášek Filipa a nechte se vtáhnout do atmosféry této práce:

Duben 2018

Únor 2019

 

Více o přednáškách

Filip se pro práci s mladou generací rozhodl už během vysokoškolského studia. Proto se po dostudování přestěhoval do Hrádku nad Nisou a začal se podílet na práci místní Jednoty bratrské. Jeho rozhodnutí znamenalo mimo jiné opustit dobře našlápnutou uměleckou dráhu.

Témata přednášek:
Alkohol a kouření
Jsme parta?
Jsem originál
Kybersvět
Závislosti
Čas změny
Krása
Návykové látky
Digitální domorodci
Sexualita
Rizikové sexuální chování
Extremismus
Více na webových stránkách Majáku o.p.s.

Ohlasy

Program Extremismus: Program se mi líbil. Vedl děti k zamyšlení se nad mezilidskými vztahy, nad tím, jak se možná samy chovají k odlišným skupinám nebo jednotlivcům ve společnosti.
Pan Dvořák umí skvěle pracovat a komunikovat s mladými lidmi. Oceňuji také jeho výborné vyjadřující schopnosti.
učitelka
Program Rizikové sexuální chování:Koncepce programu je skvělá. Nic bych neměnila. Přirozeně a nenásilně vzdělává a pomáhá v ujasňování si životních postojů a důsledků vlastního chování.
Lektor je „člověk na svém místě“. Má kultivovaný projev, odborné znalosti, schopnost dobře reagovat.
učitelka
Líbilo se mi, že program nebyl pojat jako výklad, ale žáci aktivně pracovali ve skupinkách, museli přemýšlet a plnit různé úkoly.
Vše hodnotím na jedničku. Lektor dokázal hned na začátku žáky zaujmout, komunikoval s nimi „jejich“ jazykem, uměl odpovědět i na všetečné dotazy k tématu. Bylo vidět, že žáci pod jeho vedením pracovali rádi.
učitelka