Ida Pencova

Místo působení: Kolín
Zaměstnavatel: Hope4kids, z.s.
Webové stránky: www.etickedilny.cz

Bc. Ida Pencová působí jako lektorka od roku 2010, s naší podporou přednášela již v letech 2011–2017.

Od roku 2015 pracuje pod záštitou organizace Hope4kids, z.s. Do škol chodí s certifikovanými primárně preventivními programy Etické dílny®. Snahou organizace je pomáhat dětem na základních školách rozvíjet základní dovednosti pro život a předcházet rizikovému chování. Programy Etické dílny® jsou pojaté co možná nejvíce nápaditě, hravě a interaktivně. Děti se tak učí nenásilnou hrou, jak se zachovat v různých krizových situacích.

Ida ve své lektorské práci čerpá ze svých odborných znalostí (v oblasti etické výchovy a primární prevence se neustále průběžně vzdělává), ale také ze svých dlouholetých zkušeností z práce s dětmi a mládeží.

Jak sama říká: „Mým cílem je podílet se svým působením na školách na změně hodnotových postojů mladých lidí ve svém okolí: mohu jim být osobním příkladem, děti mohou skrze mne vnímat opravdový zájem a lásku, kterou mi k nim dává Bůh.“

Mimo práci na školách se Ida podílí na vedení volnočasového klubu Switch pro děti ve věku od 10 do 15 let.

Variabilní symbol určený pro osobní dárcovství: 330

Více o přednáškách

Než se Ida stala lektorkou, vystřídala řadu nejrůznějších povolání. Práce s mladou generací v oblasti primární prevence jí však dlouhodobě dává hluboký smysl. Věří tomu, že aby se stalo něco dobrého, je třeba pro to vyvinout větší úsilí než pro něco špatného. Ale toto úsilí má, dle jejich vlastních slov, obrovský smysl.
Ida je přesvědčená, že programy organizace Hope4kids, z.s., motivují mladé lidi k novým pohledům na život: že jim nabízí podněty k tomu, aby rozvíjeli svou osobnost, budovali lepší mezilidské vztahy a dokázali se dobře rozhodovat v různých životních situacích.
Ida preferuje dlouhodobou spolupráci se školami. Díky tomu může totiž s dětmi projít celý první a druhý stupeň a vytvořit si s nimi pevný, trvalý vztah, založený na otevřenosti, opravdovosti a biblických hodnotách.
Jak Ida sama řekla: „Když stojím ve třídě a po rušné aktivitě žáci přijdou na něco důležitého pro život, když se při debatě o odpuštění rozhostí ‚hlasité ticho‘, vím, že jsem přesně tam, kde mám být.“  

Témata přednášek:
Jak se máš?
Hrajeme si spolu
Buďme kamarádi
Jak se chránit v nebezpečných situacích?
Jak se stalo, že jsem tady?
Jak být v pohodě se sourozenci?
Jak se stát dobrým kamarádem?
Jak mít pěkný vztah s rodiči?
Jak překonat starosti ve škole?
Co dělat se svým vzhledem?
Jak správně naložit se svými penězi?
Jak správně využívat IT a média?
Život v mediální džungli
Moc slova
Přátelé
Rodina
Pohoda a klídek bez tabáčku
Image, nebo charakter?
Peníze, peníze, peníze
Kdo jsem?
Vážíš si svého těla, nebo ho zneužíváš?
Na vlně emocí
Předsudky
O stáří vesele i nevesele
Sex, láska a vztahy
Morální bludiště