Místo působení: Ostrava
Zaměstnavatel: Pavučina o.p.s.
Webové stránky: Pavučina

Ivo Neuvirt přednáší v Ostravě a okolí od roku 2005. Převážně využívá témata Etických dílen. Ivo a jeho spolupracovníci usilovali řadu let o to, aby mohli dobrovolnicky pracovat pro mladé lidi mimo církev. Klubové aktivity, víkendové akce a letní tábory postupně přitáhly mladé lidi. Ivo opustil svou civilní práci a rozhodl se přijmout riziko i výzvu práce v neziskové organizaci.

 

Školy si postupně zvykly na nabídku kvalitních a velmi osobních programů a Ivo je vítán na mnohých místech. Umí navázat s žáky přátelský vztah, naslouchat jim a přirozeně je zapojovat do diskusí.

 

Ivo o sobě jednou prohlásil, že je „chlap od lopaty“, a přesto jej zájem o mladé lidi přivedl k přednáškové práci. V praxi se prokazuje, že děti nepotřebují především vysoce odbornou přednášku, nýbrž možnost naslouchat někomu, kdo s nimi hovoří srozumitelně a hodnověrně. Velkou oporou mu je jeho manželka Lenka, která rovněž pomáhá v práci s mládeží a dětmi.

Variabilní symbol určený pro osobní dárcovství: 310

 

Navštivte reportáže z přednášek Iva a nechte se vtáhnout do atmosféry této práce:

Únor 2018

Říjen 2016

Listopad 2015

Říjen 2012

Duben 2011

Prosinec 2009

Červen 2007

Více o přednáškách

Jak se stal lektorem
V bouřlivých letech svého dospívání se Ivo na jedné školní akci opil tak, že si poškodil zrak. Přišly i další rány a potíže, ale později se v jeho životě díky víře stalo něco podstatného. Ivo říká: „Můj zničený zrak se sice neobnovil, ale Bůh mi dal daleko více. Víra mi přináší oporu v nelehkých situacích, které život často přináší… Je pro mě také výsadou, že mohu konat svou práci pro druhé.“

O práci s dětmi říká: „Podílím se na přípravě a vedení klubových setkání a zároveň působím jako hlavní vedoucí při organizování námi pořádaných táborů. Děti mám moc rád a nelituji žádné minuty, kterou mohu věnovat pro jejich budování a rozvíjení osobnosti. To se odehrává nejen na klubových setkáních, ale především v osobních rozhovorech.“

Témata přednášek (podrobnější rozpis témat najdete na webu Pavučiny):
Sex, AIDS, vztahy
Pornografie a já
Image nebo charakter?
Kdo jsem?
Přátelé
Rodina
Peníze, peníze, peníze
Moc slova
Předsudky
Vážíš si svého těla, nebo ho zneužíváš?
Proč lidé trpí?

Ohlasy

“Žákům se líbí témata, hry, způsob sdělování informací a velmi je oslovuje osobnost pana Ivo Neuvirta. Oceňují, že existuje někdo, koho upřímně zajímají jejich problémy, dokáže se o nich kamarádsky bavit a poradit jim a neduhy společnosti podává způsobem, který žáky opravdu zasáhne a donutí je o nich hluboce a lidsky přemýšlet.”
učitelka

“Přednášející pomocí vhodných, dosti často zábavných aktivit navodil u žáků zájem o danou problematiku a tím, mnohdy nevědomky, byla skupina více otevřenější v přijímání nových a důležitých informací. Besedy probíhaly za přítomnosti pedagogů, kteří část poznatků či nových metod následně použili ve svých hodinách a tím celkově oživili výuku. Žáci i pedagogové hodnotili Etické dílny velmi kladně.”
učitelka

“Lektor poskytl pedagogům také zpětnou vazbu v podobě postřehů týkajících se vztahů v třídním kolektivu. Etické dílny vedené lektorem ze sdružení Pavučina hodnotím z pohledu školního metodika prevence jako jedny z nejlepších besed v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže. Besedy jsou zajímavé a pro žáky přínosné.”
učitelka

Co se žákům na přednáškách líbilo:
“Všechno. Ten přístup a že to bylo občas brané i formou srandy.”
“Beseda, která umí lidi zaujmout a dodat jim sebedůvěru.”
“Vše, smysl pro humor. První beseda, která se mi líbila a dokonce mě donutila se zamyslet.”
“Beseda se mi líbila, byla přínosná, poučná a zajímavá. Hodně jsem se dozvěděla a některé věci mě i šokovaly. Pan Neuvirt byl super a svým projevem zaujal asi všechny. Rozhodně bych to doporučila, ale mělo by se to udělat už v osmé třídě.”
“Přednáška se mi moc líbila, byla poučná, zajímavá a vtipná. Klidně bych přidala hodinu dvě navíc, abychom probrali všechno a lektor měl dost času na to povědět vše, co chce. Jinak, lektor byl velice příjemný, otevřený a vtipný. Dozvěděla jsem se mnoho věcí a změnilo to můj pohled na tyto věci. Přednášku bych určitě vřele doporučila příštím deváťákům.”