Místo působení: Sobotka
Zaměstnavatel:
Slánka, z.s.
Webové stránky: www.slanka.cz

Jaromír Babka již dříve pracoval 7 let jako lektor v organizaci Maják o. p. s. v Liberci. Během této doby se stal zkušeným lektorem na základních i středních školách a sám také školil nové lektory. Pak se s rodinou přestěhoval do Sobotky v okresu Jičín, aby se zapojili do nově vznikající duchovní a veřejně prospěšné činnosti Jednoty bratrské.

 

V roce 2016 přišla nabídka od Slánky, z.s., ve které mnoho let jako lektor s podporou NMP působil Miloslav Fanta. Miloslav Fanta se vracel do školství jako učitel a hledal, kdo by po něm převzal „štafetu“ lektorské činnosti na Mladoboleslavsku. Ukázalo se, že tyto události byly přesně načasované. Společně navštívili řadu škol, kde Miloslav po mnoho let působil. Od června 2016 je Jaromír Babka podporován Nadací Mezinárodní potřeby v programu Zdravá mládež. Lektorskou činnost vykonává v Sobotce, Mladé Boleslavi a okolí.

Variabilní symbol určený pro osobní dárcovství: 336

 

Navštivte reportáže z přednášek Jaromíra a nechte se vtáhnout do atmosféry této práce:

Březen 2017

Více o přednáškách

Jak se stal lektorem:
Jaromír (Míra) Babka původně vystudoval nábytkářství a v tomto oboru také nějakou dobu pracoval. V církvi se aktivně věnoval práci s mladými a později začal pracovat jako lektor primární prevence v organizaci Maják o. p. s.
„Kromě lektorské činnosti jsem se naučil koordinovat objednávky škol, komunikovat s vedením a s metodiky prevence. Poté, co jsem kompletně převzal a samostatně realizoval programy z druhého stupně, jiný kolega mi předával programy na SŠ a gymnáziích. Následně jsem postoupil do kategorie staršího lektora, školící nové lektory pro druhý stupeň základních škol a lektor pro střední školy a gymnázia.“

Kromě lektorské práce v okrese Mladá Boleslav vede Jaromír několik oblíbených mládežnických volnočasových klubů v Sobotce. Bohatá činnost těchto klubů je vysoce ceněna vedením města, které pro ně poskytuje prostory v centru města zdarma.

Témata přednášek:
Kybersvět
Šikana
Mediální džungle
Parta, alkohol a kouření
Vztahy a chození
(Ne)legální drogy
Extremismus, sekty
Image versus charakter
Sex a partnerské vztahy
Drogová problematika

Ohlasy

Přednášky pro žáky byly poutavé a zajímavé, byly vedeny v přátelské a příjemné atmosféře. Žáci pracovali v komunitním kruhu nebo ve skupinkách. Pan Babka dovedl pohotově odpovídat a reagovat na komentáře žáků. I s problematickými žáky si dokázal poradit. Dokonce nám poskytoval ihned zpětnou vazbu (v případě problematické žákyně) a nabízel odbornou pomoc. Témata přednášek reagují velice aktuálně na problémy mezi dětmi. Lektor je dokáže přizpůsobit pro danou třídu, je-li potřeba.
učitel

Program na téma krása se mi líbil. Dal mi to, že každý člověk na světě je jen jeden, jinak vypadá, jinak se chová, a proto nemá cenu se s někým srovnávat, když je každý úplně jiný.
studentka