Místo působení: Plzeň
Zaměstnavatel:
Národní iniciativa pro život, o.p.s. (NIŽ)
Webové stránky: Národní iniciativa pro život

Mgr. Jitka Kultová přednáší na téma prenatálního vývoje člověka v Plzni a okolí, částečně i v jiných regionech, zejména v jižních Čechách.

Tyto přednášky jsou pro posluchače neobyčejně atraktivní a jsou školami vyhledávané, takže Jitka pracuje na hranici své kapacity. Jitka při nich dokáže vtáhnout své posluchače dynamickým a laskavým způsobem do tématu. Na základní dvouhodinovou přednášku vždy po nějaké době navazuje dvouhodinový diskusní blok. V něm Jitka poskytuje posluchačům prostor k rozhovoru o přednášených tématech.

Jitka také provozuje online Poradnu pro život. Kdykoliv ji mohou oslovit lidé, kteří se potřebují svěřit nebo poradit o těžkých situacích.

NIŽ poskytuje především kvalitní informace, vydává odborné materiály a také je distribuuje. Tato činnost je vysoce profesionální, zaštítěná uznávanými odbornými autoritami.

Variabilní symbol určený pro osobní dárcovství: 320

 

Navštivte reportáže z přednášek Jitky a nechte se vtáhnout do atmosféry této práce:

Červen 2019

Říjen 2016

Listopad 2012

Červen 2011

Červen 2010

Více o přednáškách

Jak se stala lektorkou
Jitka se přednáškové činnosti věnovala v minulých letech nejprve dobrovolnicky při mateřské dovolené. Později pracovala s roční dotací (na vytvoření pracovního místa) Úřadu práce. Poté požádala o podporu naši nadaci, takže s naší podporou přednáší od roku 2010. Jitka se mezitím stala zkušenou lektorkou, která mimo jiné předává své znalosti a dovednosti dalším lektorům.

Jejím cílem je oslovit mladou generaci, především žáky základních a středních škol, s informacemi vedoucími k zodpovědnosti v jejich budoucím intimním životě, při plánování rodičovství a k úctě k lidskému životu. Mladí lidé si své názory a postoje k této problematice teprve vytvářejí. Pravdivé a úplné informace jim umožní, aby si je mohli zformovat svobodně a po zralé úvaze, nikoliv pod tlakem mediálního světa.

Témata přednášek:
Prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí (prenatální vývoj člověka)

Ohlasy

“Paní Kultová chodí na naše gymnázium každý rok a pravidelně jsou její přednášky vedeny s odpovídající odborností a ohledem na věkovou skupinu dětí. Děti nejen zaujatě poslouchají, ale zároveň se aktivně zapojují do diskuze k tématu. Tím si žáci rozšiřují znalosti nejen z biologie, ale učí se zároveň na situace, které mohou s (nechtěným) těhotenstvím souviset, citlivě reagovat.”
učitelka

„Z přednášky mám výborný dojem, mně se moc líbí způsob předání tak „intimních“ informací.“
učitel

„Přednášky jsou velice vhodné pro 9. třídy.“
učitel

„Hodnotím přednášku jako přínosnou. Výstup lektorky byl profesionální a motivující.“
učitel

„Velmi pozitivní. Téma přednášky i následné diskuze bylo vhodně zpracované, výborně připravené. Oceňuji příjemné vystupování přednášející lektorky a pohotové reakce na dotazy posluchačů.“
učitel