Místo působení: Havířov
Zaměstnavatel:
ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc, z.s.
Webové stránky: ZIP

Michal Malina, DiS., zahájil svou lektorskou činnost v Havířově a okolí s naší podporou v květnu 2010. Na školách působil s naší podporou již v roce 2001 a 2002.

Práce na školách odpovídá jeho osobnímu obdarování a temperamentu – Michal je mezi žáky a studenty jako ryba ve vodě. Zázemí pro přednáškovou práci vytváří klubové prostory mládežnického klubu Pecka.

Michal se „svými“ školami spolupracuje tak, že se na ně vrací každý měsíc, vždy s jiným tématem pro určitý ročník. Tím má zajištěný určitý řád a stabilitu ve své práci a školy s ním také mohou počítat v dlouhodobějším hledisku. Kromě toho má velmi dobré srovnání, jak mladí reagují na daná témata, jelikož vždy celý měsíc přednáší pouze jedno téma pro děti stejného věku.

Jeho jméno je v jeho regionu i mimo něj poměrně známé, protože stál a stojí za užitečnými aktivitami a projekty s širším dosahem (např. mládežnické festivaly United, KristFest nebo NaMax).

Variabilní symbol určený pro osobní dárcovství: 312

 

Navštivte reportáže z přednášek Michala a nechte se vtáhnout do atmosféry této práce:

Březen 2020

Listopad 2018

Březen 2015, video

Leden 2013

Prosinec 2011

Více o přednáškách

Jak se stal lektorem
Michal dříve pracoval v jiných křesťanských projektech. Už léta je blízkým spolupracovníkem Romana Želonky z Havířova, kterého jsme podporovali do konce dubna 2010. Příchodem Michala se naplnila dlouhodobá touha naše i našich přátel z Havířova, aby se do havířovských škol znovu dostala kvalitní přednášková práce.
Michal Malina nyní přebral po svém kolegovi a příteli štafetu této práce.

Témata přednášek:
Prevence šikany
Sebeobrana – zásady bezpečného chování
Dospívání
Alkohol a kouření
Drogy
Partnerské vztahy
Sex, city, vztahy
Světová náboženství a sekty
Rasismus a tolerance

Ohlasy

“Besedy vedené panem Michalem Malinou považujeme za nejzdařilejší ze všech besed, které jsou našim žákům nabízeny v rámci prevence. Kladný ohlas mají i u žáků, což dokazuje jejich zapojenost v průběhu konání besedy. Velice oceňujeme konkrétnost, praktičnost besed a připravenost.”
učitelka

“Přednášky jsou velkým přínosem pro žáky, kteří jsou velmi zaujati každou problematikou přednášek pana Michala Maliny. Podání a způsob daných témat, forma komunikace, kterých využívá, je žákům velmi blízká a přijatelná. Obzvláště různé hry, simulace situací a v neposlední řadě jejich vyhodnocování. Pestré, krátké, výstižné. Doufám, že naše spolupráce bude dále pokračovat.”
učitelka

“Besedy jsou pro žáky nesmírným přínosem a vedou k obohacení jejich znalostí k dané problematice. Pan Michal Malina přistupuje k žákům velmi přátelsky, otevřeně a během besed vytváří ve třídě příjemnou atmosféru s touhou žáků dozvědět se stále více informací a zajímavostí, které s velkou ochotou a nadšením žákům předává.”
učitel

„Již několik let spolupracujeme s panem Malinou, jsme s těmito besedami pro mladé velmi spokojeni. Žáci jsou velmi překvapeni přátelskou atmosférou a na besedy se vždy těší. Dozví se zde spousty zajímavých věcí. Moc děkujeme.“
učitel

„Hodnocení programu bylo ze strany žáků i učitelů velmi pozitivní. Besedy absolvovali žáci 6. až 9. ročníků. Velmi se jim líbily, jelikož byly provedeny prožitkovou, zajímavou formou. Žáci živě diskutovali na pro ně zajímavá témata.“
učitel

„Velmi oceňujeme preventivní program určený žákům naší školy. Jelikož se jedná o žáky s lehkým mentálním postižením – vyzdvihujeme schopnost přizpůsobení obsahu besed žákům a umění zaujmout. Výborný je profesionální přístup přednášejícího a možnost individuálních konzultací. Potvrzením kvality jsou zpětné kladné ohlasy našich žáků.“
učitel