Místo působení: Česká Třebová
Zaměstnavatel:
Pracuje jako OSVČ pod dohledem Sboru Církve bratrské v České Třebové. Je lektorem certifikované organizace primárně preventivních programů ACET.
Webové stránky: Etika mezi světy

Mgr. Ondřej Svoboda po studiích působil jako středoškolský učitel. Má dlouholeté zkušenosti v práci s dětmi nejen ze své učitelské praxe, ale i z práce s mládeži v církvi. Školám nabízí klasickou nabídku programů organizace ACET.

Ačkoliv je v lektorských kruzích nováčkem, jeho práci zaštiťuje jeden z našich nejosvědčenějších lektorů, Petr Kadlec, který rovněž působí v českotřebovském regionu. 

V rámci návazné činnosti se Ondřej zapojil do kroužku historického šermu „Hraničáři“, který již roky vede výše zmíněný Petr Kadlec. Zároveň chce nabídnout dětem kroužek venkovního posilování vahou vlastního těla, tzv. Street workout. Těší se, že v rámci těchto sportovních aktivit bude moci s dětmi navázat hlubší a dlouhodobější přátelské vztahy.

Variabilní symbol určený pro osobní dárcovství: 345

 

Více o přednáškách

Jak se stal lektorem
Ač byl Ondřej ve svém zaměstnání spokojený, vnímal již delší dobu, že v českotřebovském regionu je stále velký prostor i poptávka po nových lektorech. Dalo by se říct, že bytostně zakusil ono pověstné: „Žeň je velká, ale dělníků málo.“
Dlouho vše zvažoval a ujasňoval si svůj přístup k lektorské činnosti. Nakonec převážila lákavá možnost mluvit s dětmi otevřeně o důležitých osobních tématech a využít této možnosti k předávání moudrosti a zdravých principů. Což, jak sám říká, ve své dosavadní učitelské praxi se středoškoláky příliš neměl.
Rozhodl se tedy podpořit již dobře rozvinutou práci Petra Kadlece, jednoho z našich velmi osvědčených a oblíbených lektorů, a navázat na ni.
Témata přednášek:
Programy pro 1. stupeň: Hledači pokladů
Kamarádem být, kamarády mít
Jsme parta, jsme tým
Plavba po online moři
Říkat ano, říkat ne
Programy pro 2. stupeň: Etika mezi světy
Bolest – nemoc jménem šikana
Skrytá nebezpečí internetu
Závislosti
Sex, AIDS a vztahy
Kult krásného těla
Jak se nenechat podvést
Přátelství a láska
Finanční gramotnost
Světová náboženství a sekty
Holocaust a předsudky
Hrdinství