Místo působení: Letovice
Zaměstnavatel: ELIM Letovice, o.p.s. (dříve ELIM Letovice, o.s.) Pavel je lektorem certifikované organizace primárně preventivních programů ACET.
Webové stránky: Elim Letovice

Bc. Pavel Kotouček přednáší ve školách v Letovicích a okolí. Na přednáškovém poli byl nováčkem a začátek jeho práce byl obtížný a pozvolný. Ale nyní se již školami šíří dobrá pověst o něm, a tak má přednášek čím dál více. Mladí v Letovicích ho navíc dobře znají z nejrůznějších akcí a klubových aktivit ELIMu. Jak sám řekl, někdy mu učitelky ve škole musí doslova prorážet cestu davem nadšených dětí, které ho chtějí pozdravit.

Kromě přednášek na klasická témata primární prevence se Pavel věnuje organizaci klubových a jiných volnočasových aktivit pro mladé. Pravidelný klub „Plán B“ probíhá dvakrát týdně a má mezi letovickou mládeží velký úspěch.

Variabilní symbol určený pro osobní dárcovství: 327

 

Navštivte také reportáže z přednášek Pavla a nechte se vtáhnout do atmosféry této práce:

Duben 2019

Květen 2017

Listopad 2015

Duben 2013

Prosinec 2012, reportáž z klubu

Více o přednáškách

Jak se stal lektorem
Pavel Kotouček pochází z Letovic, uplynulé roky však strávil v Olomouci. Tam pracoval v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež. Po letech se vrátil do Letovic.

Pavel vypráví: „Moje služba v olomouckém nízkoprahovém klubu se postupem času musela přizpůsobovat formálním a byrokratickým požadavkům veřejné správy. Začal jsem si uvědomovat, že administrativní práce nás všechny natolik vyčerpává a na samotné klienty již nemáme náladu a ztrácíme o ně zájem.
Hledal jsem, co bych mohl dělat. Příležitost k lektorské práci v projektu Zdravá mládež se mi jevila jako smysluplná a efektivní.“

Témata přednášek:
Bolest – nemoc jménem šikana
Sex, AIDS a vztahy
Přátelství a láska
Moderní je nekouřit
Kyberšikana aneb predátor na obzoru
Pravá tvář Facebooku
Aktuální rozpis témat najdete na webu Elimu.

Ohlasy

“Žáci 8. a 9. ročníku zhodnotili besedy jako vynikající, nejlepší, co zatím slyšeli. Líbilo se jim přátelské a příjemné vystupování, řeč velmi blízká teenagerům, i obsah besed. Poutavou formou se dozvěděli a zopakovali si důležitá fakta, která jistě ve svém životě ocení.”
učitelka

“V letošním školním roce jsme pro naše žáky ve spolupráci se sdružením Elim Letovice uspořádali přednášky na téma: Bolest zvaná šikana, Sex, AIDS a vztahy, Přátelství a láska, Moderní je nekouřit, Kyberšikana aneb predátor na obzoru, Pravá tvář Facebooku. Přednášky pana Kotoučka jsou vždy velmi pečlivě připravené, žáky svým obsahem i podáním zaujaly. Na téma Facebook jsme pana Kotoučka pozvali i na setkání s rodiči, kde jim tuto problematiku vysvětlil. Podle reakce rodičů hodnotím i toto vystoupení velmi kladně. V příštím školním roce hodláme s panem Kotoučkem v započaté spolupráci pokračovat.”
učitel

„Velmi ráda bych jménem Základní školy Letovice, okres Blansko, poděkovala lektorovi Pavlu Kotoučkovi za přednášky o Facebooku, kyberšikaně a kouření, které měly u žáků i učitelů velký ohlas. Velmi pozitivně hodnotím:
– aktuálnost jednotlivých témat
– věcné a současně zajímavé zpracování jednotlivých témat
– poutavou prezentaci, výborné komunikativní schopnosti a jazyk srozumitelný věku žáků
– pohotové reakce na záludné otázky žáků, na otázky, které mají přednášejícího vyvést z míry
– pružnou a rychlou domluvu ohledně termínů a časů přednášek, dochvilnost
– technické dovednosti, zejména když technika nefungovala tak, jak by měla.“
učitelka