Místo působení: Liberec
Zaměstnavatel:
Maják, o.p.s.
Webové stránky: Maják o.p.s.

Ing. Petra Radová patří mezi zkušené lektorky. Přednáškovou činnost pod záštitou liberecké organizace Maják, o.p.s., svědomitě vykonává již od roku 2012.
Zaměřuje se na dlouhodobou realizaci programů primární prevence rizikového chování na prvním stupni základních škol v Libereckém kraji, především v okolí čtvrti Ruprechtice. Zabývá se problematikou šikany, kyberšikany, třídními vztahy a závislostním chováním. V rámci svým programů vede studenty k uvědomění si vlastní hodnoty a k úctě k druhým; k uspořádání základních životních priorit, k uchopení odpovědnosti za vlastní chování a život.
Mimo školní programy se účastní různých volnočasových aktivit pro děti a mládež v Ruprechticích. Působí rovněž v nízkoprahovém klubu Zapes, kde se věnuje především dívkám.

Variabilní symbol určený pro osobní dárcovství: 348

Více o přednáškách

V roce 2012 zareagovala Petra na výzvu tehdejšího ředitele organizace Maják, aby se stala externí lektorkou pro třídy na prvním stupni základních škol. Práci Majáku již v té době poměrně dobře znala skrze dobrovolnickou službu v majákovském volnočasovém klubu.

Ačkoliv představa lektorské práce Petře zprvu nebyla vůbec blízká, výzvu přijala. Tento krok víry nese již dlouhá léta své skvělé ovoce. Nejenže je Petra výbornou lektorkou. Aktivně se zapojuje i v nízkoprahovém klubu Zapes (NZDM při organizaci Maják, o.p.s.) a v dalších volnočasových aktivitách komunity v Ruprechticích.

Témata přednášek:
alkohol a kouření
šikana a kyberšikana
drogová problematika
práce se třídou a třídními vztahy, respekt k druhým
zdravé pojetí vlastní hodnoty
rizika na internetu
agrese