Místo působení: Hradec Králové
Zaměstnavatel:
NA HRADECKÉM KOPEČKU, o.s.
Webové stránky: NA HRADECKÉM KOPEČKU

Bc. Petra Stránská už mnoho let vede kluby pro děti v několika základních školách nedaleko Hradce Králové. Od roku 2010 pořádá na školách besedy z cyklu Etických dílen. S dětmi to výborně umí a školy v okolí Hradce Králové pro ni mají otevřené dveře.

Petra vede kluby pro děti na několika základních školách – pro tuto práci je skutečně velmi obdarovaná a jejími kluby postupně prošly desítky dětí. Kromě klubů organizuje také letní tábory a další volnočasové aktivity.

Variabilní symbol určený pro osobní dárcovství: 329

 

Navštivte reportáže z přednášek Petry a nechte se vtáhnout do atmosféry této práce:

Prosinec 2019

Prosinec 2014

Říjen 2013

Červen 2013, reportáž z klubů

Prosinec 2012

Více o přednáškách

Jak se stala lektorkou
Petra v roce 2010 absolvovala kurz Etických dílen. Od té doby přednáší na základních školách.

Petra píše:
„Spoluzakládala jsem Mateřské centrum Beránek ve Všestarech. Zde se také podařilo založit klub Zlatokopové. Navázali jsme dobré vztahy s místní školou, která začala využívat projekt Etické dílny. Série přednášek, která proběhla na 1. i 2. stupni, byla přijata velmi pozitivně a paní zástupkyně vyjádřila touhu pokračovat i v tomto školním roce ve větším rozsahu.“

Témata přednášek jsou vypsána na webu Etických dílen. Jsou to například tato témata:
Jak se stát dobrým kamarádem?
Jak mít pěkný vztah s rodiči?
Drogy Co dělat se svým vzhledem?
Jak správně využívat počítač a televizi
Image, nebo charakter?
Kdo jsem?
Láska a vztahy
Peníze, peníze, peníze
Život v mediální džungli
Vážíš si svého těla, nebo ho zneužíváš?
Předsudky
Podrobný rozpis témat najdete na webu Etických dílen.

Ohlasy

“Celý program byl veden hravou formou a poutavým způsobem, děti si ani neuvědomovaly zvonění na přestávky a snažily se dokončovat svoje úkoly. V živé atmosféře rozvíjely svoji představivost a současně si uvědomovaly své role v životě a ve světě. Z jejich reakcí jsme my učitelé měli velmi dobrý pocit.”
učitelka

„Lektorka řídila besedy velmi dobře, hodinu měla bezezbytku rozplánovanou, děti byly aktivně zapojeny a při zpětné kontrole dokázaly s informacemi pracovat. Děkujeme za nabídnutý program a těšíme se na případnou další spolupráci.“
učitelka

„Velmi kladně hodnotíme projev paní Petry Stránské, která si svým klidným a přátelským vystupováním získala pozornost žáků i vyučujících.“
učitelka

“Jednotlivá témata byla zpracována pomocí kombinace mnoha metod, díky kterým se program stal pro děti zábavným a zároveň umožnil zapojení a spolupráci prakticky celé třídy. Zážitkovou formou byly dětem přiblíženy základní etické zásady a přispěly k formování pohledu chlapců a děvčat na důležité životní hodnoty. Zpracování jednotlivých témat bylo na vysoké úrovni. Kladem těchto interaktivních setkání je soustavné a dlouhodobé působení jednoho lektora, navázání vztahu se žáky a vytvoření bezpečného prostředí.”
učitelka

„Nejdříve jsem si myslel, že to bude pěkná nuda. Byl jsem překvapený, jak to bylo napínavý.“
student