Místo působení: Klatovy
Zaměstnavatel:
Sbor Křesťanské společenství Klatovy
Webové stránky: KS Klatovy

 

Šimon Velkoborský působí na školách na klatovsku od září 2014. Nabízí besedy z klasického okruhu ACET – kouření, šikana, láska a podobně. Dětem také nabízí poradenství a vede dobrodružný klub Royal Rangers.

S podporou Nadace Mezinárodní potřeby přednáší od září 2015.

Variabilní symbol určený pro osobní dárcovství: 334

 

Navštivte reportáže z přednášek Šimona a nechte se vtáhnout do atmosféry této práce:

Říjen 2017

Prosinec 2015

 

Více o přednáškách

Jak se stal lektorem
Šimon měl v mládí problémy s kouřením, alkoholem a lehkými drogami. Později se dostal na setkání křesťanů a vnímal, že mu Bůh může pomoci. Rozhodl se v něj uvěřit a jeho život se změnil.
V letech 2013–2014 měl možnost studovat na biblické škole v USA. Během studia se rozhodl, že se po návratu do ČR bude věnovat práci s mladou generací. Od září 2014 tak začal nabízet školám besedy z okruhu primární prevence. Kromě činnosti ve školách nabízí mladým i volnočasové aktivity.
Témata přednášek

Moderní je nekouřit
Bolest, nemoc jménem šikana
Přátelství a láska
Sex, AIDS, vztahy

Ohlasy

Se všemi přednáškami jsme byli velice spokojeni. Žáci byli vždy zajímavým způsobem seznámeni s danou problematikou a zapojeni aktivně s ohledem na svůj věk. Na témata jsme navázali v dalších vyučovacích hodinách. Sami žáci hodnotili besedy velmi pozitivně. Po organizační stránce byla s lektorem výborná spolupráce a respektoval všechny naše požadavky.
metodička prevence

Všechny přednášky byly velmi dobře připravené, vždy byly doplněné prezentací, která obsahovala nejdůležitější fakta a zajímavé obrázky k danému tématu. Přednášky byly poutavé a pan Velkoborský dokázal i přes vážnost jednotlivých témat studenty rozesmát a pobavit. Řada studentů se zapojila do diskuzí a někteří se dokonce i po skončení přednášky dále ptali na otázky, které je zajímaly.
Doufám, že spolupráce bude pokračovat i v příštích letech.
učitelka

V uplynulém školním roce uskutečnil pan Šimon Velkoborský na naší škole několik přednášek v 6. až 9. ročníku. Přednášky byly vždy pečlivě připravené s ohledem na věk dětí, poutavé, zajímavé a zábavné. Vždy přináší něco nového a je příkladem i svými vlastními zkušenostmi a nadhledem. Děti i nás pedagogy vždy zaujal a donutil přemýšlet nad danou problematikou. Dalo se navázat a rozvíjet témata v předmětech občanské výchovy, dějepisu, přírodopisu a výchově ke zdraví. Uskutečnil i přednášku o náboženství v občanské výchově a s velkým zájmem byla přijata i beseda o Anglii s rodilým mluvčím v hodinách anglického jazyka, kterou zorganizoval zcela nezištně za pomoci svého kamaráda z Anglie.
Spolupráce s ním je vždy vítána, neboť je profesionálně na vysoké úrovni. Byli bychom rádi, kdybychom mohli s tímto lektorem i nadále spolupracovat.
metodička prevence