Místo působení: Liberec
Zaměstnavatel:
Maják o.p.s., Liberec
Webové stránky: Maják o.p.s.

Ing. Václav Jiřiček je jedním z lektorů libereckého Majáku o.p.s. Spolu s kolegy navštěvuje školy v celém libereckém kraji a do tříd přináší nejen kvalitní a efektivní preventivní programy, ale také cit pro práci s mládeží.

Na programy ve školách navazuje nízkoprahový klub a další volnočasové aktivity, ve kterých Václav aktivně působí.

Variabilní symbol určený pro osobní dárcovství: 343

 

Navštivte reportáže z přednášek Václava a nechte se vtáhnout do atmosféry této práce:

Únor 2019

 

Více o přednáškách

Václav během studia střední a vysoké školy uvěřil v Boha. V církvi pak začal sloužit mladým a dětem. Po dokončení studia nejprve pracoval v nízkoprahovém klubu, který provozuje Maják o.p.s., a později vstoupil také do lektorské práce.
Říká: „Povolání k lektorství otevírá nové výzvy. Ponořit se především hlouběji do porozumění mladé generaci a také porozumění možnostem, jak jim podat pomocnou ruku.“

Témata přednášek:

Alkohol a kouření, návykové látky, závislostní chování
Poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, krása a vnímání vlastní hodnoty
Rizika internetu a kyberšikana, šikana
Práce s třídním kolektivem

Ohlasy

Program Návykové látky: Program měl jasný scénář. Jedna aktivita navazovala na druhou s jasnými výstupy. Žákům byla problematika podána srozumitelně, vše bylo pečlivě a detailně vysvětleno s trpělivostí. Program hodnotím velmi pozitivně, žáky zaujal a nepochybně byl velkým přínosem.
Lektor má nesporné odborné znalosti, je výřečný, srozumitelný, přístupný komunikaci. Schopný reagovat na jakoukoliv poznámku žáků, otázku. Je také velice zábavný, vtipný, dokáže získat 100 % pozornost žáků. Nastavil pravidla a vyžadoval jejich dodržování = skvělý přístup.
učitelka
Program Závislosti: Cíl byl jasně formulován. Program byl srozumitelný a informace byly předávány jednoduchou formou, vzhledem k věku žáků. Aktivity lépe vtáhly žáky do problematiky závislostí a lépe si uvědomili rizika.
Program byl dobře připraven po odborné stránce, komunikace nijak nevázla a lehce se lektorovi podařilo navázat kontakt s žáky. Jednoduše paráda!
učitel