Místo působení: Hodonín
Zaměstnavatel:
Hope4kids, z.s.
Webové stránky: www.etickedilny.cz

Mgr. Viktória Zemanová začala s lektorskou službou již v roce 2012. Do škol přichází s nabídkou certifikovaných primárně preventivních programů Etické dílny®. Svým působením na školách chce přispět ke změně hodnotových postojů mladých lidí ve svém okolí.

Dětem chce být, a beze sporu je, osobním příkladem. Skrze Viktórii mohou děti ve školách vnímat opravdový zájem a lásku, která pramení z vědomí, že jsme jedineční a milovaní.

V rámci programů Etické dílny® Viktória například motivuje děti a mládež k novým pohledům na život, na svět kolem nás, k budování lepších mezilidských vztahů nebo k lepšímu rozhodování v nejrůznějších životních situacích.

Mimo školní třídy Viktória nově působí i v křesťanském nízkoprahovém zařízení, kam docházejí především děti ze sociálně problematického prostředí.

Variabilní symbol určený pro osobní dárcovství: 359

Více o přednáškách

V roce 2009 s manželem přes Nadaci Mezinárodní potřeby adoptovali na dálku dvě děti. Každý rok pak v zasílané výroční zprávě Viktória četla o programu Zdravá mládež, který ji velmi oslovoval. Několik let tuto cestu zvažovala. Po čase dostala možnost připojit se k projektu Etické dílny pod vedením Elišky Krmelové z organizace Hope4kids. K této službě se připojila v říjnu 2012 a dodnes v ní vytrvale stojí. Od září 2020 přibyla do rodiny lektorů podporovaných Nadací Mezinárodní potřeby.

„Jsme za Tebe v nadaci vděční, Viktórie, a přejeme hodně sil a moudrosti do dalších let Tvé služby!“

Témata přednášek:
Jak se máš?
Buďme kamarádi
Jak se chránit v nebezpečných situacích?
Jak se stalo, že jsem tady?
Jak být v pohodě se sourozenci?
Jak se stát dobrým kamarádem?
Jak mít pěkný vztah s rodiči?
Jak překonat starosti ve škole?
Co dělat se svým vzhledem?
Jak správně naložit se svými penězi?
Jak správně využívat IT a média?
Život v mediální džungli
Moc slova
Přátelé
Rodina
Pohoda a klídek bez tabáčku
Image, nebo charakter?
Peníze, peníze, peníze
Kdo jsem?
Vážíš si svého těla, nebo ho zneužíváš?
Na vlně emocí
Předsudky
O stáří vesele i nevesele
Sex, láska a vztahy
Morální bludiště