Minulé projekty a akce
 
Dar 500 Kč na náš účet s VS 350 umožní besedu pro jednu třídu.

Soustředění lektorů 2019

„Jak dolít olej do lamp?“
9.–10. září 2019
 
Suchá země prahne po životadárné vláze, příroda potřebuje občerstvit, aby vydala život. Stejně tak potřebují „zavlažit“ a načerpat i naši lektoři. Potřebují do svých lamp doplnit olej, bez kterého nelze naplno a dlouhodobě dělat nic z toho, co dělají. 
 
Na letošním, již 15. ročníku, soustředění lektorů Nadace Mezinárodní potřeby se sešlo 31 nadšených účastníků ochotných sdílet strasti i slasti ze své lektorské praxe i osobních životů. 

Číst dál...

Soustředění lektorů 2018 proběhlo

Soustředění lektorů 2018: „Jde o život...“

Čtrnáctý ročník soustředění lektorů se i letos konal v bezkonkurenčně krásném prostředí Konferenčního centra Immanuel. I tentokrát bylo výborně postaráno o všech 37 účastníků.

Ačkoliv jsme spolu strávili pouze 2 dny (10. – 11. září), program byl pestrý a inspirativní, setkání přátelská a hluboká, rozhovory upřímné a družné. Nebyla nouze o hutné informace, sdílení radostí i strastí z osobních i pracovních životů lektorů, ani o možnost příjemně stráveného volného času s přáteli, kolegy, v přírodě. Zkrátka, každý si zde přišel na své.
 

Číst dál...

Soustředění lektorů 2017 - reportáž

„Díky moc!! Opakovat – o - pa - ko - vat! Příští rok. :-) Díky.“ (ohlas účastnice letošního soustředění)

Osobní i písemné reakce na soustředění lektorů 2017 nám daly pocítit, že se náš sen stal skutečností: 75 účastníků načerpalo mocný proud živé vody a jistě nejen sami pro sebe. V následujícím školním roce budou tuto živou vodu přinášet mladým lidem do škol! Jsme vděčni především Bohu, který dal tomuto setkání opět tolik zdaru. A také řečníkům, kteří zde sloužili, stejně jako ukázněným a motivovaným účastníkům. Ti všichni spoluvytvářeli konečnou podobu soustředění. V posledních letech se pro něj vžilo označení „lektorské lázně“ a také my sami jako pořadatelé jsme se vraceli domů velmi občerstveni.

Číst dál...

Soustředění lektorů 2016 - reportáž

Soustředění lektorů proběhlo 5.–7. 9. 2016 v Konferenčním centru Immanuel, které jako vždy poskytlo vynikající péči. Byl to dvanáctý ročník tradiční akce, kterou Nadace Mezinárodní potřeby pořádá pro lektory programu Zdravá mládež od roku 2003. Původně dvoudenní akce se rozrostla na třídenní a s letošními 66 účastníky (tři ze Slovenska) jsme se přiblížili hranici kapacity konferenčního centra.

Číst dál...

Soustředění lektorů 2015 proběhlo

S radostí jsme se 2.–4. září 2015 ujali výsady otevřít již jedenáctý ročník soustředění lektorů, kterému se mezi účastníky přezdívá „lektorské lázně“. Padesát účastníků se sešlo v osvědčeném konferenčním centru Immanuel, aby strávili tři dny společenství, povzbuzení a vzájemné posily v jejich důležité službě.

Číst dál...

Soustředění lektorů 2014

Soustředění lektorů 2014 zorganizovala Nadace Mezinárodní potřeby již podesáté a konalo se 1.–3. 9. 2014. Stejně jako loni se na organizaci podílela F-nadace. Do konferenčního centra Immanuel přijelo 51 lektorů, pracovníků s mládeží, příznivců této práce a dalších hostů, a poprvé jsme zde strávili tři dny místo obvyklých dvou.
Díky prodlouženému soustředění jsme si mohli ještě více užít vynikající stravu a příjemné prostředí centra, zároveň bylo více času na rozhovory a sdílení zkušeností.

Číst dál...

Soustředění lektorů 2013

Soustředění pořádá a plně financuje Nadace Mezinárodní potřeby.
Začátkem září se již tradičně uskutečnilo dvoudenní soustředění lektorů určené pro „naše“ lektory programu Zdravá mládež, lektory podpořené F-nadací (která se částečně podílela na programu) a další partnery či příznivce této přednáškové práce. V  konferenčním centru Immanuel se nás sešlo celkem 52.

Číst dál...

Soustředění lektorů 2012

Dvoudenní soustředění lektorů programu Zdravá mládež se konalo 4.–5. 9. 2012 stejně jako loni v přívětivém prostředí konferenčního centra Immanuel u obce Dlouhý nedaleko Hlinska. Je zde opravdu dobré zázemí i servis.

Přednášková práce křesťanů na školách vstoupila v tomto roce do zvláštní etapy. Nikdy předtím nepůsobilo na školách v ČR tolik křesťanů jako letos.

Číst dál...

Soustředění lektorů 2011

Dvoudenní soustředění pro spolupracovníky programu Zdravá mládež se odehrálo 26.–27. 9. 2011 a vybrali jsme pro něj příjemné prostředí konferenčního centra Immanuel u obce Dlouhý nedaleko Hlinska. Vybrali jsme dobře a měli jsme také hezké počasí. Slunce na obloze bylo jakoby znamením shůry, že Pán Bůh chce během těchto dvou dní vložit do našich srdcí světlo i novou sílu – a to je také vlastní smysl těchto soustředění.

Číst dál...

Soustředění lektorů 2007

Po odmlce v minulém roce se 12.13. září 2007 znovu setkala skupina lidí, které s naší nadací spojuje partnerství v programu Zdravá mládež.
Zažili jsme skvělé dva dny nabité sdílením, povzbuzením, debatami nad naší prací a novými podněty.

Program Zdravá mládež existuje 8 let. Na tomto setkání byli dva pracovníci, kteří s námi pracují již sedmým rokem, další dva 5 let…

Číst dál...

Soustředění lektorů 2005

Soustředění se odehrálo 7.–8. 4. 2005. V Černé Hoře jsme tímto způsobem strávili společně dva zajímavé dny už potřetí.

Naše soustředění má několik cílů: tím hlavním je vytvořit nám všem prostor pro zastavení se, sdílení, osobní posílení do další práce a také budování našich vztahů. Někteří lektoři se dříve navzájem neznali a někteří navázali spolupráci až díky těmto setkáním. Tato soustředění přináší novou motivaci a povzbuzení ze společenství, které na něm prožíváme, a to mohu potvrdit právě i za sebe. Všech soustředění se účastnili i členové správní rady.

Číst dál...

Soustředění lektorů - historie

V programu Zdravá mládež jsme od začátku měli v úmyslu vytvořit stabilní tým spolupracovníků, kteří se práci věnují dlouhodobě. Tento rámec dává prostor k tomu, aby lidé v této práci mohli vyzrát a najít své osobní obdarování.

Od roku 2003 jsme pro lektory začali pravidelně připravovat dvoudenní soustředění. Náklady jsou plně kryté z prostředků nadace. Cílem je umožnit našim spolupracovníkům sdílení, vzájemné obohacení a posilování v jejich cenné službě.

Číst dál...

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary