Soustředění lektorů 2015 proběhlo

Soustředění lektorů 2015 proběhlo

S radostí jsme se 2.–4. září 2015 ujali výsady otevřít již jedenáctý ročník soustředění lektorů, kterému se mezi účastníky přezdívá „lektorské lázně“. Padesát účastníků se sešlo v osvědčeném konferenčním centru Immanuel, aby strávili tři dny společenství, povzbuzení a vzájemné posily v jejich důležité službě.

Soustředění se zaměřují na to, aby si kolektiv lektorů vyměnil vzájemné zkušenosti. Je tu mnoho panelových diskusí, praktických vstupů – a jak už to u takových akcí bývá, také legrace a potěšení. Soustředění pořádá Nadace Mezinárodní potřeby a k organizaci již počtvrté přizvala partnerskou F-nadaci.

Program jsme po loňské zkušenosti nastavili poněkud volnější, aby zbyl dobrý čas k cenným rozhovorům a ke sdílení zkušeností. První večer se účastníci opět navzájem představili humornou formou.

Hlavní části společných programů tvořily panelové diskuse s tématy: „vize křesťanské lektorské práce“ a „třída ‚hrůza‘“. Mluvili jsme o tom, co přináší tato cenná služba mladé generaci, jejíž ovoce někdy vidíme až po letech. Druhé téma řešilo situaci, které se každý lektor děsí: chaos ve třídě, nezájem, rušící jednotlivci. Každé téma uvedli svým příspěvkem tři z lektorů a odvedli opravdu skvělou práci. Vždy polovinu času jsme strávili v živé diskusi.

Následovala tzv. „Tržnice dovedností“, které se nám osvědčila už v předchozích letech. Účastníci si vybírají ze 4 workshopů s tím, že každý z nich se opakuje dvakrát… Tématem byly praktické dovednosti a specifika lektorské práce a nové programy ze série „Duchovní dědictví“ atd. Všechny workshopy měly mezi účastníky dobrý ohlas.

Soustředění lektorů 2015 uzavřelo speciální téma „Rodina: týlové zabezpečení“. O spojení služby a manželství mluvili jako hosté zkušení Rostislav a Dana Staňkovi. Ve druhé části jsme se rozdělili: s ženami zůstala Dana, zatímco Rostislav vedl skupinu mužů. Seminář pak přirozeně vyústil v modlitby v menších skupinkách za sebe navzájem, které tradičně ukončily i letošní soustředění.
Na videu můžete shlédnout několik momentů ze soustředění:

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary