Soustředění lektorů 2017 - reportáž

Soustředění lektorů 2017 - reportáž

„Díky moc!! Opakovat – o - pa - ko - vat! Příští rok. :-) Díky.“ (ohlas účastnice letošního soustředění)

Osobní i písemné reakce na soustředění lektorů 2017 nám daly pocítit, že se náš sen stal skutečností: 75 účastníků načerpalo mocný proud živé vody a jistě nejen sami pro sebe. V následujícím školním roce budou tuto živou vodu přinášet mladým lidem do škol! Jsme vděčni především Bohu, který dal tomuto setkání opět tolik zdaru. A také řečníkům, kteří zde sloužili, stejně jako ukázněným a motivovaným účastníkům. Ti všichni spoluvytvářeli konečnou podobu soustředění. V posledních letech se pro něj vžilo označení „lektorské lázně“ a také my sami jako pořadatelé jsme se vraceli domů velmi občerstveni.

Na třídenní soustředění lektorů přijelo 11.–13. září celkem 75 lidí z ČR i ze Slovenska. Nadace Mezinárodní potřeby tuto událost organizovala již třináctým rokem. Zázemí poskytlo tradičně Konferenční centrum Immanuel. Na uspořádání a přípravě se podílela též F-nadace, Maják o.p.s., zapsaný spolek Hope4Kids, občianske združenie ACET Slovensko a řada jednotlivců.

Na krátkém sestřihu se můžete podívat na několik momentů z jeho průběhu:

Letošní počet účastníků byl rekordní a k jejich vzájemnému poznání přispěl zábavný úvodní seznamovací program pod vedením Víta Pospíšila a Miriam Paszové. 75 lidí se při něm řízeně hemžilo po místnosti, aby si ve dvojicích odpovídali na předem dané otázky.

Atmosféře celé akce významně napomohlo také počasí, i když jinak, než jsme čekali! Z obavy před ohlášeným deštěm jsme totiž oproti původnímu plánu zařadili hned na druhý den ráno outdoorovou aktivitu pod vedením Iva Neuvirta. Lektoři se rozdělili do předem daných skupinek, ve kterých během soustředění měli trávit i další společné chvíle v diskusích a modlitbách. Jak skvělé bylo, že se na samém začátku mohli poznat a sblížit v akci! Šest skupin na louce soutěžilo ve hře podobné golfu. Všichni se nadšeně zapojili a za hlasitého povzbuzování ostatních běhali po neposekané louce a po lese, aby dostali neposlušné míčky co nejrychleji do patřičných jamek. Na konci skupinky krátce zhodnotili svůj výkon a spolupráci v týmu. Úsměvná okolnost na závěr: po naší akci louku posekali. Pro naše dobrodružství jsme tedy využili jedinečnou příležitost!

Další bod programu nazvaný „Vypni ten film!“ vyvolal velký zájem i debatu. Bývaly doby, kdy se lektoři do škol vláčeli s promítačem diapozitivů. Následovala éra technických vymožeností a kvalitních powerpointových prezentací, které lektorům velmi pomáhají přinášet do škol konkrétní informace a zprostředkovávat důležité životní hodnoty. A přece není odzvoněno obyčejné tabuli, křídě a papíru! V poslední době někteří lektoři od prezentací raději ustupují a nahrazují je prací se studenty v kruhu a různými aktivitami. Jan Molnár a Patrik Müller z liberecké o.p.s. Maják, která tímto směrem vykročila již před několika lety, hovořili o tom, co lektorovi i studentům prezentace přináší a čím ji lze v mnoha případech účinně nahradit. Téma pak účastníci probírali v tak zaujatých diskuzích, že se některým vůbec nechtělo na oběd!

 

Odpoledne nás čekal malý pokus: čtyři lektoři předváděli jeden ze svých oblíbených programů pro školy, zatímco ostatní posluchači se na chvíli ujali role dětí ve třídě. Zejména fiktivní žáci 8. třídy v tématu „Přátelství a láska“ si svou roli velice užívali a neváhali na lektora použít celou řadu triků a legrácek, které mají od pravých osmáků dokonale okoukané!

Poslední den jsme se v bloku nazvaném „Usiluj o pokoj místa, kde žiješ“ zaměřili na spolupráci s městem a s místní komunitou, zejména v oblasti následné práce. O svých zkušenostech a situaci hovořili Jaromír Babka ze Sobotky, Pavel Kratochvíl z Letovic a Peter Slaný ze slovenského Púchova. Slyšeli jsme mnoho velmi povzbudivých informací.

Na závěr každého soustředění lektorů se účastníci ve skupinkách modlí za sebe navzájem. Poslední programový bod nám k tomu přinesl inspiraci a povzbuzení, když pět lektorů vyprávělo o některých silných zážitcích ze své služby. Slyšeli jsme o učitelích, kteří byli v dobrém zasaženi prací lektorů, o studentech, kteří otevírali svá srdce při hodinách, o tom, jak se ve třídách náhle uvolnila atmosféra.

Program soustředění byl tentokrát záměrně vytvořen tak, aby poskytl více volného času, který mohli účastníci využít k rozhovorům, sdílení a inspiraci. Jsme si vědomi, že to je jeden z velkých bonusů této akce.

A jak proběhlé soustředění vnímali samotní účastníci?
„Skvěle vyvážené, občerstvující.“
„Díky moc!! Opakovat – o - pa - ko - vat! Příští rok. :-) Díky.“
„Vďaka za lektorské kúpele. Bola som 1x, som nadšená a úplne spokojná.“
„Každý příspěvek byl pro mě užitečný a velmi přínosný.“


Soustředění lektorů organizuje Nadace Mezinárodní potřeby od roku 2003 pro lektory, které podporuje v programu „Zdravá mládež“. Je rovněž otevřeno veškerým hostům, kteří mají zájem o tento typ práce a jsou aktivními křesťany.
Od roku 2013 pořádáme soustředění lektorů v součinnosti s partnerskou F-nadací. Díky spolupráci s organizacemi Etická výchova, o.p.s., a Křesťanská akademie mladých, z.s., má soustředění od roku 2016 statut akreditovaného kurzu v rámci Lektorské akademie.
 

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary